דמוקרטיה ליברלית, דמוקרטיה טוטליטארית | עבודות אקדמיות מדעי המדינה | אוניברסיטת תל-אביב

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס : דמוקרטיה ליברלית, דמוקרטיה טוטליטארית אשר נלמד ב אוניברסיטת תל-אביב. במסגרת עבודות  אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

השיבו על שתיים משלוש השאלות הבאות. נסחו את התשובות כחיבורים, בהיקף שלא יעלה על שני עמודים לכל תשובה(בפונט 12 ורווח כפול). התייחסו בתשובה לחומר שנלמד בכיתה, אך אל תהססו להוסיף עליו תובנות עצמאיות. הקפידו לבסס את הדברים על הטקסטים הפילוסופיים שנקראו בכיתה(ו/או על ספרות ראשונית או פרשנית נוספת), לרבות מראי מקום ביבליוגרפיים בגוף הטקסט או בהערת שוליים, על פי כללי הציטוט המקובלים.

 

 צילום ישראלי – דיוקן של מקום – המכללה האקדמית ספיר

ב. אילו שאלות ו/או תובנות מעלה העבודה לדעתכן/ם באשר לצילום, כמדיום אמנותי ובכלל? הסבירו.

 

  1. בחרו שני תצלומים מתחום הצילום הפוטוג’ורנליסטי, המציגים שתי גישות פוטוג’ורנליסטיות שונות.

פמיניזמים מזרחיים בראשית המאה ה-21 – מכללת בית ברל.

הטקסטים לניתוח:

מירב אריאלי, “קינה על חלב שנשפך”, בתוך (עורך יגאל נזרי): חזות מזרחית, הווה הנע בסך ערבו הערבי, תל אביב: בבל, 2004, 194-189.

 

אני רוצה לדבר על אמי. בוער לי לספר עליה, לאוורר את כוויותיה ולאפשר לעצמי להיפרד מגורלה. אני רוצה לנסות למשש את גבולות הבחירה שלה. בחירה אישית, כמובן, אבל גם כללית ומאירת עיניים בהשלכותיה. בחירה פוליטית. אמי שהוכפפה פעמיים – פעם בשל היותה מזרחית ופעם בשל היותה אישה – לא חדרה אל הישראליות כמו שהיה נדמה לה, אלא הישראליות היא ששאבה אותה אליה. מבלי דעת, הפעילה עלינו, בחזרה, את אותו דיכוי תרבותי שהוחל עליה. “עלינו” זאת אומרת, משפחתה, הארגון היחיד שאותו יכלה לנהל ביד חזקה ובזרוע נטויה […]

 

סטטיסטיקה  – המכללה האקדמית בוינגייט

לצד נתוני המדגם, מוצגת טבלה 3 – המסבירה את אופן קידוד המשתנים השמיים.

הוראות לעבודה

  1. הצג/י סטטיסטיקה תיאורית (לאחר הוספת ארבעת הנבדקים החדשים) לכל המשתנים במחקר באופן המתאים ביותר לסולם המדידה של המשתנה על פי הערכים הגולמיים.

 

  1. הצג/י ופתור 5 שאלות מחקר מעניינות לגבי נתונים אלו כאשר:

א. שאלת מחקר אחת תעסוק בקשר בין משתנים ואחוז השונות המוסברת הנגזרת מקשר זה.

ב. שאלת מחקר אחת תעסוק בהשוואה בין אוכלוסייה ומדגם (Z  או t  ) על פי הנתונים

ג. שאלת מחקר אחת תבדוק הבדל בין קבוצות בלתי תלויות (t בלתי תלוי).

ד. שאלת מחקר אחת תבדוק הבדל בין שני משתנים מזווגים  (t תלוי).

ה. שאלת מחקר אחת תעסוק בקשר בין שני משתנים שמיים/דירוגיים .

 

קבלת החלטות – מכללה למנהל

 

מקורות לדוגמא לקבלת הגדרה ומידע אודות מושגים (וגם גישה למאמרים באותו נושא):

www.answers.com

http: /Avww.behaviouralfinance. net

http://en.wikipedia.org/wiki/Behavioral_economics

http://pcrso.wanadoo.fr/pgrcenfmch/behavioral-fmance.htm

 

מושגים לדוגמה:

scope neglect   התעלמות מהיקף

illusion of skill   אשליית מיומנות

Myopic Loss Aversion   שנאת סיכון קצרת רואי

Wastefulness   הקושי להראות בזבזן

transaction utility          תועלת העסקה

Confirmation Bias         הנטייה לחיזוק עצמי

Disposition Effect          אפקט הזיקה

Ambiguity Aversion      הסלידה מאי ודאות

Adaptive Attitudes       גישות סתגלניות

Persuation Effect          אפקט השכנוע

Holiday Effect   אפקט החגים

 

המורה/גננת כמתכנן לימודים, כחוקר וכמעריך – מכללת לוינסקי

חלק ב,: ניתוח ביקורתי-השוואתי של תכנון התנסות מעשית [2-3 עמודים]

בחרו בתכנון התנסות/מפגש/שיעור/פעילות כלשהו ונתחו אותו באופן ביקורתי-השוואתי לאור הגישות החינוכיות ו׳׳השפה הקוריקולארית״ שנלמדו בקורס.

בחנו והדגימו את הרוח החינוכית שהנחתה את התכנון (גישה ביהביוריסטית/ גישה קונסטרוקטיביסטית/פוסט מודרניסטית). בכתיבתכם שלבו ציטוטים מדגימים מתוך התכנון (יש לצרף את התכנון כנספח**). הוכיחו את טענתכם תוך הוספת תימוכין לפרשנות מן המקורות והתיאוריות שנלמדו בקורס, כמו למשל, הקריטריונים לבחירתכם להציג התנסות זו, הציר המארגן, עקרונות הגישה הפאידוצנטרית, מאפייני סביבת הלמידה, עקרונות קונסטרוקטיביסטיים וכד׳.

לאחר מכן, הסבירו והדגימו כיצד עשוי היה התכנון לבוא לידי ביטוי ברוח הגישה החינוכית האחרת.

סכמו חלק זה תוך בחינת הזיקה שבין תכנון ההתנסות האישית שהצגתם לבין תכנית הלימודים הדיסציפלינארית שניתחתם בחלק א,. הדגישו במה דומה ובמה שונה תכנון ההתנסות האישית מתכנית הלימודים הפורמאלית בכל הנוגע לגישה החינוכית המתבטאת בהם. תארו את מידת החשיבות שהוקצתה לתכנית הפורמאלית בתכנון ההתנסות האישית והביעו את עמדתכם ביחס לזיקה זו.

**יש לצרף לנספחים את התכנון המלא(כולל מידע אודות הכיתה, גן/ביה״ס-יסודי/על-יסודי וההתמחות).

לסיכום, עבודות  אקדמיות ב דמוקרטיה ליברלית, דמוקרטיה טוטליטארית הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עימה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

 

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות