דיני עבודה – המכללה האקדמית צפת – עבודה סמינריונית במשפטים

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס דיני עבודה אשר נלמד ב המכללה האקדמית צפת על ידי ד”ר מיטל פינטו. במסגרת כתיבת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות כתיבת סמינריון בקורס דיני עבודהרבה בחומר הנלמד.

נושא 2: חוזה העבודה חלק א. המרכיב ההסכמי: כיצד כורתים ומשנים חוזה עבודה.

סמינריון – תדריך מסייע לכתיבת עבודות 

במידה והשערות המחקר אוששו, ניתן לציין מקורות עיקריים שהוצגו בסקירת הספרות שבפרק המבוא, עליהם בוססו ההשערות. ההתייחסות לממצאי המחקר הנוכחי תהיה בהתאם לממצאים אלה.

במצב בו השערות המחקר לא אוששו (או שכיוון הממצאים היה שונה מזה שהוצג בהשערות המחקר), ניתן להציג מחקר קודם שיש בו כדי להסביר את הממצאים הנוכחיים. לאחר הדיון בכל אחת מהשערות המחקר לאור מחקר קודם (תת-פרק 4.1), יופיעו בפרק הדיון 2 תת-פרקים נוספים: מגבלות המחקר (4.2) והצעות למחקרי המשך (4.3).

מגבלות המחקר:

החוקר עצמו הוא הקורא הביקורתי ביותר של עבודתו. הוא מודע היטב למגבלותיה (התיאורטיים והמתודולוגיים). לכן, בכל אחד משלבי המחקר שתוארו עד כה, צפויה להתעורר המחשבה: “אם רק היינו פועלים כך, המחקר היה בנוי טוב יותר”. התמקדו בשלוש נקודות שניתן היה לשפר במחקר שלכם ופרטו כל נקודה בין פסקה לשתי פסקאות, תוך שימוש במקורות ספרותיים היכן שניתן.

דוגמאות לתחומים, העשויים להופיע בחלק זה של העבודה:

  • הרכב המדגם ותנאי הדגימה.
  • שימוש בשאלון מיושן, לאחר שגיליתם שקיים כלי מדידה טוב יותר לאותו מאפיין.
  • התייחסות לעולם תוכן מסוים בסקירת הספרות, שהושמט אך יכול להוסיף ממד חשוב להבנת הנושא.

רעיונות למחקרי המשך:

לאחר עריכת המחקר, ולטובת חוקרים שיתעניינו בתחום המחקר שלכם ויבקשו לקדם אותו, אתם מתבקשים להציע רעיונות למחקרי המשך.

כתיבת סמינריון – ניהול ואסטרטגיה – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

Why do you think the management chooses to deal with the different products/ services and markets it is involved in, and why it avoids entering other adjacent areas? Do you think better decisions can be made about the firm’s horizontal boundaries?

.3What are the vertical boundaries of the firm? Why do you think the management chooses to perform these steps of the vertical chain, and why it decides not to do other activities in the vertical chain? Do you think better decisions can be made about the firm’s vertical boundaries?

לסיכום, כתיבת עבודות בתשלום ב דיני עבודה הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות