סמינריון דיני עבודה – פגיעה בזכות הקניין של העובד – חלק ב

סמינריון משפטי בדיני עבודה מכיל פרקים רבים. הכתיבה היא כתיבה משפטית וצריכה להפנות למראי מקום של חקיקה ופסיקה. אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות משפטיות על ידי צוות משפטנים מלומד ומנוסה.

פה יש דוגמא יפה לחלק סקירה של הליך השימוע – פגיעה בזכות הקניין של העובד – מתוך סמינריון בנושא זכות השימוע

עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של בעלי זכויות היוצרים בעבודה לעשות בה שימוש. העבודה לצורך התרשמות ולמידה בלבד. אין להסיק מהאמור כי עבודה זה נכתבה על ידי צוות האתר ובהחלט ייתכן שלא כך הדבר.

דיני עבודה – פגיעה בזכות הקניין של העובד – חלק ב’

פגיעה בזכות הקניין של העובד

למעסיק הסמכות[1] להחליט על פיטורי עובד, ומדובר בהחלטה המצויה במסגרת היכולת של המעסיק לנהל את עסקיו, זכות המוקנית לו מכוח חופש העיסוק. עמד על כך בית המשפט העליון בקבעו כדלקמן:

“אין חולק כי אחד מעקרונות הבסיס של דיני העבודה הוא הפררוגטיבה של המעביד לנהל את מקום העבודה על-פי ראות עיניו. זכות זו נובעת כאמור גם מזכות היסוד החוקתית שלו לקניין, המעוגנת בסעיף 3 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

 

לצד האמור, סמכות זו אינה מוחלטת וחסרת גבולות, היא ניתנת למעסיק לצד ועומדת בפני ביקורת שיפוטית ומוגבלת בשיקול דעת ראוי מצידו של המעסיק. בית הדין הארצי קבע בנושא כדקלמן:

“הפררוגטיבה הניהולית אינה מילת קסם המעניקה למעסיק כוחות בלתי מוגבלים המשוחררים מביקורת. הפררוגטיבה הניהולית היא כוח אשר יש להפעילו בתום לב, בשום שכל, באיזון ותוך בחינת עניינו של העובד העלול להיפגע מן המהלך שנעשה מכוח אותה פררוגטיבה”

  כמובן, שהמעסיק מחויב לנהל את עסקו ולהתייחס לעובדיו בתום לב ומשיקולים עניינים. נגזרת של חובה זו הינה חובת השימוע  בטרם יחליט על גורלו התעסוקתי של העובד ויודיע לו על הפסקת העבודה, תוך שהוא מסביר ושוטח בפני העובד את טענותיו והכל כדי לאפשר לעובד זכות טיעון כאמור[2]:     

בהתאם לפסיקה, היה על החברה ליידע את התובע בדבר הכוונה לפטרו; לפרט בפניו את הטענות העומדות נגדו; להודיע לו על מועד לשימוע; ליתן לו שהות להתכונן לשימוע ולערוך את טיעוניו כנגד ההחלטה לפטרו; ולשמעו בלב פתוח”


[1] סעש (ת”א) 33806-01-13‏ ‏ נתנאל פרץ נ’ בנק אוצר החייל בע”מ

[2] ע”ע (ארצי) 516/09 מלכה אברהם – עגם מפעלי מתכת בע”מ [פורסם בנבו] (17.12.2009).

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות