אנתרופולוגיה ומודעות שדות החיים של תיאוריית התרבות – פרופ’ טובה גמליאל – סמינריון

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס אנתרופולוגיה ומודעות שדות החיים של תיאוריית התרבות אשר נלמד על ידי פרופ’ טובה גמליאל. במסגרת הכנת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

לקרוא את ספרו של אלבר קאמי “הזר”.

 

עבודה סמינריונית בחינוך – הערכה בחינוך – המכללה האקדמית הערבית לחינוך

א.) הכנת ניתוח ביקורתי של דו”ח הערכה.

ב.) לסכם את דו”ח הערכה. (להעזר במבנה, בספרו של נבו (1989), מוצג 5.1 ו 5.2 בעמודים 75 ו 78).

 

סמינריון בחינוך – מנהיגות והנעה – המכללה האקדמית תל אביב-יפו

  1. תיאור: א.) בחרו סרט קולנוע שניתן לראות בו תופעה של מנהיגות- תארו את עלילתו. התיאור יכלול את ההקשר החברתי/ ארגוני/ קבוצתי בו מתרחשת תופעת המנהיגות, את שלבי העלילה הרלוונטיים, האינטראקציות בין המעורבים, ופרוט של הדמויות המעורבות.

ב.) הרחיבו באשר למנהיג עצמו:

אנתרופולוגיה ומודעות שדות החיים של תיאוריית התרבות  – סגנון ההתנהגות.

– האם מונה/ נוצר?

– האם היה היחיד שביטא מנהיגות?

– האם היו קונפליקטים סביב סוגיית המנהיגות?

  1. אבחון:
  2. l. א.) האם הדמות היא יותר של מנהיג/ מנהל?

ב.) אילו התנהגויות ניהוליות/ מנהיגותיות היו אפקטיביות?

ll . נתחו את המנהיג- באמצעות הגישה המצבית לחקר המנהיגות.

 

שאלת הרוע והשלכותיה החינוכיות – האוניברסיטה העברית בירושלים

3) יואב נפגע מכך שבין כתיתתו לא מזמינים אותו לשחק איתם כדורגל. כשהם נשאלים על כך הם עונים שהם אוהבים את יואב אך הוא פשוט לא טוב מספיק לשחק ברמה שלהם. באיזו מידה מחויבת המורה להתערב במקרה זה? כיצד עליה לפעול? ערכו דיון ביקורתי-השוואתי בשאלה זו תוך התייחסות לדעותיהם של פרום, באומייסטר ואופיר.

 

על אנשים, עסקים וחברות בעידן הגלובלי –  המכללה האקדמית תל חי

חלק א’:

  1. הקטע מתאר את המאבק בין ארגון הסביבה הגלובלי “גרינפיס” לבין תאגיד הנייר “רזולוט מוצרי יער”. דונו בקטע בהקשר של הטענה לפיה, בעשורים האחרונים בעקבות תהליכי הגלובליזציה הכלכלית חלו שינויים יסודיים ביחסי הגומלין בין עסקים לחברה (society). התבססו על:
  • הארווי, ד. 2015. קיצור תולדות הניאו-ליברליזם, ירושלים: הוצאת מולד, 58-17.
  • שמיר, ר. 2007.”שוק פרטי ולחץ ציבורי: על עיצוב מושג האחריות החברתית של תאגידים”.

חלק ב’:

  1. לטענת חוקרות/ים בעקבות משבר המשילות הגלובלית השתנו דפוסי ההשתתפות הפוליטית. הסבירו טענה זו.
  • שמיר, ע. (2013). על נגישות ורגישות: צרכנות פוליטית, יזמות חברתית-פוליטית וצדק חברתי.
  1. לטענת ג’יימס רואו (Rowe) אחריות תאגידית היא אסטרטגיה עסקית. הסבירו את טענתו.

לסיכום, סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות ב אנתרופולוגיה ומודעות שדות החיים של תיאוריית התרבות הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות