ביבליוגרפיה | רשימת מקורות – בת השרות כתומכת למידה בבית הספר היסודי – סמינריון בחינוך

סמינריון בחינוך מכיל פרקים רבים. הכתיבה היא בהתאם לכללי ה-APA וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית. אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות משפטיות על ידי מחלקה משפטית מצטיינת.

פה יש דוגמא יפה לחלק ביבליוגרפיה והמשך לסמינריון איכותני בחינוך בנושא בת השרות כתומכת למידה בבית הספר היסודי

עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של בעלי זכויות היוצרים בעבודה לעשות בה שימוש. העבודה לצורך התרשמות ולמידה בלבד. אין להסיק מהאמור כי עבודה זה נכתבה על ידי צוות האתר ובהחלט ייתכן שלא כך הדבר.

ביבליוגרפיה | רשימת מקורות סמנריון בחינוך – בת השרות כתומכת למידה בבית הספר היסודי

אברהמי, א’. (1992). שנת שירות למשימות חברתיות. פרק בתהליך הביגור של בן הקיבוץ. ירושלים: האוניברסיטה העברית.

איגל, כ’. (2006). קבלת החלטות בצוות רב מקצועי בתחום החינוך – חקר תהליכי קבלת החלטות ב”ועדות ההשמה” הפועלות מתוקף חוק החינוך.דיסרטציה–אוניברסיטת חיפה, החוג לחינוך.

אלפרט, ב., כפיר, ד. (2003), מחקר פעולה: ידע ויצירתו המשותפת בשדה.  דפים, 36, משרד החינוך והתרבות, מכון מופ”ת, ירושלים תשס”ג, 37-10.

בלנגה, א’, לנדלר-פרדו ושחר מ’. (2011). קהילות מורים לומדות-סקירת ספרות. סקירה שהוזמנה כחומר רקע לעבודת ועשת שפה ואוריינות. האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.

בן דוד, מ’, חסקי-לווונטל ד’, יורק א’, רונאל, נ’. (2004). התנדבות עובדת: מתנדבים והתנדבות במרכזי מידע וייעוץ לנוער “הפוך על הפוך”. ירושלים.

בן-יצחק, א’. (2008). אוטיזם-שיטות טיפול. שיקום, 21, 14-18

הרצברגר, ר. (2003). שירות לאומי לבני מיעוטים. הכנסת: מרכז המידע והמחקר.

בן שושן, א’. (2011). הפרעות על קשת האוטיזם. אוניברסיטת חיפה. אוחזר מתוך: http://ot4all.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid.119

בניה, י’, יעקובזון י’, צדיק י’. (2013). קהילה מקצועית לומדת בבית הספר. מכון אבני ראשה. אוחזר מתוך: http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94%20%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%AA%20%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8.pdf

גביש, ב’ ושמעוני, ש’ (2006). תפיסותיהן של המורות הכוללת את שילוב התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים בכיתותיהן. סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, 21 (1), 35-54.

גדרון, ב’ וגריפל, א’. (1981). תגמולים, שביעות רצון והתמדה בעבודת מתנדבים במרכזים הקהילתיים. החברה למתנ”סים בע”מ. ירושלים: האוניברסיטה העברית.

גדרון, ב’, כץ, ח, בר, מ’ (2001). קווים לדמותה של החברה האזרחית בישראל. אוניברסיטת בן גוריון. באר שבע.

גל, ר, אמית, ק, פליישר, נ’ ושטיכמן, נ’. (2003). מתנדבי השירות הלאומי: מחקר אורך לבחינת מוטיבציות לשירות, עמדות חברתיות ושביעות רצון של המתנדבים מהשירות. זיכרון יעקב: מכון כרמל.

הלל-לויאן, ר’ ובכר-כץ, ע’. (2010). ילדי הבועה בחיי הבבואה- שילובם של ילדים עם אוטיזם בחינוך הרגיל. סוגיות בחינוך מיוחד, 25, 43-58.

חצרוני, א. (2010). תקשורת תומכת וחליפית: מדריך לצוות הרבה מקצועי במסגרות החינוך המיוחד. הוצאת מעלות: ישראל.

טלמור, ר’. (2002). שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים בכיתות רגילות ושחיקתן של המחנכות בכיתות אלה. אוניברסיטת חיפה: החוג לחינוך.

טלמור, ר’ ושרון, א’  וקיים, א’ (2009). עמדות מורים כלפי תלמידים עם צרכים מיוחדים לעומת עמדותיהם כלפי תלמידים רגילים. סוגיות בחינוך מיוחד ובשילוב,  24  (2). 21-30.  

מבקר המדינה, (2001). משרד החינוך: הפעלת מתנדבות לשירות לאומי במוסדות החינוך, מרכז ההסברה – היבטים תקציביים. מבקר המדינה, דו”ח שנתי.

מישורי, ע.’ (1992). אוטיזם וליקויי תקשורת, הוצאת אלו”ט, תל – אביב. 

מנור- בנימיני, א’. (2003). שיתוף פעולה בצוות רב מקצועי בבית ספר לחינוך מיוחד. סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום. 18, עמ’ 61-74.

פליישמן, ע., קאופמן, נ., וקדם,. ר. (2006).  “אני לוקחת את השברים הביתה” – קונפליקטים

המאפיינים גננות לילדים בעלי אוטיזם. מעוף ומעשה, 11, 86-7

פרית’, א’ (1997). אוטיזם פשר החידה. תל אביב: ספריית פועלים

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות