דיני תאגידים – הקריה האקדמית אונו – עבודה סמינריונית במשפטים

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס דיני תאגידים אשר נלמד ב הקריה האקדמית אונו. במסגרת עבודות סמינריון אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

בעיית נציג בין בעלי המניות לנושים.

 

סמינריון – תדריך מסייע לכתיבת עבודות – המרכז ללימודים אקדמיים

  1. שיטה– פרק זה הוא טכני ומטרתו להסביר כיצד עתיד החוקר לבצע את המחקר בפועל (כשמדובר בהצעת המחקר ינוסחו הדברים בלשון עתיד: נעשה, נעביר נמדוד… בעבודה עצמה בה מובא הדיווח על תוצאות המחקר ינוסחו כמובן הדברים בלשון עבר: עשינו, העברנו, מדדנו). זאת, בניגוד לפרק המבוא, בו הייתה השאלה המרכזית ‘מה?’ (מה משמעות המשתנים, מה נחקר בעבר, מהן השערות המחקר וכו’). לכן, בפרק זה יתאר החוקר את מדגם המשתתפים במחקר ואת האוכלוסייה אליה הוא משתייך (אוכלוסיית המחקר, ממנה נלקח מדגם המשתתפים); את המשתנים ומערך המחקר; את כלי המחקר, באמצעותם הוא מבקש למדוד כל משתנה; ואת ההליך– הדרך המדויקת שבה בכוונת החוקר למדוד או לתפעל את המשתנים והתהליך שעובר כל משתתף במחקר. תת-פרק ההליך הוא חשוב במיוחד, משום שחוקרים שיבקשו לשחזר מחקר זה בעתיד באופן שיטתי ומדויק, ייעזרו בתת-פרק זה לצורך מחקרם.
  2. תוצאות– זהו פרק בדיקת ההשערות. לאחר שנאספו הנתונים בדרך שדווחה בתת-פרק ההליך, הנמצא בפרק השיטה, הוזנו הנתונים לתוכנה סטטיסטית (למשל, SPSS). החוקר ישתמש בתוכנה ככלי שבאמצעותו ינתח את הנתונים. תוך שימוש בהליכים סטטיסטיים מקובלים, יציג החוקר סטטיסטיקה תיאורית (תיאור המשתנים במדגם) וסטטיסטיקה היסקית (בדיקת השערות המחקר). לאחר קריאת פרק זה יבין הקורא אם התקבלה אחת משלוש אפשרויות:

א. השערות המחקר אוששו.

ב. השערות המחקר לא אוששו.

 

סמינריון בכלכלה – שיווק SPSS – המכללה למינהל

  1. סוג המידע הנדרש- התנהגותי בעבר, בהווה או בעתיד (מה עשו או עושים), רגשי (מה אני מרגיש, אוהב- שונא, מעדיף,רוצה) עמדות ודעות (מה אני יודע על, מה דעתי על,האם אני מאמין ש, וכו’).
  2. שיטת הדגימה- יש להסביר כיצד אידיאלית היינו בונים מדגם מייצג ואיך נעשה זאת בפועל (לא מייצג). תתייחסו לאוכלוסיה הנדגמת ויחידת הדגימה: יחיד, משקי בית, עסקים), לשיטת הדגמה (אקראית, שכבות, נוחות,כדור שלג וכו’).
  3. שיטות ניתוח- יש להציג את הנתונים באמצעות סטטיסטיקה תיאורתית ולענות על השערות המחקר באמצעות כלים סטטיסטיים דוגמת מבחניT-TEST חי-ברבוע, F-TEST ועוד.
  4. הניתוחים הסטטיסטיים- מבחני T או חי בריבוע ,רגרסיות וכו’.

לסיכום, עבודות אקדמיות בתשלום ב דיני תאגידים הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות