דיני קניין – המכללה למינהל – כתיבת עבודות לסטודנטים

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס דיני קניין אשר נלמד ב המכללה למינהל. במסגרת כתיבת עבודות בתשלום אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

)3( תוכן ומבנה העבודה

)א( תיאור בלשון התלמיד של הרעיון המרכזי בקטע שנקרא וביסוסו על ידי המבחר

)ב( תיאור בלשון התלמיד של תוכן הפריט הנוסף שמצא ואשר מתייחס לרעיון המרכזי בקטע שנקרא וכן תיאור האופן שבו, לדעת התלמיד, הפריט תומך או מבקר את הרעיון המרכזי של זנדברג בקטע שנקרא .

)ג( עמדת התלמיד כלפי עמדת זנדברג ו/או הפריט הנוסף שבחר להתייחס אליו. עמדת התלמיד צריכה להיות מנומקת ומעמיקה ולהסתמך על מקורות רלוונטיים )בהקשר זה ניתן בהחלט להתבסס על כתיבה אקדמית ועל הדין הזר(.

 

סמינריון – משפט פלילי – הקריה האקדמית אונו

 1. היחס בין הערעור לבג”ץ בהליך הפלילי
 2. דרכי תקיפת פסקי דין
 3. העמדה לדין של חולי נפש
 4. חלופות מעצר
 5. בתי הסוהר בישראל
 6. הפרטת בתי הסוהר
 7. הסמכויות הפליליות של שירות הביטחון הכללי (שב”כ)
 8. הסמכויות הפליליות של גופי חקירה לא משטרתיים (רשות המיסים, רשות ניירות-ערך וכו’)
 9. עיכוב על-ידי אדם פרטי
 10. חנינה על-ידי נשיא המדינה
 11. חסינויות בהליך הפלילי
 12. ההתיישנות בהליך הפלילי
 13. המרשם הפלילי בישראל
 14. הגבלות על חזרת עבריין מין לסביבת מגוריו של הנפגע
 15. שירות המבחן בישראל (למבוגרים/ לנוער)
 16. התביעה האזרחית הנגררת
 17. פיצויים לנאשם/ לעצור
 18. פיצויים לקורבן במשפט הפלילי
 19. טענת אין להשיב לאשמה במשפט הפלילי (“No Case to Answer”)
 20. טענת אליבי במשפט הפלילי

 

סמינריון בכלכלה – חשבונאות לכלכלנים – המרכז הבינתחומי הרצליה

 1. להלן נתונים ממאזני הבוחן של החברה לרבעון ראשון ושני בשנת 2014:

רבעון  2            רבעון  1            פרטים

7,700  8,000  מכירות

3,950  4,250  קניות

נדרש:

 1. חשב את עלות המלאי שנשרף ביום 30 ביוני 2014.
 2. הצג דוחות רווח והפסד עד שורת הרווח הגולמי לשנים שהסתיימו בימים 2013-31.12.2012
 3. הצג דוח רווח והפסד עד שורת הרווח הגולמי לששת החודשים שהסתיימו ביום 30.06.2014
 4. חשב את התמורה נטו שהתקבלה מחברת הביטוח.

 

מחקר משפטי

חלק ד’ –חקיקה (24 נק’)

 1. מצא דבר חקיקה ראשי(ישראלי) הרלוונטי ביותר לנושא עבודתך וצטט את שמו.
 2. מצא דבר חקיקה ראשי (אמריקאי) הרלוונטי ביותר לנושא עבודתך וצטט את שמו.
 3. מצא את הצעת החוק של החוק הישראלי הנזכר בסעיף 4 לעיל וצטט את שמו.
 4. מצא (ככל שיש) חקיקת משנה שהותקנה מכוח החוק הישראלי הנזכר בסעיף 4 לעיל, צטט את שמה.

חלק ה’ –פסיקה (27 נק’)

 1. מצא 3 פסקי דין בעברית ו-3 פסקי דין באנגלית שעוסקים בסוגיות המשפטיות של עבודתך – סכם בקצרה את פסקי הדין שנמצאו (יש לתת עדיפות לפסיקה בבתי המשפט הגבוהים ולציין את עדכניות המקורות). יש לעשות שימוש בפונקציית ה- Shepard’s לגבי המקורות הזרים ולציין את סימול פסק הדין, משמעותו, גלגולו של פסק הדין בערכאות השונות ואזכורים של פסק הדין במקורות נוספים.

חלק ו’ –חיפוש אקס משפטי (10 נק’)

 1. מצא מקור אחד נוסף הרלוונטי לעבודתך באתרי מכוני המחקר שנלמדו בכתה ו/או אתר הכנסת/מ.מ.מ.

 

שיטות מחקר איכותניות- המכללה האקדמית ספיר

עבודה מס’ 2: קבוצת מיקוד

העבודה מתבססת על קבוצת המיקוד בה השתתפתם.

מרכיבי העבודה:

יש לכתוב סיכום רפלקסיבי על תהליך ההשתתפות בקבוצת מיקוד.

יש לתאר ולנתח את ההתרחשות בקבוצת המיקוד בה לקחתם חלק תוך התייחסות למאפייני קבוצת המיקוד כמתודה במחקר האיכותני בדרך הבאה:

 1. הגדירו שאלת מחקר רלוונטית העולה מקבוצת המיקוד בה השתתפתם.
 2. תארו את הליך המחקר (מספר המשתתפים בדיון ומאפייניהם, הכלי לאיסוף הנתונים – האופן בו פעלה קבוצת המיקוד).
 3. נתחו את הנתונים שעלו בקבוצת המיקוד דרך ניתוח שיח. התייחסו לדעות דומות וסותרות של המשתתפים.
 4. הציגו מסקנה מרכזית מניתוח הנתונים.

יש לצרף תמלול של עשר דקות מתוך קבוצת הדיון (בנספח).

יש להיעזר בקריאת חומרים מהתחום ולהקפיד על ניסוח ועל רישום בבליוגרפי תקין.

היקף העבודה עד 700 מילים (ללא נספחים).

 

לסיכום, הכנת עבודות אקדמיות ב דיני קניין הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות