ביבליוגרפיה ב | רשימת מקורות – בת השרות כתומכת למידה בבית הספר היסודי – סמינריון בחינוך

סמינריון בחינוך מכיל פרקים רבים. הכתיבה היא בהתאם לכללי ה-APA וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית. אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות משפטיות על ידי מחלקה משפטית מצטיינת.

פה יש דוגמא יפה לחלק ביבליוגרפיה והמשך לסמינריון איכותני בחינוך בנושא בת השרות כתומכת למידה בבית הספר היסודי

עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של בעלי זכויות היוצרים בעבודה לעשות בה שימוש. העבודה לצורך התרשמות ולמידה בלבד. אין להסיק מהאמור כי עבודה זה נכתבה על ידי צוות האתר ובהחלט ייתכן שלא כך הדבר.

ביבליוגרפיה | רשימת מקורות סמנריון בחינוך – בת השרות כתומכת למידה בבית הספר היסודי

פרס, י’ וליס ר’ץ (1975). התנדבות בישראל: סקר, המרכז לשירותי התנדבות א.י.ג  יישום מחקרים בע”מ.

קליין, פ’ וסובלמן-רוזנטל, ו’ . (2010). ביחד ולבד: שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במסגרות חינוך רגילות לגיל הרך. אבן יהודה: רכס.

.

שמר, א’ ובר-גיא א’. (2004). היוועצות: שותפות בין עמיתים בלמידה ארגונית בשירותי אנוש. מקבץ: כתב העת הישראלי להנחיה ולטיפול קבוצתי.

שקדי, א. (2003). מילים המנסות לגעת: מחקר איכותני – תאוריה ויישום. אוניברסיטת תל-אביב: הוצאת רמות.

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical

Manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC.

Bayer, A., Grossman, J.B. & DuBois, D.L. (2013). School-based mentoring programs: Using volunteers to improve the academic outcomes of underserved students. New York: MDRC Endowment. http://www.mdrc.org/sites/default/files/School-Based%20Mentoring_Programs.pdf

Eisikovits, R.  & Hedin, D. (1982). Scholl and Community Participant: Cross Cultural Perspective. Childhood Education. 59 (2). 87-94.

Elliott, J, Arthurs, J & Williams, R. (2010). Volunteer Support in the Primary Classroom: The Long-Term Impact of One Initiative upon Children’s Reading Performance. British Educational Research Journal, Vol. 26, No. 2 (Apr., 2000), pp. 227-244.

Ishaug, C & Metzer, J. (2001). Personality attribute of volunteers and paid workers engaged in similar occupational tasks. The Journal of Social Psychology, (6):752-63

Kasari,C, Dean, M, Krezmann, M,  Shih, W, Orlich, F, Whitney, R, Landa, R Lord, C & King, B. (2016). Children with autism spectrum disorder and social skills groups at school: a randomized trial comparing intervention approach and peer composition. Journal of Child Psychology and Psychiatry, Volume 57, Issue 2, Pages 171–179.

 

 

Lois, J. (1999). Socialization to heroism: Individualism and Collectivism in a volunteer and rescue group. Social Psychology Quarterly, 62 (2), 117-135.

Nieto, C , Murillo, E , Belinchón, M, Giménez , M, Saldaña ,  D,  Ángeles Martínez, M & Frontera, M. (2015). Supporting people with Autism Spectrum Disorders in leisure time: Impact of an University Volunteer Program, and related factors. anales de psicología, = vol. 31, nº 1 (enero), 145-154.

Robertson, K., Chamberlain, B., 8c Kasari, C. (2006). General education teachers’ relationships with included students with Autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 33( 2).

Sherer, M. (2006). National Service in Israel: Motivation, Volunteer Characteristics, and Levels of Content. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 33(1):94-108

Sherraden, M., & Gal, R. (1990). Israel: Non-military service amidst continuing conflict. In S. D. M. Eberly (Ed.), The moral equivalent of war? A study on non-military service in nine nations (pp. 67-85). Westport, CT: Greenwood.

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות