דיני ראיות – המכללה האקדמית נתניה – עבודה סמינריונית במשפטים

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס דיני ראיות אשר נלמד ב המכללה האקדמית נתניה על ידי ד”ר גיא בן דוד. במסגרת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

דונו בהיבטים הראייתיים העולים מהאירוע, אשר נוגעים לנושאי העבודה ולסדרי הדין

הרלוונטיים. במסגרת תשובתכם, עליכם להתייחס הן לקבילות הראיות והן למשקלן תוך שעליכם

להכריע בבקשת התביעה ובהתנגדות הסניגוריה.

 

כתיבת עבודה אקדמית – מבוא לאקונומטריקה – אוניברסיטת תל אביב

4.) חלק ד’- אמידת ההשפעה של מעבר פושע לשעבר לשכונה באמצעות רגרסיות:

א. מודל 1: אמדו את האפקט של מעבר פושע לשכונה עבור אותן שכונות בהן פושע הגיע לשכונה לפני לכל היותר שנתיים או לכל היותר עד שנתיים ממכירת הבית. עשו זאת על ידי הרצת רגרסיה של Post על המשתנה התלוי. אל תכללו ברגרסייה תצפיות שלא נמצאות בטווח הזה .אמדו את המשוואה ללא משתני בקרה.

ב. 2: הריצו את מודל 1 עם משתני בקרה ו fe’s לשכונה.

ג. 3: הגדירו משתנה close=1 אם הבית היה במרחק שקטן מ mile 02.  מבית של פושע לשעבר. אמדו את האפקט של מעבר פושע לשכונה עבור אותם בתים שבהם פושע הגיע לשכונה הקרובה. אימדו את מודל 1 ללא משתני בקרה רק עבור תצפיות עבורן close=1. (רמז: שימו לב איך “לטפל” נכון בתצפיות עבורן distance=0).

ד. 4: הגדירו משתנה 1=in_area אם הבית היה במרחק שקטן מ mile 03. מבית של פושע לשעבר. אמדו את האפקט של close על מחירי דירות רק עבור תצפיות שבהם post=0 וש–in_area=1 מה ניתן ללמוד מהרגרסיה הזאת.

 

סקירה תיאורטית – אנרגיה שינויי אקלים וחברה – המרכז הבינתחומי הרצליה

  1. האם רצוי שמדינת ישראל תגיע לעצמאות אנרגטית?

?Is National Energy Independence Feasible and Desirable

  1. האם ישראל צריכה להשקיע בהתייעלות אנרגטית? באיזה אופן?

?Is Energy Efficiency a Worthwhile Investment

  1. האם ממשלת ישראל צריכה לנהל את משק האנרגיה (או להותירו לכוחות השוק?)

?Should Governments Intervene in Energy Markets

  1. האם ואיך צריכה ישראל להיערך למשבר אנרגיה                                                                                                                     ?Are We Nearing a Global Energy Crisis

 

יישום בקהילה א’ וב’ – ד”ר מרים גולן

3.) שימוש באומנויות לשם ביצוע התערבות, התמקדות  בהתמחויות השונות

ארצי, ע. (1991). פסיכודרמה. תל- אביב: דביר.

דביר, א. (2010). כמו מעגלים במים: התנדבות בקרב ילדים ובני נוער, ועבורם- במסגרות חוץ- ביתיות (פנימייה /אומנה) ובקהילה. אפשר (21):20-21.

להד, מ .(2006 ). מציאות פנטסטית:  הדרכה יצירתית בתרפיה. טבעון: נורד.

לסיכום, כתיבת עבודות לסטודנטים ב דיני ראיות הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות