דיני חוזים – המכללה האקדמית צפת – סמינריון במשפטים

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס דיני חוזים אשר נלמד ב המכללה האקדמית צפת. במסגרת עבודות סמינריוניות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

  1. חומר הקריאה הרלוונטי לפתרון העבודה הוא תתי-הפרקים הבאים שבסילבוס: הליך הכריתה

)סעיף 2.2(; דרישת המסוימות )סעיף 2.2(; דרישת גמירות הדעת ]סעיף 2.2, לרבות הסכם לניהול משא ומתן )סעיף 2.2.1( וזיכרון דברים )סעיף 2.2.2([ וכן דרישות צורניות )סעיף 2.2(.

חב ‘Simple Technology )להלן: החברה( פיתחה מוצר ייחודי – התקן ביתי המאפשר באמצעות אפליקציה ייעודית להוריד את המים בשירותים מכל מקום על גבי הגלובוס. בפרזנטציה שערך למוצר מר אדי מורג, מנכ”ל החברה, בפני גדול המשווקים של מוצרי האלקטרוניקה ,מוצרי חשמל לכל בע”מ )להלן: מח”ל(, חולקו למשתתפים עלונים אשר הציגו בתמציתיות את מהות המוצר ואת מעלותיו.

 

מחקר כמותי – מכללת לוינסקי לחינוך

  1. סמנו בכל אחד מן המשפטים הבאים האם הוא נכון או לא נכון:

א. שאלון סוציומטרי הוא הגדרה אופציונאלית של מקובלות חברתית.

ב. אם נותנים ציון באנגלית על ידי מבחן אוצר מלים אז התוקף נמוך.

ג. בהשערת מחקר הטוענת כי “המחויבות למקצוע ההוראה ירדה בעשר השנים האחרונות” לא ניתן להבחין בין משתנה תלוי לבלתי תלוי.

ד. שאלון משוב שממלאים תלמידים על המורה הוא הגדרה אופרציונאלית של איכות ההוראה.

ה. הישגים לימודיים יכולים להיות גם משתנה תלוי וגם משתנה בלתי תלוי.

ו. הטענה שרמת האלימות בחטיבה גבוהה מזו שביסודי אינה אמפירית.

ז. במחקר איכותני אפשר לבחון גם שאלות שאינן אמפיריות.

ח. אם גננת משתמשת רק בקריטריון אחד כדי לתת ציון למידת ההסתגלות של הילד לגן אז יש סכנה שתוקף הציון יהיה נמוך.

חלק ב: ניתוח מאמר.

קציר, י’, גילת, י’ ושגיא, ר’ (2004). בחירה במקצוע ההוראה: טיפוסים של מקבלי החלטות והקשר שלהם לעמדות כלפי הוראה. דפים,   38, 10 – 29  וענו על השאלות המפורטות בהמשך.

הערה: בפרק הממצאים מוזכרים מבחנים סטטיסטיים שאינם מוכרים לכם והם יילמדו בהמשך הקורס. מובא בזאת הסבר קצר לגבי המבחנים הללו כך שתוכלו להבין את משמעות הממצאים שהתקבלו גם אם אינכם מכירים את המבחנים.

 

———————————————

הידעת? עבודה סמינריונית בחינוך יכולה להיות גם על קשיי הסתגלות.

 

ניהול קשרי לקוחות – המרכז האקדמי פרס

  1. האם וכיצד לדעתכם תשפיע הפרשה על חישוב ערך חיי לקוח שתבצע החברה? על נכסיות הלקוח? ועל נכסיות המותג ? יש להתייחס בנכסיות המותג למודלים השונים שהוצגו בכיתה לחישוב נכסיות מותג.

 

סמינריון בחינוך – תרבות הפנאי של ילדים בישראל – אוניברסיטת תל אביב

מקום המשחק בתרבות הפנאי של ילדים:

א) מה בין משחקי ילדים ותרבות?

ב) מה בין משחקי ילדים ופסיכואנליזה?

ג) צפייה בסרט תיעודי על משחקי ילדים

  • “בא ילד לחתום על דבר לילדים” (דר 2007)
  • מפו את תחום הפנאי שברצונכם לכתוב עליו את עבודת הסיום. מהם גבולות התחום? מתי צמח? מה ייחודו? מי צורך אותו? מי יוצר ומעריך אותו? איזה אופציות של התארגנות הוא מאפשר? הרכיבו רשימה ביבליוגראפית ראשונית על התחום הנדון.

בין פנים וחוץ: עיתון הילדים כמתווך בין הפוליטי לפרטי-

א) היסטוריוגרפיה של עיתונות הילדים העברית

ב) עבודה ארכיונית

  • “עידוד הקריאה ומדיניות חינוכית בעבר ובהווה” (אוורס 2007)
  • “להקריא סיפור לילד- גרסת המאה ה-21” https://www.youtube.com/watch?v=3-8RPIU8D5I
  • “התשובה לאדיר מילר: גם הילד שלך היה מרותק” http://www.nrg.co.il/online/47/ART2/813/056.html

 

לסיכום, כתיבת עבודות לסטודנטים ב דיני חוזים הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות