אתיקה מקצועית ב’- המכללה למינהל – כתיבת סמינריון בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס אתיקה מקצועית ב’ אשר נלמד ב המכללה למינהל על ידי ד”ר נורית צימרמן. במסגרת עבודות סמינריוניות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות אתיקה מקצועית סמינריוןרבה בחומר הנלמד.

לנתח 3 דילמות אתיות של עורך דין.

 

סמינריון – תדריך מסייע לכתיבת עבודות 

ג. השערות המחקר אוששו באופן חלקי.

  1. דיון– פרק זה הוא אולי החשוב ביותר בעבודה. בו דן החוקר במשמעות הממצאים הסטטיסטיים באופן ביקורתי. לצורך עריכת דיון ביקורתי מעבד החוקר את הממצאים בשלושה שלבים עיקריים:

א. הוא מציג את המסקנות לגבי תהליך בדיקת ההשערות: האם הממצאים מתאימים להשערות שנוסחו בסוף סקירת הספרות והאם יש בהם חידוש ביחס למחקר קודם, שהוצג בפרק המבוא. שימו לב לכך, שבפרק הדיון יש להתייחס לתוצאות ולא לחזור על הדיווח עליהן. במידה ואוששו השערות המחקר יש כאמור להתייחס לספרות המחקר שנסקרה במבוא. לעתים במצב של אישוש חלקי או העדר אישוש של ההשערות יהיה מקום להבאת מקורות נוספים על מנת לנמק את “העדר התוצאות” ולהסביר את הממצאים.

ב. החוקר דן במגבלות המחקר שלו.

ג. החוקר מנסח מספר רעיונות למחקרי המשך.

פרק המבוא הוא הפרק- הראשון בעבודה ולו 2 תפקידים:

התפקיד ה- 1 הוא: למשוך את הקורא לעיין בעבודה, מתוך עניין ומתוך כך שיפיק תועלת ממנה. תפקיד שהוא בין השאר שיווקי. יש לזכור כי לא תמיד קוראי העבודה יהיו פסיכולוגים: כאשר מדובר בסמינר מחקר קוראי העבודה יהיו פסיכולוגים, אך לאחר שעותק אחד נותר בספרייה, קוראים מגוונים, מתחומי עיסוק שונים, עשויים להפיק ממנה תועלת.

 

סמינריון בכלכלה – שיווק SPSS – המכללה למינהל

יש להציג את המקדמים וכל המדדים.

  1. היזהרו מחזרות על אותן נקודות כמו למשל בניתוח SWOT ו PEST-D או שימוש במודל פורטר.
  2. בניתוחPEST-D אוSWOT יש להתמקד על שלושה גורמים החשובים ביותר בכל תת תחום- הסביבה הכלכלית, הסביבה הפוליטית וכו’.
  3. בסיכום פרקים אלו יש להגדיר את הגורמים החשובים ביותר בכל שיטת ניתוח- SWOT או PEST-D וכד’.

 

התנהגות ארגונית – המכללה האקדמית תל אביב-יפו

  1. רקע תיאורטי– הסבר מפורט של התיאוריה. על כל הסבר להתחיל בהגדרה מדויקת וברורה של המושג, ותיאור ההתנהגויות שהוא מנבא. ניתן לתת דוגמא אם אתם חושבים שהיא תעזור בהסבר המושג.
  2. ניתוח האירוע באמצעות התיאוריה או המושגים. זהו החלק האינטגרטיבי של העבודה.

לסיכום, עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות ב אתיקה מקצועית ב’ הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות