אלימויות בספרות – סמינר הקיבוצים – עבודה סמינריונית בחינוך

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס אלימויות בספרות אשר נלמד ב סמינר הקיבוצים על ידי ד”ר טל הולץ. במסגרת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

מטלה מס’ 3:

לא יתקבלו מטלות של סטודנטים שנעדרו מן הקורס למעלה משלוש פעמים.

לא יתקבלו עבודות באיחור, מלבד אלו שהגשתן באיחור אושרה על ידי בכתב.

יש לוודא כי התקבל אישור על קבלת העבודה

היקף המטלה לא יעלה על 5 עמודי תוכן מודפסים.

יש להקפיד על מרווח כפול בין השורות.

 

סמינריון במשפטים – משפט פלילי – הקריה האקדמית אונו

2 . נקודות נושקות והבדלים מהותיים בין ההליך הפלילי להליך המשמעתי.

תכלית ומטרת הדין המשמעתי לעומת הדין הפלילי/סוגי עונשים

א.         אמיתי נ. חובת התשובה וזכות השתיקה בהליכי לשכת עורכי הדין, הפרקליט ל”ז עמ’ 404

ב.         הועדה לבדיקת הטיפול המערכתי במשמעת בשירות המדינה (הגישה את הדו”ח ב- 1/98) בראשותו של פרופ’ מרדכי קרמיצר.

ג.          הדין והחשבון של הועדה לענייני רשויות מעין שיפוטיות, ירושלים – 1975 בראשות השופט לנדוי.

ד.         עש”מ 5669/98 מ”י נ’ יעקב שפירו, פד”י נ”ד (II) 129

ה.         ע”א 412/90 אליהו נ’ שר הבריאות, פד”י מ”ד (4) 422

ו.          על”ע 3866/95 עו”ד ברזל נ’ הועד המחוזי, דינים עליון נ”ג, 806.

  1. סדרי הדין וראיות בהליך משמעתי –

דרגת ההוכחה הנדרשת/ היסוד הנפשי הדרוש

א.         עמ”ש 5550/98 גל אור נ’ מדינת ישראל פד”י נג (1) 326,333.

ב.         עמ”ש 3725/91  בכרך נגד מדינת ישראל , פד”י מה ( 5 ) 401 .

ג.          על”ע 2/70 פרנקל נגד הועד המחוזי פד”י כ”ד (1) 729.

ד.         קדמי , “על הראיות” חלק שלישי עמ, 1340-1467.

ה.         עמ”ש 3/88 אזוט נ’ מד”י, פד”י מג (1) 867.

ו.          על”ע 8/81 הועד המחוזי נ’ פלוני, תק-על 82 (1), 1048.

  1. מידת ההתערבות של בית משפט העליון בהחלטות של ערכאות משמעת.

א.         על”ע 3467/00 הועד המחוזי נ’ עו”ד צלטנר, פד”י נ”ו (2) 895.

ב.         עו”ד נחמיה בן תור , דיני משמעת בשירות הציבורי עמ’ 17- 30

ג.          על”ע 1/89 הוועד המחוזי של לשכת עו”ד בת”א יפו נ’ עו”ד מאיר שפיצרר  פד”י מ”ו (1) 105.

ד.         על”ע 2175/90 דוד נ’ ועד מחוזי הדרום, פד”י מ”ה (1) 379.

ה.         על”ע 9/89 יובל נ’ הוועד המחוזי, פד”י מ”ג (1) 705.

ו.          עו”ד י. בר שירה ב”המשפט” כרך א’ משנת 1927

ז.          שמגר, “על האתיקה של המשפטן”, עיוני משפט י”א (2) 171.

ח.         על”ע 6/70 פלוני נ’ לשכת עו”ד מחוז ירושלים, פד”י כ”ה (1) 673.

ט.         על”ע 2/70 פרנקל נ’ הועד המחוזי של לשכת עו”ד, פד”י כ”ד (1) 729.

י.          על”ע 3/71 הועד המחוזי של לשכת עו”ד ת”א נ’ רזניק, פד”י כ”ה (2) 776.

יא.        על”ע 6/86 פרקליט המדינה נ’ מנדלבוים, פד”י מ”ב (1) 25.

 

סמינריון בכלכלה – מבוא לאקונומטריקה – המכללה האקדמית תל-חי

נעבור לאמידת המודל. הצורה הכללית של המודל היא:

(1)  stockreturnt – makam_returnt = α + β(indexreturnt – makam_returnt) + ut

כאשר stockreturn הוא התשואה היומית של המניה ,indexreturn הוא התשואה היומית של המדד ,makam_return

הוא התשואה היומית של איגרות החוב ,α הוא קבוע ו-β הוא מקדם הרגרסיה, הידוע במימון בשם “בטא”. כדי לאמוד מודל זה נצטרך ליצור את שני המשתנים המופיעים בו. כדי לעשות זאת, עלינו ליצור קודם את משתני התשואה היומית למניה ולמדד )יש לנו כבר את של איגרות החוב.( עבור משתנה מחיר X, התשואה היומית XRt מוגדרת על ידי:

XRt = ln(Xt) – ln(Xt-1) = ln(Xt / Xt-1)

בסטטה, נכתוב:

gen XR = ln(X / X[ _n-)]1

ניצור בדרך זו שני משתני תשואה יומית: תשואה יומית של המניה stockreturn ותשואה יומית של המדד indexreturn.

את שני משתני התשואה העודפת ניצור על ידי חיסור של משתנה התשואה היומית של אג”ח מתשואת המניות:

stock_er = stockreturn – makam_return

index_er = indexreturn – makam_return

 

לסיכום, סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות ב אלימויות בספרות הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות