דיני מיסים – הקריה האקדמית אונו – עבודה סמינריונית במשפטים

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס דיני מיסים אשר נלמד ב הקריה האקדמית אונו על ידי ד”ר אבי גורמן, עו”ד. במסגרת עבודות סמינריוניות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

התייחסו להוראות החקיקה ולפסיקה, בכל הנוגע להכנסות המתוארות באירוע שלהלן. להתייחס לעצם החיוב במס בישראל, לסיווג ההכנסה, לעיתוי הדיווח על ההכנסה ולשיעורי מס מיוחדים, אם ישנם.

 

סמינריון בחינוך – מתודולוגיה של הוראת הספרות – האוניברסיטה הפתוחה

במידה פחות הם ציינו את תכונותיהם כ “מורה מנהיג” ( %30ו- %24 בהתאמה) ואת “תכונות האישיות הכלליות” שלהם (30% ו- 18% בהתאמה). רק כ- 4% מפרחי ההוראה ואף לא אחד מבין המורים העריכו את היותם “בעלי השכלה כללית ורחבי אופקים” כתכונה חזקה שלהם כמורים. גם את תכונות הידע השונות שלהם ציינו מעטים בלבד מבין הסטודנטים כתכונות חזקות  שלהם .

מתקבל, אם כן , שרבים יותר מבין פרחי ההוראה העריכו את תכונותיהם כמורים כחזקות , ולעומתם המורים – הסטודנטים מיעטו להעריך את תכונותיהם החזקות . רק את התכונה “מיקוד בתלמיד האינדיבידואל ” העריכו רבים יותר מהמורים – הסטודנטים כתכונה חזקה שלהם, לעומת פרחי ההוראה (27% לעומת 17%). השוואת תפיסת הסטודנטים את עצמם כמורים לעומת תפיסתם את דמות המורה האידיאלי השוואה כזו מעידה על כך, שרבים יותר מהסטודנטים פרחי ההוראה תיארו את דמות עצמם כמורים כדומה לדמות המורה האידיאלי. לא כן הסטודנטים- המורים:

רבים יותר מביניהם העריכו את תכונות המורה האידיאלי כחזקות; ובמקביל מעטים יותר מביניהם העריכו את תכונות המורה שלהם ככאלה, ולכן מוצג פער גדול יותר – לרעתם – בין דמותם העצמית כמורים לבין דמות המורה האידיאלי בעיניהם.

י. לסיכום הממצאים נציין את התשובות המרכזיות העולות מהם ביחס לשאלות המחקר:

 

סקירה תיאורטית – אמנות אפריקאית: מסורות יצירה – דיויד גוס

 Ben-Amos, Girshick Paula. Art, Innovation and Politics in *

.Eighteenth –Century Benin. Indiana University Press, 1999

.Vogel, Susan Mullin. African Art Western Eyes, New Haven: Yale University Press, 1997 *

 Nevadomsky, Joseph. Studies of Benin art and material culture, 1897-1997, African Arts; Summer 1997; 30, 3; pp. 18 – 27

 

הנבואה המקראית – אוניברסיטת תל אביב

ב. התנסות בעבודה עם טקסט מן הפרקים ישעיה ז— ח וירמיה ג.

חלק א׳: 1. הנבואה החוץ מקראית והמקראית– קווים של קשר (דמיון ושוני) בין נביאים ופעילותם.

לסיכום, סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות ב דיני מיסים הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות