אסטרטגיה שיווקית – אוניברסיטת בר-אילן – סקירה תיאורטית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס אסטרטגיה שיווקית אשר נלמד ב אוניברסיטת בר-אילן על ידי ד”ר מתי רחמים. במסגרת עבודות סמינריון אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות אסטרטגיה שיווקיתרבה בחומר הנלמד.

6.2       מיצוב.

סמינריון – יזמות עסקית – המרכז ללימודים אקדמיים

  1. מדדי רווחיות: ענ”נ, של הפרויקט, ריבית סיכון, IRR, הזמן עד להחזר השקעות.
  2. ניתוח רגישות, ניתוח נקודת איזון ומשמעותה.

כתיבת עבודה סמינריונית בתשלום – תדריך מסייע לכתיבת עבודות – המרכז ללימודים אקדמיים

במערך מחקר מתאמי ייבדק הקשר בין המשתנים בכל אחת מהרמות של המשתנה הממתן. כלומר, הקשר בין מידת הביטחון בהתקשרות ומידת האמון יחושב בנפרד בקרב חברי שתי קבוצות: אלה המבלים מעט יחד ואלה המבלים זמן ניכר יחד. שילובו של משתנה ממתן במערך המחקר עשוי לקדם את ההבנה שלנו, בכל הנוגע לקשר בין שני המשתנים. מדובר במערך מחקר מתאמי, משום שבמחקר מסוג זה נבדק הקשר (או המתאם) בין שני משתנים– בשתי קבוצות של משתתפים. אם, למשל, הקשר יהיה מובהק בקבוצה אחת ולא מובהק באחרת (הבדל בקיום הקשר), או חיובי באחת ושלילי באחרת (הבדל בכיוון הקשר), נוכל לטעון שמשך זמן הבילוי יחד ממתן את הקשר בין רמת הביטחון בהתקשרות ומידת האמון.

לחילופין, במערך מחקר ניסויי ניתן יהיה לתכנן מצב, שבו באופן זמני תוגבר רמת הביטחון בהתקשרות של קבוצה אחת של משתתפים (קבוצת הניסוי), אך לא בקבוצות אחרות (קבוצות הביקורת). כך, רמת האמון של משתתפים בבני זוגם תימדד בקרב משתתפים בקבוצת הניסוי (רמה גבוהה של ביטחון בהתקשרות) ותושווה לרמת האמון שתימדד בקרב משתתפים בשתי קבוצות ביקורת, בהן לא תוגבר רמת הביטחון בהתקשרות.

חברה ופוליטיקה – המכללה האקדמית ספיר

ב. מה הביקורת שמעלה סבירסקי במאמרו, כנגד השימוש במשג פריפריה, ואיך הוא מסביר את המשך השימוש בו לאורך שנים?

אדם רובוט – ד”ר גיא הופמן

בהקדמה מפרטים במה תעסוק העבודה כולה בפירוט רב יותר מאשר בתקציר, ע”פ חלקי העבודה (לדוגמא – “סקירות הספרות תסקור את…”).

  1. סקירת ספרות ועבודות דומות:

כאן מפרטים ספרות אקדמית ועבודות דומות באקדמיה או בתעשייה.

2.1 סקירת ספרות:

סקירת עבודות אקדמיות הקשורות לפרויקט שלכם, כיצד הן מתקשרות למחקר, להתיחס חוקרים, מחקרים ופרסומים רלוונטיים.

זה כולל עבודות יותר תיאורטיות שמובילות לרעיון, וגם עבודות בנושא אינטראקציית אדם-רובוט. לציין ולנתח מקורות מדעיים (מאמרים/ פרסומים וספרים אקדמיים) רלוונטיים.

לסיכום, כתיבת עבודות לסטודנטים ב אסטרטגיה שיווקית הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות