דיני עונשין – הקריה האקדמית קרית אונו – עבודה סמינריונית במשפטים

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס דיני עונשין אשר נלמד ב הקריה האקדמית קרית אונו. במסגרת כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

 1. קבע/י האם מדובר בעבירה התנהגותית או תוצאתית.
 2. נתח/י את היסוד העובדתי של העבירה – התנהגות, נסיבות ותוצאה )אם מדובר בעבירה תוצאתית.(
 3. חפש/י הגדרות לפירוש המושגים המצויים בעבירה )בסימן עצמו ,בפרק הרלבנטי ,סעיף 34 כד(. אם אין הגדרה קיימת, ציין/ני כיצד יש לפרש את המושג, מדוע, ולאור זאת איזה פירוש את/ה מציע/ה.
 4. יישם/י את המקרה לאור הניתוח שערכת. אין להתייחס כלל ליסוד הנפשי!

 

משפט מסחרי – הקריה האקדמית אונו

דיני קניין

 1. הפקעת מקרקעין וגבולות ההגנה על הקניין הפרטי.
 2. הסוואת משכון לאחר קולומבו וקידוחי הצפון
 3. זכויות מן היושר בדין הישראלי: ניתוח היסטורי או כלכלי
 4. בחינת היחס הראוי בין הפרטי למשותף בדיני הבתים המשותפים
 5. תקנת השוק במיטלטלין לאחר פרשת כנען
 6. חובות וזכויות בתחרות בין עסקאות נוגדות
 7. ניתוח יעילות הדין במימוש משכון על זכויות אובליגטוריות בנכס מקרקעין

 

סמינריון במשפטים – משפט פלילי – הקריה האקדמית אונו

ניהול ההליך הפלילי

 1. מסוכנות כעילת מעצר
 2. זכויות נפגעי עבירה בהליך הפלילי
 3. ילדים כעדים במשפט הפלילי
 4. פסילת ראיות בשל אופן השגתן – ״פרי העץ המורעל״
 5. חיסיון התחקיר הצבאי וההליך הפלילי
 6. עד המדינה
 7. הרשעת נאשם על פי הודאתו
 8. התיישנות בפלילים
 9. הסדרי טיעון
 10. שימוע לפני הגשת כתב אישום
 11. הבניית שיקול הדעת בענישה
 12. פיקוח על עברייני מין והגבלתם.
 13. המרשם הפלילי

 

משפט ציבורי – הקריה האקדמית אונו

מדיניות מאקרו-כלכלית ומדיניות רווחה,

 1. וועדת טרכטנברג – היבטים משפטיים
 2. יחס המשפט לעניים בישראל
 3. ועדת ששינסקי וההגבלות על יצרני הגז בישראל

משפט מנהלי

 1. עילת ההפליה במשפט המנהלי
 2. תקציב המדינה
 3. דוקטרינת השפיטות בבית המשפט העליון
 4. זכות העיון והזכות לקבל מידע

 

עבודה סמינריונית במשפטים – משפט פלילי – הקריה האקדמית אונו

 1. האדם הסביר / האדם מן היישוב במשפט הפלילי
 2. אחריות קפידה ואחריות מוחלטת
 3. עקרון המזיגה בפלילים וביקורת
 4. עקרון החוקיות בפלילים
 5. הפרשנות במשפט הפלילי – פרשנות דווקנית או פרשנות תכליתית
 6. האחריות הפלילית הנגזרת במשפט הפלילי המודרני
 7. השידול לדבר-עבירה בדיני העונשין
 8. הסיוע לדבר-עבירה בדיני העונשין
 9. הביצוע בצוותא בדיני העונשין
 10. הביצוע באמצעות אחר בדיני העונשין
 11. ההכנה והניסיון לדבר-עבירה – מהו הגבול ביניהם?
 12. הניסיון לדבר-עבירה והמעשה המוגמר – מהו הגבול ביניהם?
 13. עבירות הכנה
 14. השותפות לדבר-עבירה והשוואתה למעוולים במשותף בדיני הנזיקין
 15. הקשר הפלילי ו/ או האחריות הסולידרית של הקושרים
 16. אחריות תאגידים ונושאי משרה בפלילים
 17. אחריות רואי-חשבון לעבירות פליליות של לקוחותיהם
 18. אחריות עורכי-דין לעבירות פליליות של לקוחותיהם
 19. אחריות בעלי מקצוע לעבירות פליליות של לקוחותיהם
 20. אחריות פלילית של קורבנות העבירה לעבירה שבוצעה כלפיהם

 

תרבות ועסקים – המרכז הבינתחומי הרצליה

הנחיות לניתוח האידאולוגי

בחרו בפרסומת כלשהי והציעו לה ניתוח אידיאולוגי .על חיבורכם להציג טענה עקרונית ברורה על אודות ההשקפות והמסרים האידיאולוגיים הגלויים והסמויים שעולים מן הפרסומת .הקפידו כי הטענה המרכזית של חיבורכם תהיה ברורה, מדויקת ובהירה, וכן שהיא מבוססת על הסברים מנומקים והגיוניים, דוגמאות מפורטות ויסודיות, ופרשנות לכידה של תוכן הפרסומת ומאפייניה הצורניים והסגנוניים .

עבודתכם חייבת להכיל את כל הרכיבים הבאים:

–           טענה מרכזית ממוקדת על אודות ההשקפות והמסרים האידיאולוגיים העומדים בבסיס הפרסומת. עליכם לתאר את הרעיונות ,ההנחות ,האמונות, התפיסות ו/או דרכי ההתנהגות, שאותם מציגה הפרסומת )באופן מרומז ולאו דווקא ישיר( כטבעיים ואוניברסאליים.

–           בחינה יסודית של הדרכים השונות בהן  מ ב  נ  ה הפרסומת את המסרים האידיאולוגיים הללו.

הקפידו להכיל בדיונכם התייחסות לסוגיות הקשורות בתוכן )דיאלוגים, סלוגנים וסיסמאות ,עלילה והתרחשויות, שפה, דימויים( ולסוגיות הקשורות בצורה ובסגנון )צבעים, זוויות צילום ותנועת המצלמה, סדר הצגת ההתרחשויות והאירועים, אמצעים רטוריים כמו אירוניה ופרודיה(. כמו כן, הקפידו לדון ביחסים שבין התוכן והצורה) כלומר הדרך שבה התוכן והצורה חוברים יחד כדי ליצור אפקטים ספציפיים המשרתים את המסר האידיאולוגי העומד בתשתית הפרסומת( .

–           דוגמאות מפורטות התומכות בטענתכם המרכזית ומסייעות בפיתוח דיון מבוסס, מנומק ומשכנע.

 

לסיכום, עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות ב דיני עונשין הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות