כתיבה מדעית וקריאה ביקורתית | המכללה האקדמית לישראל

MONTEVIDEO, URUGUAY, OCTOBER 8 – Second-hand bookshop, which is still a lot in the old town, on October 8, 2014 in Montevideo, Uruguay