גלובליזציה – המרכז ללימודים אקדמאים – סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס גלובליזציה אשר נלמד ב המרכז ללימודים אקדמאים ע”י  ד”ר מיכאלה אלרם. במסגרת כתיבת עבודות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

הנחיות כלליות:

קבוצות של עד שלושה  סטודנטים

מטרת המטלה – יישום מודלים שנלמדו בחלק הראשון של הקורס

חלק ראשון

ענף- באיזה מידה ענף היין הוא ענף גלובלי -70%

החלק הראשון של המטלה הוא יישום של המודל של  YIP

באתר מצורף מאמר של ענף היין מנקודת מבטם של הצ’יליאנים

יש להשתמש כמובן במקורות נוספים אותם תרשמו בחלק הביבליוגרפיה של המטלה.

חלק שני – האם לישראל יש יתרון תחרותי כמדינה בענף היין -30%

החלק השני הוא יישום מודל –יתרון תחרותי של אומה- מודל היהלום

 

סמינריון משפט פלילימשפט פלילי – הקריה האקדמית אונו

הנושאים הוצעו על-ידי ד”ר לאה פסרמן-יוזפוב

רשימת נושאים מוצעים לעבודה סמינריונית:

 1. חובת פרסום תשקיף
 2. חוק הרישום הכפול
 3. אחריות אזרחית לגילוי בדיני ניירות-ערך
 4. אחריות פלילית לגילוי בדיני ניירת-ערך
 5. אכיפה מינהלית
 6. תרמית בדיני ניירות-ערך
 7. איסור השימוש במידע פנים
 8. הבורסה לניירות-ערך
 9. רשות ניירות-ערך
 10. חיתום
 11. השפעת האינטרנט על דיני ניירות-ערך
 12. תובענות ייצוגיות בדיני ניירות ערך
 13. אמצעי פיקוח פנימיים המיוחדים לחברות ציבוריות (דח”צים, ועדת בקורת, מבקר פנים)
 14. עסקאות עם בעלי עניין
 15. שומרי סף בשוק ההון (כל אחד מאלה הוא נושא לעבודה)

–           עורכי דין

–           רואי חשבון

–           חברות דרוג

–           אנליסטים

–           נאמנים לאגרות חוב

–           חתמים

 

ניהול בנקאי – המכללה האקדמית נתניה

 1. בצעו ניתוח כולל לפי מגזר, שיוך גאוגרפי, וסוג עמלה ופרטו בין היתר:

          האם קיימת פעילות משמעותית מחוץ לישראל?

מה חלקה באחוזים?

          מה משמעות הפיזור לרווחיות הבנק, ולסיכון?

          מה המגמה בהכנסות מעמלות?

          מהן העמלות שלהן התרומה העיקרית להכנסות הבנק?

          מה המגמות העיקריות בהכנסות מעמלות עיקריות?

          האם ניתן הסבר מילולי למגמות בעבר ובעתיד לכל עמלה? אם כן – הציגו אותו בתמצית.

 

סמינריון בחינוך – כתיבה וקריאה מדעית – אוניברסיטת אריאל בשומרון

נושאים:

1 . תשואת מניות – Stock Returns

2 . אינפלציה – Inflation

3 . תוצר מקומי גולמי )תמ”ג( – Gross Domestic Product (GDP)

4 . מינוף תפעולי – Operating leverage

5 . מינוף פיננסי – Financial leverage

6 . אבטלה – Unemployment

7 . התמכרויות – Addictions

8 . איידס – Aids

9 . משפטי נירנברג

10 . הפסיכואנליזה ופרויד

 

סמינריון בכלכלה – מבוא לניהול וארגון – המכללה למינהל

“משבר הוא בהגדרה שינוי – בכללים של הסביבה, בהתנהלות ובמציאות. אני חושב שבעידן המודרני שינוי הוא מצב קבוע, וכדי להתמודד עם שינוי אתה צריך, בין השאר ,שיהיה לך מצפן. זו זווית אחרת שמסבירה למה אסטרטגיה היא חשובה בהתנהלות של חברה. זה נכון לתקופות משבר, וזה נכון גם לנושאים פרוזאיים, כמו איך אתה רותם אנשים. כי כשאתה שם לאנשים טובים יעד להשגה – הם ישיגו גם יעדים שהם לא האמינו בהם בהתחלה. זה קושר אותם, מפיח בהם רוח חיים, נותן להם מוטיבציה, נותן טעם ,יוצר את הברק בעיניים. אחד הדברים היותר חשובים למנהל זה לראות שלאנשים שלו יש ברק בעיניים. לאנשים שלי יש ברק בעיניים ואש בבטן.”

“קשה לתאר ולהמשיג אחריות, אבל זה דבר מאוד כבד. זה מתחיל באחריות לתוצאות הכלכליות, ממשיך באחריות ל ־73 אלף משפחות של עובדים שתלויים בך, ומכיוון שאנו עוסקים בתחום הרגיש של בריאות האדם – אז יש גם אחריות לממדים של האיכות .

בטבע מייצרים היום קרוב ל ־01 מיליארד טבליות בשנה. אוי ואבוי לנו אם אחת מתוכן לא תהיה באיכות המתאימה. פחד שיקרה משהו? אין פחד, אבל יש תחושה כבדה של אחריות ורצינות.”

בסופו של דבר, ניהול ,מבחינת ינאי, הוא בעיקר משחק עם הצמצם. “הניהול מורכב מזום אין וזום אאוט. אחת התכונות שנדרשות ממנהל היא היכולת להתעסק עם פרטים קטנים ואז לצאת מזה ולדון ברכישה גדולה. כל הזמן אתה עולה ויורד ומחליף את סט השיקולים.”

האם ניתן להסיק מהכתבה שלעיל כי מנהל טוב הוא מנהיג? האם קיים קשר ואם כן מה הקשר בין ניהול למנהיגות כפי שבא לידי ביטוי בדבריו של מר ינאי ?הסבירו, הדגימו ונמקו תשובתכם.

 

לסיכום, כתיבת עבודות לסטודנטים ב גלובליזציה הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות