אחריות תאגידית – המכללה למינהל – כתיבת סמינריון בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס אחריות תאגידית אשר נלמד ב המכללה למינהל. במסגרת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

1.) הכתבה עוסקת בנושא של שוויון מגדרי. באיזה שלב משלבי ההתבגרות נמצא לדעתכם נושא זה בישראל כיום? נמקו בהתאם לארבעת השלבים בהתבגרות של נושא חברתי של זיידק.

(חשוב –נושא חברתי הוא כללי והשלב שלו נקבע לפי בשלות הנושא מבחינת מודעות ציבורית, חקיקה, מחקר והתנהלות של עסקים ביחס אליו ולא לפי התנהלות הפירמה הספציפית).

2.) באיזה שלב מחמשת שלבי הלמידה הארגונית (ע”פ זיידק) נמצאת גוגל ביחס לטיפול בנושא השוויון המגדרי, על פי המתואר באירוע? אחריות תאגידיתנמקו תוך התייחסות למאפייני השלב.

3.) על סמך תשובותיכם לשתי השאלות הקודמות, ועל פי כלי הלמידה האזרחית של זיידק, נסו להעריך את המקום שבו החברה נמצאת מבחינת סיכונים. האם היא פועלת בצורה שמעמידה אותה בסיכון גבוה או נמוך? היעזרו בסרטון ההצדקה העסקית לאחריות תאגידית על מנת לציין שני סיכונים שהחברה עשויה להיות חשופה אליהם.

 

סמינריון – מוצרים, צריכה ,קיימות – המרכז הבינתחומי הרצליה

5.) כלכלה שיתופית/ כלכלת שירותים: לערוך חוות דעת שתתייחס להיבטים השונים ביישום כלכלה שיתופית בישראל. הסקירה תתייחס לסוגיות:

א. מהם עקרונות הכלכלה השיתופית? להתייחס ליתרונות ולחסרונות.

ב. מהו היקף השימוש בה בעולם ובישראל? עליכם לסקור לפחות שלושה מקרי בוחן ולהתייחס למשתנים: איפה מיושם? לאורך כמה זמן? (שנים), מי יזם את הפרויקט? (ממשלה/ ציבור/ NGO/ חברה פרטית) ותיאור חוזקות וחסמים ביישום הפרויקט.

ג. האם כלכלה שיתופית יכולה להוות תחליף לגישה הכלכלית הקיימת? לדון באופן ביקורתי (תוך התייחסות ל- 3 מימדי הקיימות).

ד. אלו כלי מדיניות יש ליישם בישראל על מנת לעודד את הטמעת עקרונות הכלכלה השיתופית?

6.) בזבוז מזון: לבחון אמצעים וכלי מדיניות שונים לצמצום היקף בזבוז המזון בקרב משקיבית בישראל. להכין חוות דעת שתתייחס לסוגיות:

א. מהו היקף התופעה בישראל ואיפה אנחנו עומדים ביחס לעולם?

ב. אילו היבטים התנהגותיים מעורבים בבזבוז מזון במשקי בית? לערוך ניתוח- תוך שימוש ב”תיאוריית ההתנהגות המתוכננת” ולהתייחס לעמדות, נורמות ותפיסת היכולת של הפרט לשלוט בהתנהגות. לבסס את הניתוח על עדויות מהספרות המדעית (למשל – אילו עמדות נמצאו כמשפיעות על בזבוז מזון)?

ג. באילו כלים יש להשתמש על מנת להפחית את היקף בזבוז המזון בקרב משקי הבית? בניתוח להתייחס לממצאים שעלו בשלב הקודם (תוך המלצה על כלי מדיניות שונים ומיפוי שלהם מה”קשה” ל”רך”).

 

סקירה תיאורטית – תאוריות עכשיויות של צדק חברתי וכלכלי – האוניברסיטה הפתוחה

ג. האייק תומך בהתערבות של המדינה בפעילות הכלכלית אם היא מיועדת לקדם את התחרות והשוק החופשי .

ד. התועלתיות דורשת מבעל המעשה, שבשעה שהוא להכריע בין אשרו שלו ובין אשרם של אחרים, לא יישא פנים. דבריו של מיל נועדו להצדיק את הצורך להשוות תמיד ובאופן אובייקטיבי ככל שניתן בין התועלת האישית של הפרט לתועלת הזולת.

לסיכום, כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום ב אחריות תאגידית הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות