גירוש שדים וניתוח קיסרי – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב – סמינריון

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס גירוש שדים וניתוח קיסרי אשר נלמד ב אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. במסגרת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

לדוגמה: “כישוף באפריקה” הוא לא נושא טוב, כי הוא רחב מדי, ועלול לגרור לסטריאוטיפים מנגד “כישוף בקרב בני האשנטי בגאנה בתקופה הפוסט קולוניאלית” הוא נושא מוצלח.

 

סמינריון במשפטים – דיני תאגידים – המכללה למינהל

חובות וזכויות נושאי משרה ועסקאות בעלי עניין (פרק 9).

  1. ד”נ 7/81 פנידר נ’ קסטרו, פ”ד לו(4) 673 חבר שלו מנכ”ל, מכר לו דירה בשטח לא שלו, נקבע שיוכל לתבוע אותו אישית אם היה ביניהם יחסים אישיים ובגלל היחסים התקשר בהסכם.

חברת אלפא בע”מ היא חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך (להלן: “אלפא”). החברה עוסקת בהשקעות ובתחילת 2016 בקופתה יש כ-100 מליון ₪ וכמעט ללא חובות. 45% ממניותיה של אלפא מוחזקות על ידי חמישה אנשים שמכהנים בה גם כדירקטורים (להלן: “החמישייה”). יתר המניות (55%) מוחזקות בידי הציבור בפיזור רב. במחצית 2016 בעת שמניות אלפא נסחרו בשווי של 200 מליון ₪ חתמה החמישייה על הסכם עם חברת ביתא בע”מ (להלן: “ביתא”) ולפיו ימכרו לה החמישייה 25% ממניות אלפא שבבעלותם וזאת תמורת 50 מליון ₪. נוסף על כך בהסכם נקבע כי לחמישייה מוענקת אופציה לפיה יוכלו לחייב את ביתא לרכוש מהם את יתרת מניותיהם באלפא כעבור שנתיים באותו מחיר שנקבע למניה בהסכם אך בצרוף הצמדה למדד המחירים לצרכן. ידוע לך כי חברת ביתא נשלטת על ידי החמישייה, מניותיה נסחרות בבורסה וגם היא עוסקת בהשקעות.

 

סקירה תיאורטית – הטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית – פרופסור מאיר לוטן

  • הוצלר י, עוז מ, ברק ש. השפעת עמדות אנשי צוות והתנאים הסביבתיים על המניעים לפעילות גופנית של אנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית המקבלים שירות במסגרות דיור, חינוך ותעסוקה. המכללה האקדמית בווינגייט, 2015. הורד מאתר קרן שלם ב-26 ליוני 2015

http://www.kshalem.org.il/pages/page/28

  • צמח מ. ליפשיץ – והב ח, וקיל א. הבדלים הקשורים לגיל באינטליגנציה, מהירות עיבוד וזיכרון בקרב מבוגרים ומזדקנים בעלי מוגבלות שכלית בהשוואה למבוגרים בעלי התפתחות טיפוסית: נתיב מואץ או מקביל. קרן שלם, 2015. הורד מאתר קרן שלם ב-26 ליוני 2015

http://www.kshalem.org.il/pages/page/28

  • טאוב ת, ורנר ש. איכות חיים משפחתית בקרב משפחות המגדלות ילד עם נכות התפתחותית ביחס למשאבים של תמיכה משפחתית, חברתית, תמיכה משירותי מדינה, דת ורוחניות. קרן שלם, 2014. הורד מאתר קרן שלם ב-26 ליוני

2015 http://www.kshalem.org.il/pages/page/28

לסיכום, עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות ב גירוש שדים וניתוח קיסרי הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות