אנליסט נתונים – המכללה למינהל – סמינריון בכלכלה

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס אנליסט נתונים אשר נלמד ב המכללה למינהל. במסגרת עבודות סמינריון אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

הבנת הבעיה העסקית ותרגומה לשאלות אנליטיות, איזה נתונים יש לאסוף, אילו מניפולציות יש לבצע על הנתונים כהכנה לניתוח, אילו ניתוחים, סטטיסטיים ואחרים, יש לבצע על הנתונים ואופן הצגת המסקנות ותוצרי הניתוח.

 

סמינריון בחינוך – מתודולוגיה של הוראת הספרות – האוניברסיטה הפתוחה

המודל הביהביוריסטי, שפותח בשנות השישים ומקובל בארה”ב ובבריטניה, מייצג את תפיסת “השוק החברתי”, כלומר גישה של ייצור – צריכה. מטרתו: עיצוב מורה  מסוגל ללמד תכניות לימודים ריכוזיות, אף שאינו שותף בעיצובן. מכאן שיש להדגיש בהכשרתו פיתוח מיומנויות הוראה ושליטה בהעברת ידע רשמי ואתוס חברתי. המודל הרציונלי-אפלטוני, המעצב מורה בעל השכלה כללית ופדגוגית רחבה ושליטה הולמת בתרבות הלגיטימית ובערכיה.

המודל מצדד בהכשרת מורים אוטונומיים- רציונליים. המודל ההרמנויטי, המושפע מהפסיכולוגיה ההומניסטית מצד אחד ומהתאוריות של ג’ון דיואי ודונלד שון מן הצד האחר. אלה רואים בהוראה עשייה רפלקטיבית, אשר בתשתיתה ההנחה, כי המעשה הפדגוגי הנכון אינו נובע מתאוריה נכונה אלא מהפירושים המוצלחים שהמורה נותן למצבי ההוראה. על פי מודל זה, נקודת המוצא להכשרת מורים היא מצבי הוראה, ומכאן שיש להכשיר את הסטודנטים להוראה לפענח מצבים אלה ואת מרכיביהם. המודל של הרה-קונסטרוקציה החברתית בהכשרת מורים –פדגוגיה ביקורתית. על פי מודל זה, המורה הרצוי הוא מורה הרואה בעבודתו שליחות הנובעת מהאתוס המוסרי שלו; מורה שותף  טרנספורמציה מתמדת של ההוויה הפדגוגית, המסייע להתרחשותה של טרנספורמציה חברתית מוסרית (Shor, 1992).

 

סקירה תיאורטית – אמנות אפריקאית: מסורות יצירה – דיויד גוס

             De Grunne, Bernard. An Art Historical Approach to the Terracotta Figures of the inland Niger Delta, African Arts; Autumn 1995; 28, 4; pp. 70 – 79

             .Willet, Frank. African Art, Thames & Hudson, 2002. pp. 130-149 *

             Simon, Kavuna; MacGaffey, Wyatt. Northern Kongo ancestor figures, African Arts; Spring 1995; 28, 2; pp. 48 – 53

             Lamp, Frederick. Ancient Wood Figures from Sierra Leone: Implications for Historical Reconstruction, African Arts; Apr 1990; 23, 2; pp. 48 – 59

             Rovine, Victoria L. Continuity, Innovation, Fashion: Three Genres of Malian Embroidery, African Arts; Autumn 2011; 44, 3; pp. 58 – 67

             Adams, Monni; Holdcraft, T. Rose. Dida woven raffia cloth from Cote d’Ivoire, African Arts; Jul 1992; 25, 3; pp. 42 – 47

לסיכום, הכנת עבודות אקדמיות ב אנליסט נתונים הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות