דיני הגנת הצרכן – המכללה האקדמית ספיר – סמינריון במשפטים

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס דיני הגנת הצרכן אשר נלמד ב המכללה האקדמית ספיר על ידי עו”ד ד”ר אלעד אופיר. במסגרת כתיבת עבודות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

  1. עוולת ההטעיה.

 

סקירה תיאורטית – מערכת החינוך בישראל סוגיות מרכזיות ונקודות מפנה – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  1. מימון החינוך בישראל:

בלס, נ., זוסמן, נ. וצור, ש. 2010. תקצוב החינוך היסודי 2009-2001. ירושלים: חטיבת המחקר, בנק ישראל.

בלס, נ. וקוגן, י. 2014. תקציב משרד החינוך בשנים 2014–2000: מגמות ובעיות. ירושלים: מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.

  1. התרחבות ההשכלה הגבוהה בישראל:

מנחם, ג., תמיר, ע. ושביט, י. 2008. התמורות במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל בשנות התשעים של המאה העשרים. בתוך: א. יוגב (עורך) התפשטות ההשכלה הגבוהה בישראל. תל אביב: הוצאת רמות – אוניברסיטת תל אביב.

איילון, ח. 2008. מי לומד היכן ומדוע? ההשלכות החברתיות של ההתרחבות והגיוון במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. סוציולוגיה ישראלית י(1): 33-60.

לביא, מ. 2008. עשירים ועשירים פחות: דרכי המימון של סטודנטים בישראל והשלכותיהן. בתוך: א. יוגב (עורך) התפשטות ההשכלה הגבוהה בישראל. תל אביב: הוצאת רמות – אוניברסיטת תל אביב.

 

כתיבת סמינריון – ניהול משברים בארגונים – הקריה האקדמית אונו

  1. סולימן, נ. (2010). התמודדות פיקודית מונעת במצבי משבר בשירות בתי הסוהר. עברות ועונשים בישראל – תיאוריה ויישום, מרץ 2010. בתי הסוהר.
  2. Heller, V. and J. Darling (2011). Toyota in crisis: denial and mismanagement. Journal of Business Strategy, 32 (5), 4-13.
  3. Jaques, T. (2010). Reshaping crisis management: the challenge for organizational design. Organizational Development Journal, 28(1), 2010, pp 9-17.
  4. Pang, A. et.al (2012). Examining the expertise, experience, and expedience of crisis consultants in Singapore. Public Relations Review, Article in Press.
  5. Prewitt, J. et.al (2011). Crisis Leadership – An Organizational Opportunity. Australian Journal of Business and Management Research, 1,6,60-74, September-2011.
  6. Wooten, L. and James, E. (2008). Linking Crisis Management and Leadership Competencies: The Role of Human Resource Development. Advances in Developing Human Resources, 2008 10: 352.

חינוך ערכי – המכללה האקדמית- אחוה

להראות התמצאות במיומנויות של עריכת שיקולים ערכיים והנחיית דיון ערכי הכרחיות כשעסקינן באנשי ונשות חינוך, והן חייבות להפוך לנחלתם/ן ובאמצעותם/ן לנחלת האזרחים/יות לעתיד המתחנכים/ות בכיתותיהם/ן.

לסיכום, כתיבת עבודות לסטודנטים ב דיני הגנת הצרכן הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות