דיני תאגידים – המכללה למינהל – עבודה סמינריונית במשפטים

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס דיני תאגידים אשר נלמד ב המכללה למינהל על ידי רונן מנשה. במסגרת כתיבת עבודות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

  1. ע”א 7735/14 אילן ורדניקוב נ’ שאול אלוביץ ואח’ (נבו)6-10, 23-44 ו- 57-64.

 

סמינריון – תדריך מסייע לכתיבת עבודות – המרכז ללימודים אקדמיים

רעיונות אלה עשויים אמנם לנבוע גם ממגבלות המחקר, אולם לרוב ההתייחסות לרעיונות אלה לא תאפשר בנייה של מחקר חדש, שיקדם את הידע התיאורטי בתחום, אלא תאפשר שיחזור איכותי יותר של המחקר שלכם. גבשו שלושה רעיונות למחקרי המשך, ופרטו כל רעיון בפסקה או שתיים. חשוב להתייחס בספרות שתתמוך ברעיונות אלה.

דוגמאות לרעיונות למחקרי המשך:

  • שילוב משתנה ממתן (מגדר, או הבדל בין תרבותי, למשל) או מתווך, שיוכלו לתרום להבנה התיאורטית בתחום
  • התייחסות במחקר למשתנה חלופי, המתייחס לאותו עולם תוכן.

נספחים:

בעקבות הדיון תופיע רשימת המקורות (ראו מצגת מצורפת באתר הקורס, הכוללת הנחיות לדיווח על מקורות ספרותיים). בעקבות רשימת המקורות יופיעו הנספחים בעבודה.

  • בראש כל נספח תופיע כותרת המקבילה בצורתה לכותרת של פרק בעבודה (מבוא, שיטה וכיוב’). הכותרת תכלול את מספר הנספח ואת תוכנו.
  • בנספחים יופיעו שאלונים וכלים אחרים בהם השתמש החוקר (המניפולציה הניסויית, במקרה של מחקר ניסויי); אישור אתי שהתקבל לצורך ביצוע המחקר במוסד מסוים; פלטי SPSS של ניתוח הסטטיסטיקה ההיסקית בלבד (מתאם פירסון, מבחן t, ניתוח שונות וכיוצא בזה). במקרה הצורך, ניתן להוסיף רכיבים נוספים, לאחר אישור מנחה העבודה.

 

כתיבת סמינריון בתשלום – ניהול ואסטרטגיה – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

4. Provide an industry analysis of the main markets the firm operates in, using Porter’s five-forces framework.

5. Which strategic positioning does the firm adopt? How does it try to create a competitive advantage? Are these choices working well? Do you think better decisions in these issues are possible?

6. Analysis of strengths and weaknesses, resources and capabilities.

7. Strategy formation: Present a few alternative strategies at corporate and business levels. (Recommendation: use TOWS). Describe your recommended strategies, giving reasons.

8. Strategy implementation: Suggest several tactics and implementation variables that are suitable for your suggested strategies. Explain why they are suitable.

תרבות וארגונים מורכבים – המכללה למנהל

האם אנו עומדים בפתחה של מהפכה נוספת? התייחסו להיבטים של עוצמת הארגון, זהות ושיטות ייצור.

לסיכום, כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום ב דיני תאגידים הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות