אוכלוסיית חקר המקרה – סמינריון איכותני בחינוך מתמטי

בסמינריון איכותני בחינוך, קיים פרק רקע תיאורטי אשר מהווה סקירת ספרות בנוסף לפרק ממצאים איכותני. הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית. אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות בניהול בינ”ל על ידי צוות כותבים מצטיין במדעי החברה.

פה יש דוגמא יפה לחלק אוכלוסיית חקר המקרה מתוך עבודה מלאה בנושא שילוב טכנולוגיה בהוראות מתמטיקה

עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של בעלי זכויות היוצרים בעבודה לעשות בה שימוש. העבודה לצורך התרשמות ולמידה בלבד. אין להסיק מהאמור כי עבודה זה נכתבה על ידי צוות האתר ובהחלט ייתכן שלא כך הדבר.

אוכלוסיית חקר המקרה

חקר המקרה נערך עם שישה ילדים שסיימו ללמוד כיתה ח’, ביניהם שלושה בנים שלוש בנות. כולם למדו באותה כיתה. הילדים נבחרו בסיעו מחנכת הכיתה בשנת הלימודים שהסתיימה זה לא מכבר מתוך מחצית התלמידים עם ממוצעת ציונים הגבוה בכיתה.

על מנת לבטל השפעות אפשריות של מגדר בתוצאות הניסוי, בכל קבוצה השתתפו ילד וילדה. לילדים הוסבר שהם מוזמנים ליטול חלק במחקר על יכולות של ילדים לפתור בעיות בנושאים שקשורים לחיזוי העתיד באמצעות כילים מדעים וטכנולוגיים.

הילדים גילו מוטיבציה ורצון להשתתף בהתנסות. הושגה גם הסכמת הוריהם להשתתפות הילדים בניסוי. תוכננו שני מפגשים של כ-30 דקות כל אחד עם כל צמד בנפרד. לכל צמד ילדים הועמד מחשב נייד אחד. החוקר נכח בכל המפגשים, הציג את התרגילים וענה על שאלות הבהרה, אך לא התערב במהלך העבודה של הילדים.

כל הילדים העידו על עצמם שהתנסו בעבודות עם תכנות אופיס, ביניהן עבודות בעזרת תכנת אקסל, אך לא נבדקה רמת מיומנותם בפועל לפני הניסוי. מחנכת הכיתה העידה שאמנם נעשה שימוש באקסל בכיתה, הוא היה מצומצם בהיקפו.

אוכלוסיית חקר המקרה - סמינריון איכותני בחינוך מתמטי
אוכלוסיית חקר המקרה – סמינריון איכותני בחינוך מתמטי

קבוצה אחת התבקשה להשתתף ב”שיעור חזרה” בשימוש באקסל, ללא ידעת הקבוצות האחרות. שיעור חזרה הועבר על ידי החוקר וכלל חזרה על פעילויות בסיסיות בתכנת אקסל ומתן קישורים לתרגילי אקסל הנמצאים ברשת להמשך התרגול העצמי.

כלים ושיטת עבודה של הניסוי

לרשות חקר המקרה הועמד מחשב נייד עם תכנת אופיס וחיבור לאינטרנט לכל קבוצה. שלושת הקבוצות עבדו בנפרד, פרט למפגש קצר משותף בו הוסבר לכולם את מטרות המחקר ואת מהות המטלות איתן יצטרכו להתמודד. תוכננו שני מפגשים עם כל קבוצה.

בהמשך למסכנות של היינה וטבח בקשר ליתרונות של הצגת סיפור רקע מעולמות תוכן אחרים לבעיה מתמטית (Hayne & Tabach, 2014), נבנה סיפור כמעטפת לבעיה המתמטית: הוסבר להם שכל סידרה של מלבנים מייצגת את התוצאות של מפעל ייצור. בדרך זה, נעשה שימוש בשם “מפעל” במקום “סידרה”. הציר האופקי הוגדר כמייצג את כמות יחידות ייצור, והציר האנכי כמייצג את כמות של פליטת גורמים מזהמים לכל יחידת ייצור. לכולם הוגשו נתוני הרקע בדפים מודפסים. הילדים קיבלו בדף מודפס את הנתונים הבסיסים ואת השאלות (איור מס’ 1 להלן). הנתונים הוצגו בצורה של מלבנים, כאשר צלע אחת מסמלת מספר יחידות ייצור והצלע שנייה מסמלת ההשפעה של יחידות הייצור על פליטת חומרים הפוגעים בסביבה. הוצגו שלוש מקרים של שלושה “מפעלי ייצור”, כל אחד עם גידול שנתי ביחס שונה בין כמות הייצור ולבין כמות הפליטה של חומרים פוגעניים. הילדים התבקשו להחליט מי המפעל שיזהם יותר את הסביבה לאחר 10 שנים, כאשר הגידול בייצור ובכמות הפליטה של חומרים מזהמים הנו ביחס קבוע ורציף לאורך כל התקופה. בנוסף, הילדים התבקשו להציג את התשובות באמצעים גרפיים בעזרת תכנת אקסל בלבד (ראה איור מס’ 2 להלן).

 

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות