אמנות בחברה – דר’ תמר הגר – כתיבת עבודות בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס אמנות בחברה אשר נלמד על ידי דר’ תמר הגר. במסגרת עבודות סמינריוניות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

עבודה:

כיצד פעילות אמנותית לוקח חלק בחיים החברתיים שלנו? איך היא מוגדרת על ידי החברה? איך היא משקפת/מהדהדת יחסי כוח מבנים חברתיים, נושאים חברתיים? הקורס ניסה לענות על שאלות אלה וכך גם המטלה הסופית שלפניכם.

בחרו יצירת אמנות או יצירה מתעשיית התרבות (למשל פרק מתוכנית טלוויזיה, מצבור של פרסומות, סרט קולנוע), אמני/ת (למשל פרידה קאלו, אתגר קרת, מאיר בנאי), תופעה (למשל פואטרי סלאם, ציירי רחוב, יו טיוב) או זרם אמנותי (למשל קוביזם, שירת היקו,  תיאטרון אבסורד או מוסיקת טרנס) בכל מדיום אמנותי אפשרי (ציור, פסול, ספרות, קולנוע, טלביזיה, אינטרנט, תיאטרון, ועוד) ונתחו את ההיבטים החברתיים של “הנושא” שבחרתם על פי שתי השאלות הבאות שעלו שוב ושוב במהלך הסמסטר.

 

סקירה תיאורטית – מבוא לפסיכופתולוגיה – אוניברסיטת אריאל בשומרון

דוגמאות לכתיבת מקורות:

בעברית

ספר

אדד, מ’ (1989). קרימינולוגיה: העבריין בהתהוותו. תל אביב: הוצאת אור-עם.

כתב עת

וולף, י’, מואב, י’ וסילפן פ’ (1991). ייחוס תוקפנות על פי מידע בדבר כוונה ונטייה לפגוע בזולת ועוצמת הפגיעה. עבריינות וסטייה חברתית, יח, 43 – 55.

מאמר מתוך ספר ערוך

שחורי, מ’, בן דוד, ש’ ואידיסיס י’ (2008). עבריינות מין בעולם ובישראל: חקיקה, פיקוח, טיפול ושיקום. בתוך מהל, חובב וגולן  (עורכים), טיפול ושיקום עוברי חוק בישראל, כרמל: ירושלים.

דוקטורט

גולדפרב, א’ (1996). מיתוס הקהילה הטיפולית: הטיפול בהתמכרות לסמים כמנגנון לשליטה חברתית  מטפלים ומטופלים. חיבור לשם קבלת “דוקטור לפילוסופיה”. ירושלים: האוניברסיטה העברית.

עבודת תיזה

נהרי, ג’ (2000). הקשר בין התנהגות העישון לבין מאפייני אישיות, גורמי מצב ומוטיבציה לעישון. עבודת גמר לתואר M.A, המחלקה לקרימינולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן.

דו”ח מחקר

קנת, ת’ ואורן כ’ (1988). בדיקת ההוגנות התרבותית בשימוש במערכת המיון בשתי אוניברסיטאות (דו”ח מס’ 78). ירושלים: מרכז ארצי לבחינות ולהערכה.

מחקר שהוצג בכנס מדעי

שחורי-ביטון, מ’ וצבי ל’ (2015, יוני). האם מראה חיצוני של עבריינים משפיע על שיקול דעתם של שוטרים? הוצג בכנס האגודה הישראלית לקרימינולוגיה. רמת-רחל.

פרסום ללא שם מחבר

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (1985). תכונות דמוגרפיות של האוכלוסייה. פרסומי מפקד האוכלוסין והדיור 1983, (פרסום מס’ 7).

 

יחסי כוח וסטטוס: מהבין-אישי לבין-קבוצתי – המכללה האקדמית תל אביב-יפו

– מרכז התשובה הוא חוויתכם האישית כשלצידה יש להתייחס לחומר תיאורטי ותיאוריות אשר תומכות במסקנות שאליהם אתם מגיעים.

חלק ב

בתשובה יש להיעזר בשני מאמרים מדעיים.

הציגו תאור מקרה  שממנו ניתן ללמוד על ההשפעה של כוח באינטראקציות חברתיות. המקרה יכול להתייחס לאינטראקציות בהיבט הבין-קבוצתי או בהיבט הבין-אישי. ניתן גם להתייחס למקרים בהם אנשים או קבוצות חוששים שהם הולכים לאבד את מקורות הכוח שלהם, ולדון בהשפעה של תחושה זו על הדרך בה הם מתנהגים כלפי האחר כקבוצה או כפרט.

  1. הניתוח צריך להתייחס לאופנים שבהם השימוש בכוח משרת השגת השפעה, הן על האדם שמפעיל את הכוח והן על האדם שמפעילים כלפיו את הכוח. בניתוח יש להתייחס  לתיאוריות מרכזיות שדנו בהן (כמו תיאורית הצדקת המנגנון, השפעת פערי הכוח על תפיסות סטיריוטיפיות, תיאורית הדומיננטיות החברתית, השפעה במונחים אישיותיים, תיאורית האיום הריאליסטי, התיאוריה של Blumer (1958), או כל מסגרת תיאורטית שנראית לכם כמתאימה לניתוח המקרה שאתם מציגים).

 

עבודה סמינריונית בחינוך – המוסר האנושי – פרופ’ דני גימשי

פרק ג: התייחסות לסוגיות אתיות ומוסריות העולות מתיאור התופעה והדיון בה. פרק זה יכתב בצורה של שאלות, תהיות, הרהורים הנוגעות ועולים ביחס להיבטים מוסריים הנוגעים לתופעה המתוארת בפרק הקודם. בפרק זה רצוי להתבסס כבר על תובנות שנלמדו במהלך סמסטר א’, ועל תובנות מוסריות הקשורות לתופעה הנחקרת, שעלו בקריאת הספרות, שוב בעיקר ברמה של שאלות ותהיות, ולא ברמה של דיון ומתן תשובות. בפרק זה עליך לעשות שימוש בתורת המוסר, בגישות למוסר ובהיבטים מוסריים שונים המתייחסים המתיחסים להיבטים שונים של התופעה הנחקרת על ידך.

 

לסיכום, כתיבת עבודות לסטודנטים ב אמנות בחברה הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות