ביבליוגרפיה – המשך – שילוב טכנולוגיה בהוראות מתמטיקה

בסמינריון איכותני בחינוך, קיים פרק רקע תיאורטי אשר מהווה סקירת ספרות בנוסף לפרק ממצאים איכותני. הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית. אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות בניהול בינ”ל על ידי צוות כותבים מצטיין במדעי החברה.

פה יש דוגמא יפה להמשך חלק הביבליוגרפיה מתוך עבודה מלאה בנושא שילוב טכנולוגיה בהוראות מתמטיקה

עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של בעלי זכויות היוצרים בעבודה לעשות בה שימוש. העבודה לצורך התרשמות ולמידה בלבד. אין להסיק מהאמור כי עבודה זה נכתבה על ידי צוות האתר ובהחלט ייתכן שלא כך הדבר.

ביבליוגרפיה המשך

Hasselbring, T.S., Lott, A.C., and Zydney, J.M. (2006). Technology-Supported Math Instruction for Students with Disabilities: Two Decades of Research and Development. CITED, Center for Implementing Technology in Education, Washington, DC: (www.cited.org).

Hayne, N. & Tabach, M. (2014). When stories and multiple solution tasks meet in a technological environment: The case of equality. Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education, 12(1-2), 23-37.

Hershkowitz, R., Schwarz, B. B., & Dreyfus, T. (2001). Abstraction in context: Epistemic actions. Journal for Research in Mathematics Education, 32, 195–222.

Hetherington, L. (2013). Complexity Thinking and Methodology: The Potential of ‘Complex Case Study’ for Educational Research. Complicity: An International Journal of Complexity and Education, Volume 10 (2013), Number 1/2 • pp. 71-85

McMahon, T., (1999) Is reflective practice synonymous with action research? Educational Action Research, 7:1, 163-169.

OECD (2016), Education Policy Outlook: Israel, retrieved August 1, 2016, from  www.oecd.org/education/policyoutlook.htm.

 

Papert, S. (1980). Mindstorms: Children, computers, and powerful ideas. Basic Books, Inc.

Parette, H., Blum, C., Quesenberry, A. The 21st Century Role of Technology for Young Children, in Parette & Blum (eds) Instructional Technology in Early Childhood. Brookes Publishing. Retrieved July 26, 2016 from http://archive.brookespublishing.com/documents/instructional-technology.pdf

ביבליוגרפיה - המשך - שילוב טכנולוגיה בהוראות מתמטיקה
ביבליוגרפיה – המשך – שילוב טכנולוגיה בהוראות מתמטיקה

Roblyer, M. D., & Doering, A. H. (2012). Integrating educational technology into teaching (6th ed.). Allyn & Bacon.

Ron, G., Dreyfus, T., Hershkowitz, R., (2010) Partially correct constructs illuminate students’ inconsistent answers. Educational Studies in Mathematics, 75: 65-87.

Ruthven, K., Deaney, R., & Hennessy, S. (2009). Using graphing software to teach about algebraic forms: A study of technology-supported practice in secondary-school mathematics. Educational studies in mathematics, 71(3), 279-297.

Stanford, J., Naidu, J. (2016) Computational Thinking Concepts for Grade School, Contemporary Issues in Education Research – First Quarter 2016 9(1).

Sutherland, R. (1993) Consciousness of the Unknown. For the Learning of Mathematics 13, 1 (February, 1993) 43 FLM Publishing Association, White Rock, British Columbia, Canada.

Withehead, J. (2009) Using a living theory methodology in improving practice and generating educational knowledge in living theories, Educational Journal of Living Theories, Volume 1(1): 103-126.

Yackel, E., Cobb P., (1996) Sociomathematican Norms, Argumentation and Autonomy in Mathematics, Journal for Research in Mathematics Education, Vol. 27, No. 4, 458-477.

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות