סמינריון משפטי בדיני עבודה מכיל פרקים רבים. הכתיבה היא כתיבה משפטית וצריכה להפנות למראי מקום של חקיקה ופסיקה. אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות משפטיות על ידי צוות משפטנים מלומד ומנוסה.

פה יש דוגמא יפה לחלק סקירה של הליך השימוע – פגיעה בזכות הקניין של העובד – מתוך סמינריון בנושא זכות השימוע

עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של בעלי זכויות היוצרים בעבודה לעשות בה שימוש. העבודה לצורך התרשמות ולמידה בלבד. אין להסיק מהאמור כי עבודה זה נכתבה על ידי צוות האתר ובהחלט ייתכן שלא כך הדבר.

דיני עבודה – פגיעה בזכות הקניין של העובד

וראה בעניין זה פרשת הסתדרות העובדים החדשה[1]  שם נדונה תביעה בנוגע להסכם קיבוצי וחובותיו של המעביד לנהל מו"מ בתום לב , בית הדין הארצי הוסיף ופסק כי מעסיק אינו חייב לנהל מו"מ בנוגע לניהול המפעל והעסק עם העובדים , אך בנושא בו החלטת המעסיק תשפיע הלכה למעשה על זכויותיהם של העובדים, עליו להיכנס למו"מ עם העובדים וזאת במסגרת ההסכם הקיבוצי .

ביהמ"ש התייחס לזכות הקניין של המעביד בפסק דין זה  וכדקלמן:

"אשר לזכויות הקניין של המעסיק – המפעל היינו קניינו של המעסיק ובידיו ההחלטה כיצד לנהוג ברכושו. לשון אחרת, המעסיק מנהל את מפעלו; זה תפקידו, זו אחריותו וזו אף זכותו. מכאן סמכותו של המעסיק להחליט על היקף עסקיו ועל תקציבו השוטף. ברי, כי בעל "מפעל" רשאי להחליט על סגירתו, ולחלופין על הרחבתו.

אשר למעסיק הציבורי, המחוקק הוא שקובע את המסגרת התקציבית, ובכלל זה את תקן כוח אדם. לרשות המבצעת יש אמנם גמישות במסגרת יישום התקציב, אולם גמישות זו היא מוגבלת. כאשר עסקינן במפעל ציבורי, הרי שהציבור הוא בעליו, אולם את זכויותיו הקנייניות מייצגות הרשות המחוקקת והרשות המבצעת – כשליחות הציבור. לפיכך, החלטות, כדוגמא, ביחס לסכומים שיושקעו במפעל או ביחס לצמצומו או הרחבתו, יתקבלו על-ידיהן. כך גם במקרה דנן, ההחלטה לגבי תקן כוח האדם של עובדי מנהל ומשק בבתי החולים הממשלתיים היא, בשלב ראשון, של המדינה ואין היא חייבת לנהל לגביו משא ומתן קיבוצי.

נוסיף, כי המעסיק זקוק לגמישות מרבית בניהול מפעלו, וזאת על-מנת שישרוד בשוק החושף אותו לתחרות מתמדת, בתוך הארץ ומחוצה לה. יתרה מכך, למעסיק יש עניין בקביעת המסגרת הרשמית של ניהול רכושו, לרבות מכירת מניות העסק והשליטה בו.

במקרה דנן, עלינו להתחשב גם בנוהג שהשתרש בשירות המדינה והוא, שלא לנהל משא ומתן קיבוצי בנושא תקן כוח האדם, אלא לסווג נושא זה במסגרת ה"פררוגטיבה הניהולית".

ביהמ"ש התייחס וקבע כי יש להתחשב בזכות הקניין של המעביד על מפעלו אך זאת צריכה להיעשות לצד התחשבות ותום לב בהתנהלות אל מול העובדים, עלינו להימנע מפגיעה אנושה במעסיק והכל בשם זכות הטיעון של העובד.

דיני עבודה - פגיעה בזכות הקניין של העובד

נראה כי כיום , נוכח הדרישה למידתיות בפגיעה במעסיק עקרון השימוע מוגדר כזכות הניתנת להגבלה ולא ככזו המטילה חובה גורפת על המעביד[2], ביהמ"ש מחיל את חובת השימוע בכפוף לתום הלב והתנהלותו של העובד אל מול זו של המעביד. מעביד אשר יאפשר את זכות הטיעון לעובד ימנע מהעובד לטעון טענות אשר כובלות את המעסיק לחובת השימוע אך יאפשרו למעסיק לעשות שימוש מלא בזכותו הקניינית[3].


[1] עס"ק(ארצי) 400024/98 הסתדרות העובדים החדשה – האיגוד הארצי לקציני הים – צים חברת השייט הישראלית בע"מ, פד"ע לו 97 , 123 (2000).

[2] לצאת ידי שימוע – עקרון השימוע במבט אניליטי , מיכל הורוביץ, משפט ועסקים ט, התשס"ח, עמ' 334.

[3] אהרון ברק, פרשנות במשפט כרך שלישי – פרשנות חוקתית, עמ' 520.

להצעת מחיר עוד היום

  למה לבחור בנו?

  שירות אישי

  אנחנו מתחייבים להמשיך ולשמור על קשר גם לאחר מסירת העבודה.

  שירות אישי

  כל בעיה שתתגלה, כל פגם שימצא – אנחנו כאן בשביל לפתור ולעזור, כי ההצלחה שלכם היא ההצלחה שלנו!

  מקצועיות

  התחייבות לכותבים מקצועיים, איכותיים ואמינים בעלי תארים אקדמיים.

  מקצועיות

  אנו מקפידים על איכות הכותבים שלנו באמצעות תהליך גיוס קפדני.

  איכות ומקוריות

  התחייבות מלאה למקוריות ולעבודה איכותית בהתאם לדרישות הסטודנט.

  איכות ומקוריות

  כל עבודה שנמסרת ללקוח עוברת בקרה אקדמית ובדיקת מקוריות לפני שנמסרת ללקוח.

  מה הלקוחות שלנו חושבים עלינו?

  תודה רבה לגל על העבודה באקונומטריקה. עד הרגע האחרון לא האמנתי שזה עד כדי כך פשוט. שמחתי לראות שטעיתי. תודה גדולה גם למיכל על הסבלנות הרבה והמקצועיות. ישר כח!
  מאור, האוניברסיטה הפתוחה
  רציתי לעדכן שקיבלתי 89 בסמינריון במימון. תמסרו תודה גדולה לאורטל על ההשקעה והזמן. נתראה בסמינריון הבא.
  מיכל, המרכז הבינתחומי הרצליה
  למיכל, רציתי להודות לך ולדורון על הסמינריון המושקע והיחס האישי. אני לא יודעת מה הייתי עושה בלעדיכם. קיבלתי 92 בסמינריון במוסר ועסקים עם המנחה הכי קשה פתוחה!
  אלכס, הקריה האקדמית אונו

  שתפו ברשתות החברתיות