דיני תאגידים – המכללה למינהל – עבודה סמינריונית במשפטים

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס דיני תאגידים אשר נלמד ב המכללה למינהל  ע”י פרופ’ אורית פישמן אפורי. במסגרת הכנת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

נושאי העבודה

נושא 1

חווה/י את דעתך הביקורתית בשאלה אם קיים הבדל בין עקרון האישיות המשפטית הנפרדת ובין עקרון הגבלת האחריות.

מקורות רלוונטיים:

  1. ספר – יש להיעזר בספר אחד לפחות מרשימת הספרות הכללית המופיעה בסילבוס.
  2. פסקי הדין –

א.         ע”א 413/62 רוזנצוויג נ’ מאפית רוזנצוויג, פ”ד טז 2548 )1962(.

ב.         ע”א 524/88 “פרי העמק” – אגודה חקלאית שיתופית בע”מ נ’ שדה יעקב – מושב עובדים של הפועל המזרחי להתיישבות חקלאית שיתופית בע”מ, פ”ד מה)4( 529 )1991(.

  1. מאמר – אוריאל פרוקצ’יה “מושג ותיאוריה בתורת האישיות המשפטית” עיוני משפט יז 167

.)1992(

התנהגות ארגונית – המכללה האקדמית ספיר

בדירקטוריון הדואר חושבים שמספר הסמנכ”לים בחברה גדול מדי. זה לא מפריע להנהלה לקדם פיטורים של 100 עובדים ארעיים ולהסכים לצמצום מינימלי בלבד בעלויות השכר הגבוהות המשולמות למנהלים.

נחתם הסכם קיבוצי חדש בחברת דואר ישראל המסדיר את פרישת 1,200 עובדים מדואר ישראל וכן יעניק גמישות ניהולית להנהלת החברה בהכנסת שירותים ומוצרים חדשים. עם תחילת יישום ההסכם יפעלו סניפי הדואר עד השעה 20:00 בימים ראשון, שלישי וחמישי.

סמינריון במשפטים – מבוא למשפט בינלאומי פומבי – המכללה למינהל

)ב( ישראל היא צד לאמנה בדבר מעמדם של פליטים, אולם הוראותיה לא אומצו בחקיקה ראשית. אף על פי כן, התייחס בית הדין לעררים להוראותיה של האמנה ולמסמכי פרשנות של נציבות האו”ם לפליטים כאל חלק אינטגרלי של המסגרת הנורמטיבית עליה התבססה הכרעתו .

האם גישה זו תואמת את הגישה העקרונית הנוהגת בישראל ביחס למעמד המשפט הבינלאומי במשפט הפנימי ?נמק/י תוך שימוש בדוגמאות.

)ג( כפי שעולה מפסק הדין בעניין מסגנה, מדינת ישראל מתייחסת אל אזרחי אריתריאה כאל

“מסתננים” אשר זוכים להגנה זמנית מפני הרחקה, ולא כאל” פליטים”. אולם המדינה אינה מגרשת אותם מתחומה לאריתריאה, עמה היא מקיימת יחסים דיפלומטיים.

מהי ההבחנה המשפטית העומדת ביסוד ההבחנה המעשית בין  “מסתננים” לבין “פליטים?”  האם ההבחנה עולה בקנה אחד עם המשפט הבינלאומי? נמק/י.

)ד( לאור הקושי להחזיר מבקשי מקלט למדינות מוצאם, גם כאשר בקשותיהם למעמד נדחות ,פועלות מדינות רבות למנוע את כניסתם של מהגרים ומבקשי מקלט פוטנציאליים לשטחן .על רקע זה פעל האיחוד האירופי למנוע את יציאתן של ספינות מהגרים ממדינות צפון אפריקה לחופי איטליה ומלטה, ונעשה הסכם עם טורקיה במסגרתו הובטחו 6 מיליארד יורו והקלה במשטר האשרות החל על אזרחי טורקיה, בתמורה לפיקוח על הגבול עם האיחוד וקליטת חלק ממבקשי המקלט שהגיעו לאיחוד האירופי.

לאור דיני הפליטים ודיני זכויות האדם הידועים לך ,האם מותר למדינות לנקוט בפעולות בתוך שטחן ומחוצה לו, על מנת לסכל את הגעתם של פליטים לשטחן? נמק/י.

סקירה תיאורטית – מבוא לתקשורת המונים – חלק א – האוניברסיטה העברית

צעדת השרמוטות

צעדת השרמוטות) SlutWalk(, הנה חלק ממחאה חוצת מדינות כנגד תרבות המעודדת אונס וכנגד האשמת נשים באונס שהן עברו .המצעד נוצר וקיבל את שמו בעקבות התבטאות של קצין משטרה קנדי שטען כי במטרה שלא להיות מותקפות “נשים צריכות להימנע מלהתלבש כמו שרמוטות )sluts(“. במסגרת המחאה, נשים מוזמנות להתלוות לתהלוכה שמתקיימת ברחוב בלבושן היומיומי כדי לסמל את העובדה שנשים מותקפות מינית מדי יום. ואולם ,רבות מן הצועדות

בוחרות דווקא להתלבש בלבוש חשוף במטרה להעביר מסר על-פיו לבוש שכזה איננו מהווה הזמנה לאלימות מינית כלפי נשים.

המצעד מתקיים ברחבי העולם וגם בישראל מזה מספר שנים ומקבל תהודה גם ברשת החברתית

פייסבוק שבאמצעותה מארגנות המחאה מפיצות את הקמפיין ואת האירועים שמתקיימים

במסגרתו. רבים מתומכי הקמפיין החליפו במהלכו את תמונת הפרופיל שלהם לתמונת הלוגו המופיעה מטה.

לקריאה נוספת על פעילות הקמפיין:

https://www.facebook.com/SlutWalkIsrael/?fref=ts

לסיכום, עבודות סמינריוניות ב דיני תאגידים הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות