דיני תאגידים – המכללה האקדמית ספיר – סמינריון במשפטים

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס דיני תאגידים אשר נלמד ב המכללה האקדמית ספיר על ידי ד”ר ברק אתירם. במסגרת כתיבת עבודות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

לטענתו של בני, יש לעשות כן בשל שני נימוקים עיקריים. ראשית, אותו השינוי בדיוק בוצע בחברת בני נדל”ן ולמעשה הוא אינו מוצא הבדל של ממש בין החברות. שנית, בדרך זו תישמר השליטה בידיו מבלי לפגוע ביתר בעלי המניות במקרה של חלוקת דיבידנדים.

  1. מה תשיב/י לבני? התייחס/י לשני הנימוקים והסביר/י את החישוב עליו מתבסס בני, תוך הנחה כי השינויים בהון בוצעו / יבוצעו כדין במוסדות המוסמכים של החברות.

עוד במסגרת ההכנות הוחלט במוסדות המוסמכים של החברה כי לאור איתנותה הפיננסית ומתוך רצון ממשי לאפשר פעילות ענפה של בני נדל”ן בלי להיתקל בקשיי מימון, תכרות החברה חוזה עם בני נדל”ן לפיו היא מתחייבת, לתקופה של 20 שנים, לשכור את שירותי הניהול של בני נדל”ן וכן את הציוד המכני שיופעל על ידי עובדי בני נדל”ן בפרויקטים של החברה וזאת בתמורה ל- %80 מהכנסות החברה.

 

עבודה סמינריונית במשפטים – דיני חוזים – המרכז האקדמי פרס

דיני תאגידים - סמינריון1.) פרשנות החוזה עמדה במרכז פסקי הדין בענין אפרופים וארגון מגדלי הירקות (ע”א 93/4628) מדינת ישראל נ’ אפרופים שיכון ויזום (1991) בע”מ, פ”ד מט(2) 265; דנ”א 05/2045 ארגון מגדלי ירקות- אגודה חקלאית שיתופית בע”מ נ’ מדינת ישראל (06.5.11).

2.) פגמים בכריתת חוזה- חברת הנדל”ן רובוטריקים בע”מ רכשה את כל הזכויות במתחם הוליפארק בתל-יבוס מחברת ביטן ושות’ בע”מ. בחוזה הרכישה צויין כי במתחם צפויים להיבנות 5 מגדלי מגורים בני 300 יחידות דיור.

 

סמינריון במשפטים – דיני קניין – המרכז הבינתחומי הרצליה

הצעת חוק קרקעות כנסייה, התשע״ז-2017:

הגדרה- 1. בחוק זה, “הקרקעות הנדרשות”, מקרקעין למטרת מגורים בישראל שלגביהם נכרת חוזה חכירה בין כנסייה בעלת זכויות במקרקעין בישראל לבין הקרן הקיימת לישראל או כל חוכר אחר ואשר הוקנתה בהם זכות לחכירת משנה למטרת מגורים, ואשר הכנסייה העבירה זכויות לגביהם לאחר יום 1 בינואר 2010 לגורם שלא נכרת עמו קודם ליום זה חוזה חכירה, או שהוענקה לו זכות לחכירת משנה כאמור (להלן- זכויות הגורם האחר).

הקניית זכויות למדינה- 2. (א) על אף האמור בכל דין, זכויות הגורם האחר לגבי הקרקעות הנדרשות יעברו לקניין המדינה ביום 1 בינואר 2018.

לסיכום, כתיבת עבודות לסטודנטים ב דיני תאגידים הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות