דיני חוזים – ד”ר יובל פרוקצ’יה – עבודה סמינריונית במשפטים

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס דיני חוזים אשר נלמד  ב המרכז הבינתחומי הרצליה ע”י ד”ר יובל פרוקצ’יה. במסגרת כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

אור שכר חנות בקניון “נווה אביבים ,”על מנת להפעיל בה חנות לממכר בגדים ומזכרות מן המזרח הרחוק .לקראת הפתיחה פנה לעומר, מעצב ידוע של חלונות ראווה, וביקש את שירותיו. אור הסביר לעומר כי על מלאכת העיצוב להסתיים בתוך שבועיים ,עד לתאריך ל-1.3.2015, אז צפויה החנות להיפתח. השניים דנו בתנאי ההתקשרות, והגיעו לכדי הסכמה ראשונית בדבר אופי השירות שעומר יספק, והתמורה הכספית שתשולם לו .עם זאת, הצדדים הסכימו כי החוזה ייכנס לתוקף רק לאחר החתימה על חוזה כתוב .עומר התחייב לשכור את עורך-דינו על מנת שיערוך את החוזה, והשניים קבעו להיפגש בתוך שלשה ימים כדי לחתום .

תרחיש א’

עומר פנה לעורך-דינו למחרת, ושילם לו שכר-טירחה בסך 1,700 ש”ח. בנוסף לכך ,עקב לוח הזמנים הצפוף, החל כבר בעריכת התכניות. כעבור יומיים התייצב לפגישה שנקבעה ,מצויד במסמך החוזי ובתכניות מפורטות. אור ,לעומת זאת, לא הופיע לפגישה, ואף הנסיונות ליצור עימו קשר טלפוני עלו בתהו.

כעבור שלושה ימים התקשר אור לעומר והודיע כי החליט לקבל הצעה אחרת לעיצוב החנות, במחיר נמוך יותר ,והודה לו על הנכונות לסייע. עומר השיב בכעס כי עקב דרישתו של אור לעמידה במסגרת הזמנים ,הוא נאלץ לוותר על עבודה באיטליה ,שהיתה מניבה עבורו הכנסה של 18,000 ש”ח .

כעבור שבוע פנה עומר לעורך דינו, כדי לברר את האפשרות לתבוע את אור בגין הנזק שנגרם לו עקב התנהגותו במהלך המשא ומתן. חוו דעתכם ביחס לתביעת הפיצויים והיקפה. עמדו על טענות אפשריות של שני הצדדים.

 

סמינריון – משפט פלילי – הקריה האקדמית אונו

נושאים מוצעים בסדר דין פלילי

 1. עונש המאסר בישראל
 2. עונשי גוף בישראל
 3. הענישה הכלכלית
 4. הקובלנה הפלילית הפרטית
 5. עסקאות טיעון – שיקולים, מגמות וביקורת
 6. הערעור הפלילי על ממצאים עובדתיים
 7. המשפט החוזר בישראל
 8. הדיון הנוסף הפלילי בישראל
 9. השימוש בבג”צ בהליך הפלילי בישראל
 10. אלטרנטיבות להליך הפלילי
 11. ניתוחים כמותיים, אמפיריים וסטטיסטיים של ההליך הפלילי
 12. השפעת התקשורת על ההליך הפלילי
 13. אלטרנטיבות לסדרי הדין הישראליים
 14. הכרעות במותב
 15. קביעת הרכבים במשפט הפלילי
 16. מי ישפוט את השופטים? שפיטה פלילית של שופטים
 17. העמדה לדין של אנשי ציבור
 18. הגנה מן הצדק במשפט הישראלי
 19. משפטי זוטא בישראל
 20. מאגר DNA לצרכים פליליים – האם פגיעה בזכות לפרטיות
 21. סירוס ועיקור כאמצעי ענישה

 

סמינריון בכלכלה – חשבונאות לכלכלנים – המרכז הבינתחומי הרצליה

חלק ב  ‘

 1. בתאריך 30 ביוני 2014 פרצה שריפה במחסני חברת “מלינואה” וכל תכולתם נשרפה.
 2. במחסני החברה נותר “מלאי חירום” אשר הסתכם ל-1,500 ₪ במחירי מכירה.
 3. לחברה קיימת פוליסת ביטוח בגין נזקי טבע ושריפות ,לפיה במקרה של נזק תשופה החברה בגין עלות המלאי המבוטח שנשרף, בניכוי השתתפות עצמית בגובה של %10.
 4. הבסיס לחישוב יהיה ממוצע שיעור הרווח הגולמי בשנתיים האחרונות שקדמו לשריפה.
 5. להלן נתונים מדוחותיה הכספיים של החברה לשנים 2013-2012:

2013   2012   פרטים

31,500            30,000            מכירות

?         12,000            עלות המכירות

14,500            17,000            קניות

3,750  ?         מלאי סגירה

 

מחקר משפטי

חלק א’ – השאלה המשפטית (5 נק’)

 1. נסח את השאלה המשפטית בה תרצה לעסוק בעבודתך– ציין את שם הסמינר, שם המרצה, את תחומו המשפטי של הסמינר והסבר בקצרה מדוע בחרת בשאלה המשפטית בה בחרת.

חלק ב’ –טרמינולוגיה (10 נק’)

 1. ציין חמישה מושגים ומונחים משפטיים בעברית וחמישה מושגים ומונחים משפטיים באנגלית הרלוונטיים לנושא ולשאלה המשפטית – ציין את המקור הביבליוגראפי של כל אחד מן המונחים (מילון משפטי, מאגר מידע וכו’).

חלק ג’ –חיפוש שניוני (24 נק’)

 1. מצא 3 מקורות שניוניים בעברית ו-3 מקורות שניוניים באנגלית העוסקים בסוגיות המשפטיות בהן עוסקת עבודתך –סכם בקצרה את המקורות שנמצאו.

לסיכום, סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות ב דיני חוזים הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות