בחירות 1965 ומפת המפלגות | עזרה בכתיבת עבודה סמינריונית מדעי המדינה


בחירות 1965 ומפת המפלגות

ביבליוגרפיה

אבנרי  אריה, הקשר הליברלי, ( תל-אביב : זמורה, ביתן, תשמ”ד 1984)

באדר יוחנן, הכנסת ואני, (ירושלים : עידנים, 1979)

בן–עזי יניב, ” תנו לחיות בארץ הזאת! – מפלגת ‘ציונים כלכליים’, 1952-1949″ בתוך קתדרה: לתולדות ארץ-ישראל וישובה, 127, 141-168, 2008

גרוזברד עפר, מנחם בגין דיוקנו של מנהיג – ביוגרפיה (תל-אביב: רסלינג 2006)

ויץ יחיעם, “מהאצ”ל לגח”ל קווי מתאר של תנועת החרות 1948– 1965”, בתוך עיונים בתקומת ישראל: מאסף לבעיות הציונות, הישוב ומדינת ישראל , 13: 233-254, 2003

יזרעאלי משה, “לדרכו של גח”ל”, האומה , ד [15] (תשכ”ו)

ינאי נתן, משברים פוליטיים בישראל: תקופת בן-גוריון, (ירושלים: בית הוצאה כתר, 1982)

נויברגר בנימין, ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל,( תל-אביב : האוניברסיטה הפתוחה, תשמ”ט-תשנ”ח, 1998)

שוורץ דוד, ממפלגת אופוזיציה למפלגת שלטון-תנועת החרות / חיבור לשם קבלת תואר “דוקטור לפילוסופיה”, בהדרכתו של פרופ’ עמנואל גוטמן ; הוגש לסינט האוניברסיטה העברית בירושלים, יוני 1990.

שחם דוד, ישראל-40 השנים, (תל-אביב: עם עובד, תשנ”א)

 

תוצאות הבחירות לכנסת ישראל, אתר הכנסת, 28.04.11.

http://www.knesset.gov.il/description/heb/heb_mimshal_res.htm

תוצאות הבחירות לאסיפה המכוננת, אתר הכנסת, 28.04.11

http://www.knesset.gov.il/description/heb/heb_mimshal_res1.htm

תוצאות הבחירות לכנסת השניה, אתר הכנסת , 28.04.11.

 

http://www.knesset.gov.il/description/heb/heb_mimshal_res2.htm

.

בחירות 1965 ומפת המפלגות | עזרה בכתיבת עבודה סמינריונית מדעי המדינה
בחירות 1965 ומפת המפלגות | עזרה בכתיבת עבודה סמינריונית מדעי המדינה

 

ניהול והדרכה

הכט והס. 1998. משמעותה של הדרכה בארגון העסקי ב”עידן המידע”. אקזקיוטיב 1997 ינואר 1998. ע”מ 48-52.

קריב, ד. 2003. “קופסאות שימורים” שימור הידע האנושי בארגון – שאלות ודילמות בנושא. ניהול, אוגוסט 2003.

סנג’י, פ.מ. 1995. הארגון הלומד. ע”מ 25-34.

שני, מתקי. 1997. ארגון לומד כיעד עסקי ואתגר ניהולי. אקזקיוטיב אפריל מאי 1997. ע”מ 48-51.

קריב, ד., אלטברגר, ר. והיימן, ט. (2004). למידה ארגונית באמצעות מודל תמיכה משולב – אמוציונאלי ואינסטרומנטלי: ניתוחי מקרה. ירחון משאבי אנוש. (אוגוסט, 2004).

 

אולריך, סזנגר וסמולווד. 2001. מבחן המנהיגות בתוצאה. מטר. ע”מ 37-58.

 

 Blanchard, P.N. and Thacker, J.W. 1999. Training Methods. Effective training,Systems, Strategies and Practices. Prentice Hall. Pp. 275-329.

 

 

Parry, S.B. evaluating the impact of training. ASTD pp.87-9

 

קריב, ד. 2004. מנהלים במעבר: מדדים לבחינת אפקטיביות תכניות לליווי מנהלים בתהליך כניסתם לתפקיד חדש. סטטוס (ספטמבר 2004).

 

אנחנו כמובן נשמח לעזור בכל עבודה בה תבחרו!

 

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות