דיני קניין – המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט – עבודה סמינריונית במשפטים

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס דיני קניין אשר נלמד ב המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט על ידי ד”ר חגי ויניצקי. במסגרת עבודות סמינריוניות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

ההגנה על הבעלות וההחזקה: אמיר והילה, הם הבעלים של שטח מקרקעין המשתרע על שני דונמים.

 

עבודה סמינריונית בחינוך – מתודולוגיה של הוראת הספרות – האוניברסיטה הפתוחה

הכשרת מורים, על פי מודל זה, מתמקדת בעיקר בפיתוח המודעות והחשיבה המוסרית– חברתית של הסטודנטים להוראה ובהעמקת היכולת שלהם לקשר בין המודעות הזו לבין בניית סביבה לימודית, המשדרת ערכים של צוותא בד בבד עם טיפוח ערכים של חופש, שוויון, דמוקרטיה, צדק חברתי ודאגה לסובייקט בעידן של שלטון השוק והאגואיזם הקפיטליסטי. משלוש ההצעות לסיווג תפיסות הכשרת המורים, שהוצגו למעלה, עולות שתי נקודות מבט עיקריות ביחס להכשרת המורה: מהות ההוראה- כאן ניתן להבחין בשתי מגמות עיקריות: האחת– תפיסת ההוראה כמדע יישומי בדומה למדעים יישומיים אחרים כמו חקלאות ורפואה (Collins, Brown, & Newman, 1990; Skyes & Bird, 1992). מתפיסה זו נגזרת רשימה של מאפייני הוראה, מיומנויות ויכולות של הוראה  אפקטיבית, שיש להתרכז בהם במהלך ההכשרה. המגמה האחרת – תפיסת ההוראה כעיסוק פרקטי- רפלקטיבי. על פי מגמה זו, מהות ההוראה היא התנסות בכיתה תוך כדי אינטראקציה בין המורה לבין התלמיד בסביבה לימודית [3]. מכאן שיש להכשיר את המורה לעתיד להוראה שהיא התנסותית, פרקטית וייחודית, קונטקסטואלית, פתוחה לאלטרנטיבות של פעולה ונדרשת להכרעתו ולשיפוטו של המורה (זילברשטיין, תשנ”ח; זילברשטיין וכץ,;1998 1993, Zeichner). דיוקן המורה האידיאלי: המורה כבעל ידע אקדמי; מורה שעיקר מכוּונותו היא שליחות חברתית; מורה המתמקד בפיתוח הפרט ובחשיבה ביקורתית; ומורה שאישיותו עומדת במרכז ההוראה.

 

סקירה תיאורטית – אמנות אפריקאית: מסורות יצירה – דיויד גוס

Aronson, Lisa. Ijebu Yoruba aso olona: A contextual and historical overview, African Arts; Jul 1992; 25, 3; pp. 52 – 63.

.Renne, Elisha P. Aso ipo, red cloth from Bunu, African Arts; Jul 1992; 25, 3; pp. 64 – 69 *

  1. מסכות:

Cameron, Elisabeth L. Men portraying women: Representations in African masks, African Arts; Spring 1998; 31, 2; pp. 72 – 79

Vogel, Susan Mullin. African Art Western Eyes, New Haven: Yale University Press, 1997 *

.Akpan, Joseph J. Ekpo society masks of the Ibibio, African Arts; Autumn 1994; 27, 4; pp. 48 – 53 *

לסיכום, כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום ב דיני קניין הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות