אתיקה ואחריות חברתית בניהול | עבודות אקדמיות מנהל עסקים | ציפי גושפנץ

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס  אתיקה ואחריות חברתית בניהול אשר נלמד  אצל ד”ר ציפי גושפנץ במסגרת עבודות  אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

ניתוח אירוע קופת חולים מאוחדת

מטלת ביניים –חובה  ( 30% מציון הקורס)

 

הנחיות הגשה:

 • עבודה צוותית (זוגית).
 • היקף –עד חמישה עמודים, מודפס -פונט דויד 12, רווח כפול.
 • נא להשאיר רווח של 4 שורות בין תשובה לתשובה להערות הבודק .
 • תאריך הגשה -3.6.15

 

שאלות לאירוע

 1. הסבירו את החריגות מהאתיקה והחוק בכתבה על פי: “עוצמת סוגיה מוסרית” “תרבות ארגונית” “אחרים משמעותיים” ו”ההזדמנות” (40 נקודות).

 

 

ציביליזציה   ד”ר עודד היילברונר

שמות משפחה ק-ת כל מאמר מן הספר

Axel Schildt (ed) Between Marx and Coca-Cola (huji,idc,hai)

בעבודה על פריטי הקריאה יש לסכם את הרעיונות עיקריים,הנושאים המרכזיים או התזות העיקריות בפרק/ מאמר אותו קראתם. המאמר/פרק  חייב להיות בין 15 עמודים לפחות

 

 

תכנון אסטרטגי  – ד”ר יעקב בן-עמי

4.3 ניתוח סביבת המאקרו

4.4 ניתוח מסכם

4.5 בחירת גישה אסטרטגית, כיוונים אסטרטגיים ואסטרטגיה מיטבית

 1. סיכום, מסקנות והמלצות
 2. נספחים

 

אלתרמן: עיר היונה – עם חדש, תרבות חדשה  – המרכז הבינתחומי הרצליה

 1. אלתרמן כמשורר המאבק על עצמאות ישראל. הדגימו לפי שני “טורים” לפחות.
 2. שירי הילדים של אלתרמן כשירים שגם מבוגרים יכולים להפיק מהם לקח. הדגימו לפי שיר אחד ארוך לפחות.

 

 

ניתוח דוחות כספיים   המרכז הבינתחומי הרצליה

 1. ניתוח סיכונים(כולל התאמת הדוחות לחכירות תפעוליות במידה וקיימות):

א. נזילות טווח קצר

ב. סיכון אשראי

ג. סיכון פשיטת רגל

 1. בעזרת נתונים פנימיים וחיצוניים חשבו את מחיר ההון העצמי של החברה, מחיר החוב של החברה, ומחיר ההון המשוקלל. ניתן להשתמש במקורות מידע חיצוניים. במידה ואין ברשותכם מידע על שווי שוק של החוב, השתמשו בשווי החוב בספרים.

 

המורה/גננת כמתכנן לימודים, כחוקר וכמעריך – מכללת לוינסקי

 

מקורות בנושא הערכה- רשות

בירנבוים, מ׳(1997) . חלופות בהערכת הישגים. תל אביב: הוצאת רמות. עמ׳ 40־31 ן 53-142

גורי-רוזנבליט, ש׳(2014). תכנון לימודים, הוראה והערכה (כרך א). רעננה: האוניברסיטה הפתוחה. הפרק על הערכה.

לוין, ת׳(2009). הקולות הדוממים: משמעויותיה של הערכה בבית הספר מנקודת המבט של

התלמידים. בתוך: י׳ קשתי(עורך), הערכה, חינוך יהודי ותולדות החינוך, אסופה לזכרו של פרוס׳ אריה לוי(עמ׳ 33-59). תל אביב: רמות – אוניברסיטת תל אביב

Biberman-Shalev, L., Sabbagh, C.,Resh, N. and Kramarski, B. (2011). Grading Styles and Disciplinary Expertise: The Mediating Role of the Teacher’s Perception of the Subject Matter. Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, 27(5), 831-840.

Eyal, L. (2012). Digital Assessment Literacy ־־ the Core Role of the Teacher in a Digital Environment. Journal Of Educational Technology & Society, 15(2), 37-49.

 

 

קבלת החלטות – מכללה למנהל

Conservatism bias הטיית השמרנות

Fundamental Attribution Error טעות הייחוס הבסיסית

over-justification effect אפקט הצדקת יתר

diversification bias הטיית גיוון יתר

Foot in the door technique טכניקת רגל בדלת

Hot-Hand Fallacy כשל היד החמה

Creeping Determinism דטרמיניזם מזדחל

law of big numbers חוק המספרים הגדולים

Ambiguity Aversion הסלידה מאי ודאות

 

לסיכום, עבודות  אקדמיות ב אתיקה ואחריות חברתית בניהול הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עימה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות