אסטרטגיה לפתרון בעיות | אייל סולגניק | עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס  אסטרטגיה לפתרון בעיות אשר נלמד  אצל המרצה ד”ר אייל סולגניק. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

בהתייחס ל”בעיית האסירים” שהוצגה בכיתה, קרא את המאמר שנקרא LOCKER PROBLEM ביחידת הוראה 1 באתר הקורס. נדרש:

הצג סיכום של המאמר על פני 5 עמודים מודפסים ובהם התייחסות לפחות לעניינים הבאים:

 • מה ההסתברות להצלחה באסטרטגיה האופטימלית
 • מדוע אסטרטגיה זו אופטימלית
 • האומדן למספר האסטרטגיות האפשריות בבעייה זו
 • דוגמא לאסטרטגיה אחרת (מלבד הרנדומלית) והתייחסות להסתברות ההצלחה בה
 • אילו היה מתאפשר לאסירים לשלוח נציג חיצוני, שלא ידווח להם מה ראה בקופסאות, מה המספר המירבי של החלפות מספרים בין קופסאות שהוא היה נדרש לבצע כדי שתושג וודאות בהצלחת האסטרטגיה
אסטרטגיה לפתרון בעיות | אייל סולגניק | עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות
אסטרטגיה לפתרון בעיות | אייל סולגניק | עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות

סוציולוגים בשדה  – המרכז האקדמי רופין

הערכת העבודה: בכל פרקי העבודה חשוב להשתמש כחומר רקע בכמה שיותר חומר מהפרק שקיבלתם .

 1. אופן הגדרת הבעיה: האם הבעיה הוגדרה בצורה ברורה
 2. האם הלקוח מוגדר בבהירות
 3. האם מוצגים נתונים רלבנטיים לצורך הצעת הבעיה
 4. הפתרונות המוצעים .
 5. הדגמת תרומה אפשרית של מרצה אורח אחד שהייתם יכולים להיעזר בו ונימוק מדוע (מקסימום 4 שורות)
 6. ניסוח ברור
 7. מקוריות
 8. עריכה

הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

תקשורת כתרבות – 10532 – האוניברסיטה הפתוחה

 • הגשת הדף ותיאום השיחה עם המנחה הם באחריותו הבלעדית של הסטודנט.
 • סטודנט שיגיש עבודה בלי תיאום ובקרה של המנחה, ועבודתו תקבל את הציון “נכשל”, לא יוכל לתקן את עבודתו. סטודנט שיגיש את עבודתו לאחר ששוחח עם המנחה, ועבודתו תקבל את הציון “נכשל”, יוכל לתקנה פעם אחת בלבד.
 • יש להגיש את העבודה בשני עותקים. עותק אחד יישאר בידי המנחה לצורך מעקב.
 • סטודנטים שרוצים לבסס את העבודה הסמינריונית על העבודה הפרה-סמינריונית לא יוכלו לעשות זאת אם יבחרו לכתוב את העבודה הפרה-סמינריונית על הנושא “דימוי נשים בפרסומות”.

שימו לב, כל הסטודנטים חייבים לצרף 2 מקורות חיצוניים, גם אם אין בכוונתם לעשות עבודה סמינריונית בקורס.

הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

10349 – ריבוד חברתי  – האוניברסיטה הפתוחה

שאלה 11

טרנר מציג במאמרו(פרק 7) שני טיפוסי מוביליות:

 1. ׳מוביליות מטעם׳(sponsored mobility) [המכונה בתרגום המאמר לעברית ׳׳מוביליות חסויה״].
 2. ״מוביליות תחרותית״ (contest mobility).

א.         השוו בין טיפוסי המוביליות תוך התייחסות לקריטריונים הבאים: אופן ההגעה לסטאטוס הנשאף, מי קובע את הקריטריונים למוביליות, מבנה האליטות.

ב.         אפיינו את מסלולי הניעות לתוך המעמד הבינוני־גבוה בארה״ב ובצרפת על־פי מחקרה של Lamont (פרק ה), תוך שימוש בטיפוסי הניעות לפי טרנר.

כנושא לעבודה, ניתן לבחור אחד מבין הנושאים הבאים

 1. גלובליזציה ואי שוויון חברתי
 2. ריבוד: סגנון חיים
 3. ריבוד: היבטים אתניים ומיגדריים

הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

מבוא לסוציולוגיה ב’המכללה האקדמית בית ברל

ביבליוגרפיה רלבנטית (בנוסף לחומר ההרצאות) [אפשר גם להיעזר בביבליוגרפיה של הקורס]

שאלה 1

אנוך, י. ורודניקי, י. (2000). יחידה 6: המשפחה. מבוא לסוציולוגיה. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

משוניס, ג’. ג’. (1999). המשפחה. בתוך: סוציולוגיה. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. עמ’ 476-450.

שאלה 2

אנוך, י. ורודניקי, י. (2000). יחידה 5: קבוצות וארגונים פורמליים. מבוא לסוציולוגיה. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

משוניס, ג’. ג’. (1999). קבוצות וארגונים. בתוך: סוציולוגיה. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

עמ’ 198-170.

שאלה 3

אנוך, י. ורודניקי, י. (2002). יחידה 7: סטייה חברתית. מבוא לסוציולוגיה. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

משוניס, ג’. ג’. (1999). סטייה. בתוך: סוציולוגיה. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. עמ’  230-200.

 

שאלה 4

אנוך, י. ורודניקי, י. (2002). יחידה 9: התנהגות קולקטיבית. מבוא לסוציולוגיה. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

משוניס, ג’. ג’. (1999). התנהגות קולקטיבית ותנועות חברתיות. בתוך: סוציולוגיה. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. עמ’ 630-607.

 

לסיכום, עבודה אקדמית ב אסטרטגיה לפתרון בעיות היא עבודה יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עימה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודה זו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות