אוריינות אקדמית – מכללת סמי שמעון להנדסה – עבודה סמינריונית בחינוך

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס אוריינות אקדמית אשר נלמד ב מכללת סמי שמעון להנדסה. במסגרת עבודות אקדמיות בתשלום אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

הנחיות:

בחירת מאמר

בחר במאמר מדעי העוסק בנושא חברתי או טכנולוגי. ניתן להיעזר במאמרים:

א. מנדלי מוכר ספרים והרעיון הציוני / זאב גולדברג.

ב.  פוטנציאל התמיכה באלימות פוליטית / באדי חסייסי, עמי פדהצור, אברהם בריכטה

ג.  חושבים מדע חושבים ספרות / אילנה אלקד-הלמן וחוה גרינספלד

ד. ילדים, ילדות וזכויות הילד / יפה ציונית ויוסי תמיר

ה. טלויזיה וזהות בעידן הרב-ערוצי / יונתן כהן וריבה טוקיצ’נסקי

בצעו את כל ארבעת שלבי הקריאה האקדמית

  1. זיהוי טכני (תעודת זהות) לטקסט

א. ציינו את שם המחבר/ים  ונסו לזהות מהו תחום העיסוק האקדמי של הכותב/בים .

ב. היכן פורסם המאמר ?

ג. מתי פורסם ?

ד. מיהו לדעתכם קהל היעד ? הביאו מהטקסט לפחות 2 אסמכתאות.

ה. מה סוג הכותרת ? נמקו. (מוסרת מידע, נוקטת עמדה, פיקנטית(

 

כתיבת עבודות אקדמיותדיני חוזים – המרכז האקדמי הרצליה

  1. הסכם זה יכנס לתוקפו ביום 10.3.2014 ויהיה תקף ל-10 שנים.
  2. Barridaתרכוש מ-Boleo 200,000מסופונים.
  3. עלות כל מסופון תעמוד על 300 $ ארה”ב.
  4. Boleoלא תישא בכל אחריות לכל הצהרה ו/או מצג ו/או ערובה ביחס למסופונים, לרבות הצהרה או מצג ביחס לתאימות של המסופונים לעבודה עם מוצרים אחרים;
  5. Barridaמתחייבת שלא לפתוח כל עסק מתחרה ב-Boleo, בין ישירות ובין בעקיפין, בין בעצמה ובין על ידי כל מי מטעמה. הוראה זו תקפה לנצח.
  6. הצדדים מאשרים כי הסכם זה ממצה את כל ההסכמות וההבנות ביניהם וכי הוא מבטל כל הסכם, הסכמה או זיכרון דברים או הצעות מכל סוג שהוא, אם היו, בין הצדדים לפני חתימת הסכם זה. טיוטות קודמות לא תשמשנה לצרכי פרשנות.
  7. הודעות בקשר עם חוזה זה יימסרו בפקס או בדואר רשום לכתובת הצדדים כפי שמופיעה בכותרת הסכם זה;

ביום 9.3.2014 חתמה נעמי על ההסכם בשם Sacada ושלחה אותו לדנה באמצעות ה-WhatsApp כדי ש-Barrida [החברה החדשה שהקימה דנה כאמור] תחתום עליו, אלא שדנה יצאה לחופשה ארוכה במלון ללא עישון וללא טלפונים כך שעד יום 11.3.2014 לא עיינה במסמך שנשלח אליה.

 

סמינריון – מבוא לפילוסופיה הומניסטית א’ – המכללה למנהל

ב.         מבין ראשי ובכירי האוניברסיטאות והמכללות שדעותיהם מוצגים במאמרי הדעה, בחרו בעל/ת דעה אחד/אחת אשר דעתו/ה משקפת לדעתכם את “ההוראה הטובה” על פי תפיסתם של הסופיסטים. נמקו תשובתכם על בסיס המאמר. (15 נק’)

ג.          מבין ראשי ובכירי האוניברסיטאות והמכללות שדעותיהם מוצגים במאמרי הדעה, בחרו בעל/ת דעה אחד/אחת אשר דעתו/ה משקפת לדעתכם את “ההוראה הטובה” על פי תפיסתו של סוקרטס. נמקו תשובתכם על בסיס המאמר.  (15 נק’)

שאלה נוספת לסטודנטים שעובדים ומגישים בשלשות:

הסופיסטים:

הציעו דוגמא מהחיים כיום בה ניתן לראות את רעיונותיהם של הסופיסטים באשר לרטוריקה.       (10 נק)

 

עבודות סמינריוניות – דיני מיסים – הקריה האקדמית אונו

באוגוסט 2015 ארעה שרפה בכרמל. ז’ילברטו זיהה ילד שנלכד באזור סכנה, ובאומץ לב חילץ את הילד. ארגון לוחמי הקפוארה בישראל שמע על האירוע, והעניק לז’ילברטו פרס בסך 50,000 ₪. מתן הפרס הותנה בכך שז’ילברטו יסכים לפרסום כתבה על סיפורו, ועל אומץ ליבם של לוחמי הקפוארה.

בספטמבר 2015 החליט ז’ילברטו למכור את מרכז הקפוארה. כהכנה לפעולת המכירה, ז’ילברטו פרסם באופן רחב למדי את מרכז הקפוארה, בעיתונות הארצית, המקומית וכן ברדיו. בעקבות הפרסום עלתה קרנו של מרכז הקפוארה, וזי’לברטו הצליח למוכרו בתמורה ל-500,000 ש”ח. חלק מהסכם המכירה כלל התחייבות של ז’ילברטו להמשיך לעבוד במרכז עד לתום השנה, בתמורה לעבודתו מימן מרכז הקפוארה 2 טיסות לברזיל לצורך ביקור משפחתו בעלות של 15,000 ש”ח.

גם בסוף שנת 2015 הועברו לחשבון הבנק של ז’ילברטו דמי השכירות בגין החנות.

נדרש: יש לדון בהכנסותיו של ז’ילברטו, כפי שאלה עולות מהאירוע שלפניכם.

 

לסיכום, הכנת עבודות אקדמיות ב אוריינות אקדמית הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות