דיון איכותני – עבודת צוות בכל הנוגע לעבודה עם ילדים בעלי לקויות תקשורת – בת השרות כתומכת למידה בבית הספר היסודי – סמינריון בחינוך

סמינריון בחינוך מכיל פרקים רבים. הכתיבה היא בהתאם לכללי ה-APA וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית. אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות משפטיות על ידי מחלקה משפטית מצטיינת.

פה יש דוגמא יפה לחלק דיון והמשך לסמינריון איכותני בחינוך בנושא בת השרות כתומכת למידה בבית הספר היסודי

עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של בעלי זכויות היוצרים בעבודה לעשות בה שימוש. העבודה לצורך התרשמות ולמידה בלבד. אין להסיק מהאמור כי עבודה זה נכתבה על ידי צוות האתר ובהחלט ייתכן שלא כך הדבר.

דיון- סמנריון בחינוך – בת השרות כתומכת למידה בבית הספר היסודי

             נתון חשוב נוסף שעלה ממחקר זה הדגים את החשיבות של עבודת צוות בכל הנוגע לעבודה עם ילדים בעלי לקויות תקשורת כפי שטענו חצרוני (2010) ומנור-בנימיני (2003), כאשר בניגוד להיעדר שיתוף הפעולה, היחסים ההיררכיים והיעדר היוזמה או החשיבה החופשית שאפיינו את עבודתן של בנות השירות הלאומי טרום תכנית ההכשרה, שיתוף הפעולה והדדיות בין חברי הצוות שהודגמו לאחר תכנית ההכשרה תרמו לאסרטיביות, לנקיטת היוזמה, לביטחון העצמי ולתחושת הסיפוק של בנות השירות הלאומי וכן תרמו לאקלים הכיתתי הנצפה.

            מעבר לחשיבותו של ידע מקצועי ושיתוף פעולה בין צוותי התורם להצלחתן של בנות השירות הלאומי, לסיפוקן האישי, לאקלים הכיתתי וליכולותיהם של הילדים בעלי הפרעות התקשורת, מחקר זה הדגים גם את החשיבות של תמיכה, התחלקות והיוועצות במסגרת של למידת עמיתים, כאשר בנות השירות הלאומי הדגישו כי חלק משמעותי בתחושת הסיפוק העצמי שלהן והצלחתן נובע מן האפשרות לחלוק את חוויותיהן, קשייהן, לבטיהן ורגשותיהן בקרב עמיתותיהן, לקבל עצות ותמיכה רגשית זו מזו. נתונים אלה ממחישים את ממצאיהם של מנור-בנימיני (2003) ושמר ובר-גיא (2004) שהדגימו את החשיבות של מקום ליחיד בו ניתן להעלות לדיון סוגיה משמעותית עבורו, לשתף את הקבוצה, לזכות בתמיכה וליצור מאגר אסטרטגיות לפתרון הסוגיות השונות, זכות המאפשרת לאדם כלים להתמודדות עם הבעיות שמעורר תפקידו בחיי היום-יום, מעודדת העצמה ברמה האישית והמקצועית, מפתחת את הכוח ליזום, להיות חשופים לביקורת עצמית וחיצונית ולהוביל לפעולה ולשינוי.  (שמר ובר-גיא, 2004(.

            מחקר זה הדגים את החשיבות של תכנית הכשרה מובנית לבנות השירות הלאומי המשמשות כתומכות למידה, המובילה לרמות סיפוק הן של המתנדבות והן של הילדים עלי הפרעות התקשורת כאשר האספקט המוערך ביותר הינה היותה של התכנית תכנית מובנית והתמיכה וההכשרה שקיבלו המתנדבות.

סיכום

            מחקר זה ביקש לאתר את הבעיות הקיימות בעבודתן של בנות השירות הלאומי כתומכות למידה בכיתות תקשורת, להבין וללמוד את מאפייניהן של בעיות אלו ובעקבות האבחון- לבנות תכנית התערבות מובנית אשר תכשיר את בנות השירות הלאומי העובדות בכיתת התקשורת לעבודה עם אוכלוסייה זו, תוך בחינת ההשפעה של תכנית ההתערבות על עבודתן בכיתת התקשורת ועל תחושת המסוגלות שלהן. הראיונות והתצפיות המוקדמים שנערכו הדגימו כי בנות השירות הלאומי המשמשות כתומכות למידה בבתי ספר בכלל, ובכיתות תקשורת בפרט, אינן עוברות כל הכשרה מתאימה לכך במסגרת “השירות הלאומי”, וכי המידע אותו הן מקבלות במסגרת בית הספר, ללא קיומה של תכנית הכשרה מובנית, הינו שרירותי, בלתי סדיר ובלתי אפקטיבי. בנות השירות הלאומי הדגימו היעדר ידע מקצועי, חוסר ביטחון עצמי, תלות בעבודת יתר חברי הצוות העובדים בכיתה, היעדר שיתוף פעולה עם חברי הצוות ויחסים היררכיים בהן בנות השירות מבצעות באופן אוטומטי את המוטל עליהן, היעדר אסרטיביות או נקיטת יוזמה מצד בנות השירות, היעדר מעורבות רגשית או אינטראקציה משמעותית עם הילדים ודימוי עצמי נמוך.

            על מנת להתמודד עם בעיות אלו, נבנתה תכנית התערבות אשר מטרתה להכשיר את בנות השירות לעבודה בכיתות התקשורת, תוך שילוב בין מודל ה”ייעוץ” המתמקד בהעברת ידע מקצועי במטרה להעלות את הביטחון העצמי והכשירות של המשתתפים, לבין מודל “ההתחלקות” ו”ההיוועצות” (מנור בנימיני, 2003) שמטרתו לספק למשתתפים סביבה תומכת בה יוכלו לחלוק את הקשיים עמם הם מתמודדים ואת רגשותיהם ולקבל עצות ותובנות להתמודדות עם קשיים אלו.

            ממצאי הראיונות והתצפיות שלאחר ההשתתפות בתכנית ההכשרה מדגימים את חשיבותה של תכנית הכשרה מעין זו, אשר שיפרה באופן משמעותי את יכולותיהן של בנות השירות הלאומי- את הידע המקצועי שלהן, את שיתוף הפעולה הבין-צוותי, את ביטחונן העצמי והדימוי העצמי שלהן, את נקיטת היוזמה והאסרטיביות שלהן ואת תחושת הסיפוק והמימוש העצמי שלהן, וכן את האקלים הכיתתי ויכולותיהם של הילדים בעלי הפרעות התקשורת ליצור אינטראקציה, להשתתף בשיעור ולחוש סיפוק בעצמם.

מחקר זה מדגים את היעדר הידע המקצועי, היכולות והביטחון העצמי של בנות שירות לאומי, שהינן חסרות כל ניסיון חינוכי קודם, ואת ההשפעה המכרעת של השתתפותן בהכשרה מקצועית שתוצאותיה ממחישות את האפשרות להפיכתן למשאב רב משמעות לכיתת התקשורת העשוי לקדם את התלמידים באופן משמעותי, ובהשקעה מינימלית.

            מחקר זה הינו מחקר חלוץ שביקש להמחיש את החשיבות של תכנית הכשרה מובנית לבנות השירות הלאומי המשמשות כתומכות למידה בכיתות התקשורת, והוא אכן הדגים חשיבות מכרעת זו. תוצאות המחקר המציגות את הנקודות העיקריות להצלחה של בנות  השירות הלאומי בעבודתן, ולהשפעה חיובית על האקלים הכיתתי יכולות להוות נקודת מוצא למחקרים נוספים ורחבים יותר ממחקר מצומצם זה שהתמקד בשתי בנות שירות לאומי בלבד, אשר יבחנו את ייעול הימצאותם של מתנדבים בכיתות התקשורת, ומינוף משאב קיים זה לשם קידום הילדים בעלי הלקויות והמתנדבים גם יחד.

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות