הדרכה ביבליוגרפית – ד”ר דניאל שיפמן | כתיבת עבודה אקדמית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס הדרכה ביבליוגרפית של דר. דניאל שיפמן מאוניברסיטת אריאל.

להלן חלק מהמטלה אותה נתבקשנו לבצע (מובהר בזאת שחברת WRITE2ME לא כתבה את ההנחיות העבודה. זכויות היוצרים שמורות ליוצר המסמך המקורי.)

*פרטים נוספים בהמשך מסמך זה.

 בחירת מאמר

 יש לבחור מאמר מחקרי בכלכלה בשפה העברית. המאמר יכול להיות תאורטי או אמפירי. אין לבחור נאום\הרצאה, הערות על מאמר או תמליל של דברים שנאמרו בסימפוזיון. אם יש לכם ספקות או שאלות בנושא זה, יש להתייעץ איתי.

אני ממליץ לבחור מאמר מהמאגרים הבאים:

 1. סקר בנק ישראל (כתב עת—נמצא באינטרנט).
 2. רבעון לכלכלה (כתב עת—נמצא בספרייה. חלק מהגיליונות נמצאים באינטרנט)
 3. ניירות לדיון של בנק ישראל (נמצאים באינטרנט)
 4. מחקרים של המוסד לביטוח הלאומי (נמצאים באינטרנט)
 5. מחקרים של מוסד שמואל נאמן (הטכניון—נמצאים באינטרנט)

הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

הדרכה ביבליוגרפית

הדרכה ביבליוגרפית דניאל שיפמן – ספריה ישנה מאורגוואי

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס כתיבה מדעית ומצגת במכללה האקדמית ספיר במסגרתו בוצעה עבודת סקירת ספרות.

להלן חלק מהמטלה אותה נתבקשנו לבצע (מובהר בזאת שחברת WRITE2ME לא כתבה את ההנחיות העבודה. זכויות היוצרים שמורות ליוצר המסמך המקורי.)

כתיבת סיכום-שאלות יסוד שיש להתייחס אליהן ב הדרכה ביבליוגרפית

 בסיכום, יש להתייחס לשאלות הבאות:

 1. מהי שאלת המחקר? מהן השערות המחקר של המחבר?
 2. למה שאלת המחקר מעניינת?
 3. מהי תשובתו של המחבר לשאלת המחקר?
 4. מהי שיטת המחקר (לדוגמא: איסוף נתונים חדשים והצגת תרשימים וטבלאות, ניתוח אקונומטרי, הצגת תאוריה כלכלית חדשה)?
 5. איך מנסה המחבר לשכנע את הקורא לקבל את טיעוניו? מהו המסר העיקרי של התרשימים\טבלאות שבחרתם? איך משתמש המחבר בתרשימים\טבלאות כדי לשכנע את הקורא?
 6. איך מתייחס המחבר לחוקרים שחולקים על דעתו? מדוע הוא דוחה את הטיעונים שלהם?
 7. האם יש שאלות מחקריות שנותרו ללא מענה או נותרו בספק (בשלב הסיום של המאמר)? איזו שאלות? מדוע נותרו שאלות אלו ללא מענה? מהי החשיבות של שאלות אלו?

הערה: אם לדעתכם חלק מהשאלות לא רלוונטיות למאמר שבחרתם, רשמו בסוף הסיכום את השאלות שאינן רלוונטיות לדעתכם, ולמה הן לא רלוונטיות.

הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס יסודות הניהול  אשר נלמד במוסד האקדמי המרכז האקדמי פרס
הבמסגרתו בוצעה עבודת עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

להלן המטלה אותה נתבקשנו לבצע (מובהר בזאת שחברת WRITE2ME לא כתבה את ההנחיות העבודה. זכויות היוצרים שמורות ליוצר המסמך המקורי.)

מטרת העבודה לנתח וליישם את החומר הנלמד על ארגון קיים. עליכם לנתח את האתגרים והבעיות הניצבים בפני הנהלת הארגון ולהציע דרכים מתאימות להתמודד  עימם.

מטרת העבודה לנתח וליישם את החומר הנלמד על ארגון קיים. עליכם לנתח את האתגרים והבעיות הניצבים בפני הנהלת הארגון ולהציע דרכים מתאימות להתמודד  עימם.

 1. נתחו את רמת אי הוודאות בסביבת החברה באמצעות המודלים שנלמדו. בניתוח עליכם להתייחס לסקטורים שבחרתם בסעיף הקודם. כל סקטור יש לנתח לפי המודל של דנקן ולפי שלושה מבין הפרמטרים של אמרי וטריסט על פי בחירתכם. לאור הניתוח, מה תוכלו לומר על רמת אי הוודאות בסביבת החברה?(18 נקודות)
 2. מהן הדרכים בהן השתמשה/משתמשת החברה כדי להפחית את אי הוודאות ואת התלות בסביבה? יש להביא דוגמאות לשלוש דרכים לפחות. (12 נקודות)

 הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס ב יסודות המחקר השימושי אשר נלמד במכללה למנהל במסגרתו בוצעה עבודת עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

להלן המטלה אותה נתבקשנו לבצע (מובהר בזאת שחברת WRITE2ME לא כתבה את ההנחיות העבודה. זכויות היוצרים שמורות ליוצר המסמך המקורי.)

תרגיל מספר 1 

“הוגשה הצעת החוק לביטול המבחן הפסיכומטרי” (כתבה משנת 2008)

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3508236,00.html

יסודות המחקר השימושי – הנחיות למחקר:

מאחר וכוונותיו של השר פירון לבטל את המבחן הפסיכומטרי נראות כרציניות מתמיד, ומאחר שבמשרד החינוך חוששים מהתנגדויות לכך בקרב אנשים העוסקים בתחום החינוך ורוצים להתכונן לכך מראש ולבצע פעולות הסברה, פנתה אליכם יחידת המחקר של משרד החינוך כמומחים למחקרים וסקרי דעת קהל כדי שתערכו עבורם מחקר שיבחן את עמדות העוסקים והמקבלים הכשרה בתחומי החינוך בישראל בשנת 2014 לגבי המבחן הפסיכומטרי. בנוסף, ביקשו מכם לבחור 3 משתנים אשר יכולים, לדעתכם,  לנבא עמדה זו.

לאחר שקראתם חומר מחקרי רב בנושא והתייעצתם עם מומחים נוספים, החלטתם לבחור משתנה לא דמוגראפי אחד ו-2 משתנים דמוגראפיים היכולים לנבא עמדה זו. בנוסף, החלטתם לבנות בעצמכם שאלון אשר ימדוד את כל משתני המחקר.

הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס קורס כתיבה אקדמית במרכז האקדמי כרמל במסגרתו בוצעה עבודת סקירת ספרות.

להלן המטלה אותה נתבקשנו לבצע (מובהר בזאת שחברת WRITE2ME לא כתבה את ההנחיות העבודה. זכויות היוצרים שמורות ליוצר המסמך המקורי.)

הקריטריונים שלאורם תבדק העבודה – סקירת ספרות

 • שימוש נכון בפיסקת מבוא
 • הצגה ברורה, מדוייקת ומאורגנת של הבעיה ושל המצב הקיים
 • הצגה ברורה, מדוייקת ומאורגנת של הדרכים להתמודדות עם הבעיה (כולל שיטות, תוצאות, מסקנות, פתרונות שנמצאו בספרות)
 • ארגון הדיון מהכללי לספציפי (בשיטת ה’משפך’)
 • ציון מפורש של האופן בו מתקשר כל מידע כללי שמוזכר לתחום הספציפי שנבדק
 • פסקאות תקינות
 • קישור ברור והגיוני בין משפטים ובין פסקאות
 • כתיבה תמציתית ואובייקטיבית של רעיונות
 • ניסוח ברור
 • שכתוב מדוייק של הרעיונות הנסקרים (בניגוד להעתקה מהמאמר או הספר)
 • הגהה
 • אזכור מקורות בטקסט וברשימה הבבליוגרפית לפי כללי APA

לסיכום, עבודה אקדמית ב הדרכה בבילוגרפית היא  עבודה יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולות ניתוח ועיבוד מידע.  WRITE2ME מביאה עימה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודה זו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צור קשר עוד היום לקבלת הצעת מחיר ולהתרשמות

 

[contact-form-7 id=”114″ title=”הצעת מחיר”]

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות