בניית תוכנית אסטרטגית – ד”ר מייק דברת – כתיבת סמינריון בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס בניית תוכנית אסטרטגית אשר נלמד על ידי ד”ר מייק דברת. במסגרת כתיבת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בניית תוכנית אסטרטגית - ד"ר מייק דברת - כתיבת סמינריון בתשלוםבחומר הנלמד.

  1. מהם הגורמים המשפיעים בסביבת המקרו והמיקרו.
  2. באיזה אסטרטגיות היא משתמשת- בכל הקשור להיבט של התחרות עם הסביבה? להתייחס למודל: GE/ פורטר לקבוצות אסטרטגיות/ אנסוף.

 

כתיבת סמינריון בתשלום – דיני חוזים – פרופ’ חנוך דגן

לאחר חודשים רבים של משא ומתן הגיעו הצדדים להסכמה ראשית לפיה: (א) תמורת מחיר של 1,000 ₪ לטון, צינורות” תהיה רשאית לרכוש עד ל-000,1 טון מוטות אלומיניום בשנה, אך לא פחות מ-10,000 טון מוטות אלומיניום בשנה; (ב) תוקף החוזה יהיה 25 שנים.

בשל משך החוזה, ביקשו הצדדים לוודא שהמחיר החוזי יותאם לעלות ייצור מוטות אלומיניום.

הצדדים נעזרו במומחיות שלהם ובכלכלנים ידועים, והסכימו שהמחיר יהיה צמוד למדד הסחורות- שמשקף את המחיר של סחורות תעשייתיות כאלומיניום- ושבעשרים השנים האחרונות שיקף היטב את השינויים בעלות הייצור של “אלומיניום ישראל”. עוד נקבע, לבקשת “צינורות”, שהמחיר לא יעלה ביותר מ- %50 בשנה.

ב-1.1.1992, נכנס לתוקפו החוזה הבא בין הצדדים:

“(1) “אלומיניום ישראל” מתחייבת לספק ל”צינורות” עד ל-100,000 טון מוטות אלומיניום בשנה.

(2) “צינורות” מתחייבת לרכוש מ”אלומיניום ישראל” לא פחות מ- 10,000 טון מוטות אלומיניום בשנה.

(3) בשנתו הראשונה של החוזה יהיה מחיר טון מוטות אלומיניום 1,000₪. מחיר זה יהיה צמוד למדד הסחורות, אך בכל מקרה לא יעלה המחיר בשיעור של למעלה מ- %50 בשנה.

(4) החוזה יהיה בתוקף עד ליום 31.12.2017.

עד 2007 היתה בין הצדדים מערכת יחסים טובה ויציבה, ובאותם שנים סיפקה “אלומיניום ישראל” בין 50,000 ל- 60,000 טון אלומיניום לשנה. בשנה זו היה המחיר החוזי 1,100₪.

 

סמינריון – מנהיגות חיובית בניהול – ד”ר גיא יצחקוב  

ג. בסביבה הפיזית (איפה האירוע התרחש? ומה היה מסביב?).

(3) פירוט 5 הפעולות שהמרואיין יכול ליישם בעקבות הראיון.

  1. חוזקות חותם- ציינו 4 חוזקות שמאפיינות את המרואיין לפי התרשמותכם בראיון. כתבו הסבר קצר בנוגע למשמעות של כל חוזקה וכן כיצד כל חוזקה באה לידי ביטוי במרואיין.
  2. כתיבת רפלקציה אישית- עליכם לפרט את המחשבות והתחושות שחוויתם לפני הראיונות, במהלך הראיונות ואחרי הראיונות. בנוסף, פרטו מה למדתם מהראיונות על הנושא שניסחתם בשאלה 1 ומהן המסקנות והתובנות האישיות שלכם.

לסיכום, סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות ב בניית תוכנית אסטרטגית הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות