הגבלים עיסקיים – אוניברסיטת תל אביב – סמינריון

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס הגבלים עיסקיים אשר נלמד ב אוניברסיטת תל אביב על ידי פרופ’ דיויד גילה. במסגרת עבודות סמינריון אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות הגבלים עיסקיים - אוניברסיטת תל אביב - סמינריוןרבה בחומר הנלמד.

1.) לכל סוגיה שעולה מהקייס יש לבצע ניתוח יישומי תמציתי.

2.) מה השלכות האמור לעיל?

 

סקירה תיאורטית – מבוא לתולדות עם ישראל בעת החדשה – אוניברסיטת אריאל בשומרון

פולה היימן, האשה היהודיה בסבך הקידמה, ירושלים תשנ”ז.

מיכאל אביטבול, ביטויי הזדהות לאומית בצרפת, ירושלים, תשמ”ב.

י. יהודי מזרח אירופה – רוסיה – פולין:

ב, א’ לוריא (עורך), תולדות יהודי רוסיה, א’-ב’ ירושלים 2015.

גרשון דוד הונדרט, גאולה קטנה ומעט כבוד – החברה היהודית בפולין-ליטא במאה השמונה-עשרה, ירושלים 2008.

מרדכי אלטשולר, יהדות במכבש הסובייטי – בין דת לזהות יהודית בברית-המועצות 1964-1941, ירושלים 2007.

בנימין פינקוס, יהודי רוסיה וברית-המועצות – תולדות מיעוט לאומי, הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון, 1986.

יונתן פרנקל, נבואה ופוליטיקה – סוציאליזם, לאומיות ויהודי רוסיה 1882 – 1917, תל אביב 1989.

Stanislawski, M. ‘Eastern European Jewry in the Modern Period 1750-1939’. M. Goodman (ed.), The Oxford Handbook of Jewish Studies. Oxford 2002.

מרדכי זלקין, בעלות השחר: ההשכלה היהודית באימפריה הרוסית במאה התשע עשרה, ירושלים 2000.

יא. יהדות המזרח:

טובי, י’, ברנאי, י’ ובר-אשר, ש’. תולדות היהודים בארצות האיסלאם. א’-ג’, ירושלים 1981.

חיים סעדון, בגלוי ובסתר: העליות הגדולות מארצות האסלאם 1967-1948, ירושלים 2000.

ירון צור,

אהרן רודריג, ‘סקירה כללית על פעילותה של ‘כל ישראל חברים”, חינוך, חברה והיסטוריה, ירושלים תשנ”א.

א’ בנבסה, היהדות העות’מאנית בין התמערבות לציונות 1920-1908, ירושלים 1996.

ש’ שקד, “מורשת יהדות המזרח ומחקרה – מגמות ובעיות”, פעמים, 1 (תשל”ט), עמ’ 14-1.

 

סמינריון – מדינה–כלכלה–חברה – המכללה למינהל

ממן, ד’ (2004). קבוצות עסקיות בכלכלה הישראלית: גורמי התגבשות והתעצמות. בתוך: ד’ פילק, א’ רם (עורכים), שלטון ההון: החברה הישראלית בעידן הגלובלי (עמ’ 116-130). ירושלים: הוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון ון-ליר בירושלים.

תלמוד, א’ וינוצקי, י’ (1998). פרדוקס הדרישה הסותרת: הזיקה בין שיזור חברתי לבין יכולת הביצוע של הפירמה הממשלתית. סוציולוגיה ישראלית א’ (1), 55-90.

  1. בהתייחס לכל מאמר בנפרד לענות:

א. מהי המסגרת התיאורטית או השדה התיאורטי של המאמר?

  1. למצוא מאמר (אמפירי או תיאורטי) שפורסם בכתב-עת אקדמי בשפה אנגלית לאחר שנת 2005 שהנושא שלו משיק לנושאי שני המאמרים.

לסיכום, כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום ב הגבלים עיסקיים הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות