דיני חוזים – המכללה האקדמית נתניה – סקירה תיאורטית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס דיני חוזים אשר נלמד ב המכללה האקדמית נתניה. במסגרת כתיבת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דיני חוזים - סמינריוןדורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

להיעזר בחלקים מהפרק על פיצויים בספר: גבריאלה שלו ויהודה אדר, דיני חוזים- התרופות (נבו, 2009).

 

סמינריון – פרוצדורה – פרופ’ איסי רוזן צבי

בחודשים שלאחר חתימת החוזה החל נדב מעביר לאסולין-כספים את מחיר הרכישה, על-פי לוח התשלומים שבחוזה, אך עת הגיע המועד לקבלת דירתו הסתבר לו כי שטח הדירה שנמסרה לו קטן ב-30% משטח הדירה שהובטח. כשניסה להבין את פשר הדבר, התברר שהקטנת דירתו נעשתה מאחר שאסולין נדל”ן מכרה את הדירה הסמוכה לשני רוכשים שונים ועל כן הוסיפה דירה לקומה, תוך הקטנת שטחן של כל הדירות האחרות. עוד התברר לו כי מפרטי הדירות שהוצגו בכנס המכירות היו מלכתחילה בלתי אפשריים ליישום מבחינה הנדסית, וכי זהו הפרויקט הראשון של אסולין-נדל”ן, בניגוד לרושם שנטע בו אבי.

למרבה הצער, כך התברר, נדב היה רחוק מלהיות הנפגע היחיד, ולצדו עשרות רבות של נפגעים שנפלו ב”עוקץ” קבוצות הרכישה של אסולין-נדל”ן.

בית המשפט המחוזי, החרד לעומס הרב שיתגלגל לפתחו לנוכח ריבוי התובעים הפוטנציאליים, החליט לקבל את בקשת  הנתבעים.

האם צדק בית המשפט בהחלטתו?

4.) חלק ד(5) – אינדיבידואלי-קולקטיבי:

  1. האם צדק בית המשפט בהחלטתו?
  2. חוו דעתכן בנוגע לביטול הדרישה לעילת תביעה אישית נגד הנתבעת, כתנאי להגשת תובענה ייצוגית.

דויד ומיכל נישאו זה לזו כדת משה וישראל, ולאחר שנים של זוגיות טובה החל הקשר מתערער. ככל שחלף הזמן, גבר חשדה של מיכל כי דויד נותן את עיניו בשכנתם, בת שבע.

 

עבודה סמינריונית במשפטים  – דיני קניין – ד”ר מרים מרקוביץ-ביטון

הפרשה ה-2: עניינה סכסוך משפטי הנוגע לזכויות במסמכים אשר זכו לכינוי “טיוטות מוקדמות של הכרזת העצמאות”. עורך הדין מרדכי בעהם ז”ל עליו הטיל  פנחס רוזן – ראש המועצה המשפטית במינהלת העם, ולימים שר המשפטים הראשון, את משימת ניסוח ההכרזה .לאחר שנודע לגנז המדינה כי הטיוטות המוקדמות מוצעות למכירה פומבית ,תבעה המדינה לקבל לידה את המסמכים בטענה כי מדובר במסמכים שחוברו בידי עו”ד בעהם במסגרת עבודתו בעבור המדינה במשרד המשפטים, כך שבניו מנועים מלהציעם למכירה וחובה עליהם להפקידם בארכיון המדינה. עוד נטען כי מדובר במסמכים היסטוריים בעלי חשיבות היסטורית ניכרת, שהם קניינה של המדינה ומהווים “חומר ארכיוני”. על כן, יש להפקידם בארכיון המדינה.

לסיכום, עבודות אקדמיות בתשלום ב דיני חוזים הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות