דיני ראיות – הקריה האקדמית אונו – עבודה סמינריונית במשפטים

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס דיני ראיות אשר נלמד ב הקריה האקדמית אונו על ידי דר’ ג’ודי ברודר. במסגרת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

דוד הגיש תובענה בבקשה לקבל פסק דין הצהרתי בטענה כי חתימתו על גבי מסמך לקבלת משכנתה )להלן:” המסמך”(, מבנק הממשכן זויפה. עוד טוען דוד שכל התנאים “המיוחדים” שמופיעים על גבי המסמך, אינם על דעתו וגם עליהם לא חתם מעולם. אימות חתימתו, לכאורה, על גבי המסמך נעשה על ידי עו”ד משה  ואולם, טוען דוד, כי הוא לא מכיר אותו, לא הופיע בפניו ובוודאי לא חתם על המסמך בפניו והחתימה מזויפת.

טען בבית המשפט: “אין עלי כל נטל להוכיח את טענת הזיוף והנטל להוכחת החתימה על גבי המסמך, כחתימתי, מוטלת על כתפי הבנק”.

טען עו”ד אלי, ב”כ בנק הממשכן, כי החתימה הנה חתימתו המקורית של דוד “וחזקה כי אם מדובר במסמך מקורי לקבלת משכנתה, הרי שהחתימה על גבי המסמך גם היא מקורית ונטל ההוכחה כי מדובר בזיוף ,מוטלת על כתפי הטוען כנגד החתימה.”

נחלקו הדעות בין השופטים שישבו בדין, על מי מוטל נטל ההוכחה, להוכיח את אמיתות חתימתו של דוד על מסמך הבקשה למשכנתה.

דונו בטענות הצדדים וכיצד יכריע בית המשפט בשאלת נטל ההוכחה? נמקו.

במסגרת מבצע משטרתי שערכה היחידה לחקירות בין לאומיות של המשטרה בשיתוף עם יחידת עבירות המחשוב, ללכידת “עברייני רשתות מחשב”, נעצרו יורם וחברו יואל בחשד כי היו מעורבים בפריצות למחשבים וחדירה למאגרי מידע אלקטרוניים, של מוסדות ממשלתיים  והפצתם “לגורמים עברייניים.”

לאחר זמן הוגש כתב אישום כנגד השניים בעבירה של “חדירה לחומר מחשב שלא כדין”, עבירה לפי סעיף 4 לחוק המחשבים, תשנ”ה- 1995 )להלן:” חוק המחשבים”(.

 

כתיבת עבודה סמינריונית בתשלום – מבוא לקרימינולוגיה – ד”ר אבי ברוכמן

 1. הקרימינולוגיה הרדיקלית או החדשה
 2. עבריינות נשים: הסברים ביולוגים או פסיכולוגים או חברתיים
 3. אלימות בבתי ספר: הסברים לתופעה
 4. אלימות בבתי ספר: תוכניות טיפול
 5. אלימות בבתי ספר: תוכניות מניע
 6. דרכי מחקר בקרימינולוגיה
 7. מדידה וניבוי של התנהגות עבריינית
 8. חידושיה וליקויה של תורת לומברוזו
 9. האסכולה הקלאסית נגד אסכולה פוזיטיביסטית בראיית התנהגות עבריינית
 10. האסכולה הניאו קלאסית בהשוואה לתקופתנו היום
 11. גורמים אקולוגיים ופשיעה
 12. המשפחה העבריינית
 13. עוני ועבריינות בישראל
 14. התנגשות תרבויות והשפעתה על סטייתו של היחיד בישראל
 15. פשיעה של הדור השני בקרב עולים חדשים בישראל
 16. רצח מתוך רחמים )המתת חסד(
 17. בית סוהר כשיטה עונשית
 18. תיוג כהסבר לעבריינות
 19. “המרד הזכרי” והסבר עבריינות “בני טובים”
 20. מטרות הענישה
 21. השפעתן של מלחמות ישראל על מימדי עבריינות

 

———————————————

הידעת? עבודה סמינריונית בחינוך יכולה להיות גם על סטיות חברתיות.

 

דיני חוזים – המכללה האקדמית צפת

“אני מציע,” אמר קדמי בסיום הפגישה “שרק למען הסדר הטוב נעלה את הסכמותינו עלי כתב. רק כך נדע בפגישתנו הבאה באיזו נקודה עצרנו”. הוא לקח את אחד העלונים שחולקו וכתב על גבו את ההסכמות שהושגו. קדמי ומורג חתמו על העלון בראשי תיבות.

בפגישת התייעצות סגורה שנערכה במשרדי החברה סיפר אחד המשתתפים כי חברת סטרט-אפ אחרת שנקשרה בהסכם עם מח”ל מצטערת על כך עד עצם היום הזה. מסתבר שמר קדמי הוא מאחר כרוני ככל שהדבר נוגע למועדי התשלום, והופך לבלתי-ניתן להשגה לאחר העברת הסחורה לידיו. “אם אלו פני הדברים,” סיכם מורג, “מזל שטרם נקשרנו בהסכם מחייב” אמר, והורה לפתוח לאחר תקופת צינון של שלושה שבועות במשא ומתן עם חברת מכת חשמל בע”מ )המתחרה במח”ל(.

דונו בזכויות הצדדים.

 

לסיכום, עבודות אקדמיות בתשלום ב דיני ראיות הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות