אלתרמן: עיר היונה – עם חדש, תרבות חדשה | עבודות אקדמיות ספרות | המרכז הבינתחומי הרצליה

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס  אלתרמן: עיר היונה – עם חדש, תרבות חדשה  אשר נלמד  ב המרכז הבינתחומי הרצליה במסגרת עבודות  אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

 1. האשכול האוקסימורוני ביצירת אלתרמן. הדגימו מתוך שתי יצירות לפחות.
 2. נתחו שניים משירי העיר של אלתרמן, והדגימו את מורכבותה של התופעה הקרויה “עיר” בשירתו.

 

תכנון אסטרטגי  – ד”ר יעקב בן-עמי

 1. נדרשים גישה ביקורתית והמלצות אופרטיביות (עבודה תיאורית ו/או תיאורטית בלבד אינה יכולה לזכות בציון “עובר”)
 2. העבודה תתבצע במתכונת של הצעה למנכ”ל
 3. המועד האחרון להגשה: 14.6.2015

מבנה העבודה:

 

 1. דף שער
 2. תמצית מנהלים

 

ציביליזציה   ד”ר עודד היילברונר

שמות משפחה א-ה כל מאמר מן הספר

Axel Schildt (ed) European Cities, Youth and the Public Sphere (tech,hai,idc)

שמות משפחה ו-י כל מאמר מן הספר

Mark Roseman (ed) Generations in Conflict (huji,tau,hai,idc)

 

אתיקה ואחריות חברתית בניהול – ד”ר ציפי גושפנץ

 1. האם מדובר במנהלים לא מוסריים או חסרי מודעות מוסרית? נמקו והסבירו קביעתכם. (יש להתייחס ל5 ממדים של הטבלה סוגי מנהלים וגישתם לאתיקה) . אין צורך לצטט מתוך המצגת, נדרש יישום (10 נקודות).

 

משטר מדינת ישראל  – האוניברסיטה העברית

בחלק הראשון של העבודה יש לבחור שלוש מערכות בחירות דרכן ניתן לראות שינוי, בין אם היעלמותן ובין אם הצטרפותן של מפלגות. המערכות יכולות להיות שלוש מערכות רצופות אך לא חובה. חשוב שתהיה מגמה עליה ניתן לדון.

לא ממולץ לבחור שלוש מערכות ״תלושות״ כגון אחת שהתקיימה עם קום המדינה, השנייה בשנות השבעים והשלישית ב-2013, משום שאז יהיה קשה לטעון לסיבה מסוימת.

כן מומלץ – לחשוב על שאלה 2 לפני שנכנסים לעומק שאלה 1, לקרוא ספרות מתאימה במקביל.

 

בחלק השני, הצגת הסיבות האפשריות יכולה להיעשות באחת משתי דרכים- להציג טענה קיימת מהספרות המחקרית ולבחון את הרשות המקומית כמקרה בוחן, או- להציג סיבות משלכם, מה לדעתכם היו הגורמים לשינויים ולבסס זאת על נתונים אמפיריים קיימים.

בכל מקרה- חובה לבסס ולעגן את טענותיכם על חומרים וממצאים קיימים.

 

כתיבת סקירת ספרות – המכללה האקדמית עמק יזרעל

מבנה התרגיל

 1. עמוד שעד -צריך לכלול את המרכיבים הבאים: כותרת (שם העבודה), שמות הסטודנטיס/יות, ת.ז., שם הקורס, שם המרצה, תאריך הגשה.
 2. פותרת ־ בפתיחת העבודה יש לכתוב כותרת. על הכותרת להכיל את שני המשתנים הכלולים בשאלה [במחקר כמותי] או את ההיבטים הנחקרים על התופעה [במחקר איכותני].
 3. פסלות פתיחה – צריכה לכלול הצגת הנושא ורקע כללי אודותיו; מטרת המחקר; מבנה הסקירה, על פי נושאי הסעיפים שבהם תתמקדו. יש ליצור בפסקה זו עניין לקורא בסקירה.

 

לסיכום, עבודות  אקדמיות ב אלתרמן: עיר היונה – עם חדש, תרבות חדשה  הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עימה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות