דיני תאגידים – המכללה האקדמית צפת – סמינריון

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס דיני תאגידים אשר נלמד ב המכללה האקדמית צפת. במסגרת עבודות סמינריון אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

בהגיע מועד פירעון ההלוואות לבנק ולריטה, קופתה של גרפילד ריקה ובקופתה של עיצובים עצובים נותרו רק 100 אלף ש”ח שהושקעו מלכתחילה.

מהבנק פונים אליכם לייעוץ בקשר לאפשרויות המשפטיות העומדות בפניכם.

 

סקירה תיאורטית – מבוא לתולדות עם ישראל בעת החדשה – אוניברסיטת אריאל בשומרון

י’ ברנאי, יהודי ארצות האסלאם וה”אסכולה הירושלמית”, פעמים, 93 (תשס”ב), עמ’ 115-83.

י’ הראל, ‘עשרים וחמש שנות מחקר “מורשת יהדות המזרח” – הרהורים על העבר וכיוונים לעתיד’, פעמים, 92 (תשס”ב), עמ’  117-128.

ירון הראל, מפתיחות להסתגרות: מניעי התמורה ביחסה של האליטה התורנית המזרח תיכונית לערכי המודרנה, בתוך:

AJS Review, The Journal of the Association for Jewish Studies, volume xxvi, number 2, 2002,  hebrew article, עמ’ א-נח.

י”ב. ציונות, ארץ ישראל ומדינת ישראל:

משה ליסק, (ערך), תולדות היישוב היהודי בארץ-ישראל מאז העלייה הראשונה, א’-ו’, ירושלים 1990-2010.

אביבה חלמיש, מבית לאומי למדינה בדרך: היישוב היהודית בארץ ישראל בין מלחמות העולם, תל-אביב 2004.

אייזנשטדט, שמואל נח, ריבוי המודרניות. ירושלים ותל אביב, 2010.

יוסי גולדשטיין, בין ציון לציונות – תולדות התנועה הציונית 1881–1914, כרכים א’-ד’, 2000-1994.

Yossi Goldstein, Jewish History in Modern Times, Sussex Academic Press, Brighton 1996.

סמינריון – מדינה–כלכלה–חברה – המכללה למינהל    

דיני תאגידיםא. הציגו את נושא המאמר, שאלת המחקר שלו, וטענתו המרכזית.

ב. נמקו את הבחירה במאמר והסבירו את תרומתו להבנה סוציולוגית או פוליטית של הכלכלה, ארגונים כלכליים, והיסטוריה עסקית.

 

סוגיות הגותיות וחינוכיות בספר איוב – ד”ר שמעון אזולאי

א) שה’ משגיח על פרטי בני אדם, עד שהיטה אוזן אל כל מה שדיבר איוב, ובא להוכיחו וללמדו דעת, שזה מעיד על השגחה פרטיית על כל מצעדי גבר, ונסתר דעת איוב שאין ה’ משגיח.

ב) מזה מבואר שנפש האדם היא בת אלהים בלתי בת תמותה, חיה ורבת פעלים, שרק באופן זה יצוייר שידבר ה’ עם האדם, מצד שנפשו הוא חלק ממנו, ובעת תפשיט בגדי הגוויה, היא צופה במראית אלהים שהיא חלק מעצמותו ית’, ונסתרו כל הספקות שהיה מסופק בעניין הישארות הנפש וגמול עולם הבא, אחר שראה זה בחיים איך תתפשט הנפש מן הגויה בעת החזון והדיבוק באלהים, ואיך תתענג בנועם רוחני על מחזות קדשו.

לסיכום, כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום ב דיני תאגידים הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות