סמינריון דיני עבודה – השימוע ככלי להגבלת כוחו של המעביד

סמינריון משפטי בדיני עבודה מכיל פרקים רבים. הכתיבה היא כתיבה משפטית וצריכה להפנות למראי מקום של חקיקה ופסיקה. אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות משפטיות על ידי צוות משפטנים מלומד ומנוסה.

פה יש דוגמא יפה לחלק סקירה של הליך השימוע – השימוע ככלי להגבלת כוחו של המעביד – מתוך סמינריון בנושא זכות השימוע

עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של בעלי זכויות היוצרים בעבודה לעשות בה שימוש. העבודה לצורך התרשמות ולמידה בלבד. אין להסיק מהאמור כי עבודה זה נכתבה על ידי צוות האתר ובהחלט ייתכן שלא כך הדבר.

סמינריון דיני עבודה – השימוע ככלי להגבלת כוחו של המעביד

הגבלת כוחו של המעביד בהחלט יכולה להיעשות בין היתר על-ידי הנהגת זכות שימוע והיא מעוגנת במסגרת מה שנקרא “הנוסחה לניהול פיטורים הוגנים”. נוסחה זו נהגתה לא רק מתוך רציונאל משפטי המבוסס על השאיפה לעיגון חוקתי, אלא גם מאינטרס ניהולי מובהק. ברם, מפאת קוצר היריעה שלנו כאן לא נוכל לעמוד על ההיבט הארגוני ונתמקד אך ורק באספקט המשפטי וגם כאן לא יהיה זה אלא אך על קצה המזלג.

חשוב לציין כי זכות השימוע אינה תקפה רק לגבי פיטורים במובן האקטיבי יותר של המילה, אלא גם לאקט פאסיבי יותר של הפסקת עבודה, למשל כאשר מעביד בוחר שלא לחדש או להאריך את חוזה העבודה מול העובד[1]

כאשר ארגון מפטר עובד, הוא צריך להוכיח באופן ממשי שהוא דאג לקיים שימוע ובכך הגשים באופן מהותי את זכות הטיעון השמורה לעובד ערב פיטוריו. בהיעדר מימוש של זכות זו, אפשר כי ביהמ”ש יקבע כי הפיטורים היו: “בלתי מידתיים, אימפולסיביים, וכוחניים – ובאופן שאינו דר בכפיפה אחת עם טיבם וטבעם של יחסי עובד-מעסיק[2].

סמינריון דיני עבודה - 1.2	השימוע ככלי להגבלת כוחו של המעביד

ביהמ”ש פסק אפוא, כי פיטורים שנעשו ללא שימוע, לאלתר, אינם עולים בקנה אחד עם חובת המעסיק לפעול בדרך מקובלת ובתום לב, ויש בהם אף אלמנט של חוסר כבוד והשפלה כלפי העובד.

בין שלל הצדקות ותכליות השימוע, הרי שלהליך פיטורים תלת שלבי – זימון לשימוע, שימוע, ומעשה הפיטורים – יש אפקט ממתן-רצוי.

אפקט ממתן זה מאפשר לראות את האדם מאחורי “אמצעי הייצור” מחד גיסא, ומאידך גיסא הוא מאפשר למעסיק לקבל החלטה רציונאלית, שקולה מבוססת עובדות; להבדיל מהחלטה אימפולסיבית מבוססת השערות ותחושות, שבמקרים רבים אף אינה פועלת לטובת הארגון.

מה גם, שמימוש זכות השימוע עשוי פעמים רבות למנוע את פיטורי העובד ולכן אין ספק כי מדובר

במרכיב פרוצדוראלי חשוב. 

חשיבות נוספת העולה מקיומו של הליך שימוע תקין, הינה גילויו של קשר סיבתי ממשי בין התנהגות העובד לבין הנזק שנגרם כביכול לארגון. בלא הוכחת קשר כזה אפשר כי הפיטורים כלל אינם מוצדקים ולכן יהיה זה אך מן הראוי למנעם[3].

ברור כי לצד כל האמור, באשר לשמירה על זכויות העובדים, זכותו של המעביד לעשות כרצונו בעסקיו נפגעת, ובוודאי לאור חוק יסוד כבוד האדם וחירותו[4] .


[1] ראו ע”ע 1290/02 מדינת ישראל – אלי שדה (לא פורסם, ניתן ביום 6.3.2003), שבו נקבע כי חובה על המעסיק לתת זכות שימוע לעובד לגבי אי-הארכת חוזה עבודה אישי לתקופה קצובה, באופן שיאפשר לו למצות את זכות הטיעון. ראו גם ע”ע 1403/01 סוהייר סרוגי – המוסד לביטוח לאומי (לא פורסם, ניתן ביום 3.5.2004), שבו נקבע כי העסקתו של עובד ב”חוזה מיוחד” לזמן קצוב אינה שוללת את החובה לנהוג כלפיו בהגינות ובתום-לב על-ידי קיום זכות הטיעון כהלכתה ובמלואה, וקיום ההיוועצות הנדרשת עם נציגות העובדים בטרם פיטוריו.

[2] ס”ע (אזורי לעבודה נצרת) 30738-04/12 תמי בלסטרה נ’ אל סי אס מערכות לחיתוך בלייזר בע”מ /26.4.15.

[3] שם.

[4] חוק יסוד כבוד האדם וחירותו סעיף 3.

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות