דיני נזיקין – המכללה למינהל – סמינריון במשפטים

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס דיני נזיקין אשר נלמד ב המכללה למינהל. במסגרת עבודות סמינריוניות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

דונו בשאלה אם לאלונה עומדת עילת תביעה בעוולת הרשלנות נגד בית הספר “שלהבות הצפון” בגין הנזקים שהאירוע גרם לה.

1.) להתייחס לתביעה של אלונה נגד בית הספר בלבד (ולא נגד התוקפים).

2.) לא להתייחס לעילות תביעה אפשריות אחרות של המעורבים באירוע (כלומר של דן).

3.) לדון בכל יסודות עוולת הרשלנות (למעט יסוד הקשר הסיבתי).

4.) לבסס טענותיכם על כלל הפסיקה הנכללת תחת הנושא של עוולת הרשלנות.

5.) בדיון בשאלת קיומה של חובת זהירות- להתייחס ל- 3 סוגיות:

א. שאלת קיומה של צפיות טכנית.

ב. שאלת קיומה של שכנות.

ג. שאלת קיומה של צפיות נורמטיבית.

 

סמינריון – מבוא לאקונומטריקה – אוניברסיטת תל אביב

ה. להריץ 4 רגרסיות:

  1. i. מודל 1: אימדו מודל של מחיר דירה כפונקציה של- גודל דירה ברגרסית OLS סטנדרטית .
  2. ii. 2: המשתנים המסבירים ברגרסית OLS סטנדרטית.

iii. 3: המשתנים המסבירים ברגרסית Fixed Effects לשכונה.

  1. iv. 4: המשתנים המסבירים ברגרסית Fixed Effects לשכונה ולשנה.

הציגו את 4 תוצאות הרגרסיה בטבלה מסכמת אחת, איך השתנה האומד להשפעת גודל דירה על מחיר בכל אחד מהרגרסיות ומדוע, התייחסו בניתוח להשפעה המתקבלת של המשתנה גודל דירה- השפעה כלכלית (גודל המקדם) וסטטיסטית. נא לפרט:

א. איזה חשש קיים להטייה במודל זה? האם אתם חושבים שמודל זה אומד אפקט גדול יותר או קטן יותר מהאפקט האמיתי?

ב. האם המעבר למודל הבא אמור להקטין את ההטייה?

ג. האם לדעתכם קיימים משתנים רלוונטיים נוספים שהשמטתם עשויה לגרום להטיה?

ד. האם האומד שלכם במודל הבא קטן/ גדל לפי הציפיות שלכם?

 

כתיבת סמינריון – אנרגיה שינויי אקלים וחברה – המרכז הבינתחומי הרצליה

  1. האם ישראל צריכה להשקיע באמצעים של גיאו-הנדסה?

?Should geoengineering be Outlawed

 

ניתוח דוחות כספיים – המכללה למינהל

פרק 3- ניתוח דו”חות כספיים:

א.) ניתוח דו”ח רווח והפסד על פני זמן (שלוש שנים לפחות, קרי- נתוני שנת 2016 ונתוני השנים 2015 ו- 2014):

– ההכנסות- פעילות (כספית, כמותית), פילוח הכנסות, שינויים משנה לשנה, ועונתיות בפעילות.

– עלות המכר (בהתאם לשיעור מההכנסות).

– שיעורי הרווחיות הגולמית והפערים משנה לשנה.

– הוצאות מכירה ושיווק (בהתאם לשיעור מההכנסות).

– שינויים בהוצאות הנהלה וכלליות.

לסיכום, עבודות אקדמיות בתשלום ב דיני נזיקין הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות