אמות מידה לקביעת השוויון וישומו | סמינריון משפטים | עבודה סמינריונית חינם


אמות מידה לקביעת השוויון וישומו

הסעדים או התרופות שזכאי להם המופלה

ספרות

פסקי דין איתן קופרשטוך,דנילוביץ

פס”ד אורלי מורי נ’ מ.ד.פ ילו בע”מ. עע(ארצי) 627/06. 2008.נבו.

פס”ד איתן קופרשטוק נ’ מדינת ישראל. עע (ארצי) 169/08. 2009. נבו.

פס”ד בלילתי – ג’רוסלם פוסט פבליקיישנס בע”מ. בש”א (י-ם) 2968/01. 2001. נבו. פד”ע לט עט.

בג”צ דנילוביץ. 721/94. 1994. נבו. פ”ד מח (5) 749.

פס”ד ד”ר עלמה לוי נ’ רד רמות חממה לטכנולוגיות מתקדמות בע”מ. עב 303630/98. 2002. נבו.

פס”ד הומסנטר בע”מ נ’ אורית גורן. עע (ארצי) 1156/04. נבו.

בג”צ ניב נ’ בית הדין הארצי לעבודה. בג”צ 6845/00. 2002. נבו. פ”ד נו (6)

בג”צ נעמי נבו. 104/87. 1990. נבו. כרך מד, חלק רביעי.

פס”ד עדנה חזין. דיון לג/3-25, 1973-1974. נבו. פד”ע, כרך ד.

פס”ד פלוטקין ואח’ – אחים אייזנברג בע”מ וערעור שכנגד. דב”ע נו129 – 3. 1997. נבו. פד”ע, כרך לג, תשנ”ט-תש”ס 1999.

דנג”ץ רקנט נ’ בית הדין הארצי לעבודה. דנג”ץ 4191/97. 2000. נבו. פ”ד נד (5) 330.

בג”צ שדולת הנשים בישראל. 453/94 ו-454/94. 1994.נבו. כרך מח חלק חמישי.

פס”ד שרונה ארביב נ’ פואמיקס בע”מ. עע (ארצי) 363/07. 2010. נבו.

סמינריון משפטים | הזכות לפרטיות של העובד | עבודה סמינריונית חינם
אמות מידה לקביעת השוויון וישומו | סמינריון משפטים | עבודה סמינריונית חינם

 

אמות מידה לקביעת השוויון וישומו.

 

ספרות

*פסק דין אליצור

*(ד”נ 10/69 בורונובסקי נ. הרבנים הראשיים כה(1)7, אגרנט בע’ 35, *בג”צ 434/87 בתיה וישראל הרשקו נ. שר העבודה פד”י מד(4)154 בע’ 163).

*(בג”צ 200/83 מוחמד וואתד נ. שר האוצר ואח’ לח(3)113,דברי טירקל )

קניג-יאיר, ציונה. “ייצוג הולם והעדפה מתקנת לנשים”. מתוך: העדפה מתקנת והבטחת הייצוג בישראל. עמ’ 219-233 . 2004 .

ב.ג.צ. אגודת דרך ארץ

ד”נ 10/69 . רחל בורונובסקי נ’ הרבנים הראשיים- דברי השופט אגרנט.

בג”צ 720/82 . אליצור איגוד ספורט דתי נ’ עריית נהרייה.

בג”צ 7111/95 . מרכז השלטון המקומי  ואח’ נ’ הכנסת ואח’ פ”ד נ (3) עמ’ 502 .

בג”צ 69/98 . ברגמן נ’ שר האוצר פ”ד כ”ג  (1) 693 עמ’ 698 .

בג”צ 454/94 . שדולת הנשים בישראל נ’ ממשלת ישראל ואח’.

בג”צ  721/94 . דנילובי’ץ נ’ אל-על , נתיבי אוויר לישראל בע”מ.

ד”נ 10/69 . רחל בורונובסקי נ’ הרבנים הראשיים.

בג”צ 200/83 . וואתד נ’ שר האוצר.

בג”צ 434/87 . בתיה וישראל הרשקו נ’ שר העבודה.

בג”צ 454/94 . שדולת הנשים בישראל נ’ ממשלת ישראל ואח’ עמ’ 503 ו 517-516 .

בג”צ 246/81 . אגודת דרך ארץ ואח’ נ’ ממשלת ישראל ואח’.

בג”צ 528/88 . אליעזר אביטן נ’ מנהל מקרקעי ישראל ואח’ פ”ד מג (4) 297-299 .

בג”צ 454/94 . שדולת הנשים בישראל נ’ ממשלת ישראל ואח’. עמ’ 521-522 .

בג”צ  721/94 . דנילובי’ץ נ’ אל-על , נתיבי אוויר לישראל בע”מ. דברי השופטת דורנר. עמ’ 778-780 .

בג”צ   104/87 . נעמי נבו נ’ בית הדין הארצי לעבודה. עמ’ 751 .

בג”צ   104/87 . נעמי נבו נ’ בית הדין הארצי לעבודה. עמ’ 768 .

בג”צ  721/94 . דנילוביץ נ’ אל-על. עמ’ 768 .

בג”צ 104/87 . נעמי נבו- בית הדין הארצי לעבודה. עמ’ 768 .

מאור, ענת. ואורנשטיין דן ” החקיקה והוראות הביצוע”. מתוך: העדפה מתקנת והבטחת הייצוג בישראל עמ’ 175-194 , 2004 .

בג”צ 4541/94 . אליס מילר נ’ שר הביטחון ואח’ פ”ד מט (4) 94 630 , 655-666 .

בג”צ 2671/98. שדולת הנשים בישראל נ’ ממשלת ישראל ואח’ דברי השופט חשין  פ”ד נב (3) 630 , 655- 656

בג”צ 6845/00  איתנה ניב ואח’ נ’ בית הדין הארצי לעבודה. פ”ד נו (6) 663 , 688-689

 

אנחנו כמובן נשמח לעזור בכל עבודה בה תבחרו!

 

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות