ההעדפה המתקנת אמצעי לקידום השוויון בעבודה | סמינריון משפטים | עבודה סמינריונית חינם


ההעדפה המתקנת אמצעי לקידום השוויון בעבודה

החריגים לעקרון השוויון,באמנה הבינלאומית, ובחוק שוויון הזדמנויות בעבודה

 

ספרות

 

*פסקי דין גסטטנר ,רקנט, ]

*י’ זמיר “זכויות האדם ובטחון המדינה, משפטים יט 17, 33-.36

*באמנת העבודה בעניין אפליה ושוויון בעבודה ומשלח יד מ-1958 מוצאים מספר חריגים לעקרון השוויון:

ההעדפה המתקנת אמצעי לקידום השוויון בעבודה |  סמינריון משפטים | עבודה סמינריונית חינם
ההעדפה המתקנת אמצעי לקידום השוויון בעבודה | סמינריון משפטים | עבודה סמינריונית חינם

 

ההעדפה המתקנת אמצעי לקידום השוויון בעבודה

ספרות

*על ההעפה המתקנת (רדאי)

*על ההעדפה מקלקלת (פלאוט)

בג”ץ 453/94 שדולת הנשים בישראל נ’ ממשלת ישראל

בג”ץ 2671/98 שדולת הנשים בישראל נ’ שר העבודה והרווחה

בג”ץ 5325/01 עמותת ל.כ.ן. לקידום כדורסל נשים נגד המועצה המקומית רמת השרון

בג”ץ 335/89, 528/88 אביטן נ’ מנהל מקרקעי ישראל ואח’

חוק החברות הממשלתיות, תשל”ה-1975

חוק שירות המדינה (מינויים) סעיף 15א

חוק חיילים משוחררים, תשמ”ד-1984

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ”ח-1988

חוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-1959

חוק שירות התעסוקה, תשי”ט-1959

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ”ו-1996

הצעת חוק יסוד: זכויות חברתיות, ח”כ אופיר פינס פז, פ/2864/17

בן ישראל, רות, שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה. כרך ב’, פרקים 6-8. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, תשנ”ח-1998

יצחק זמיר ומשה סובל, השוויון בפני החוק, משפט וממשל ה’ תש”ס.

מודריק אבן-חן, הילה, העדפה מתקנת בישראל: הגדרות מדיניות והמלצות לחקיקה (נייר עמדה 24). בהדרכת פרופ’ מרדכי קרמניצר ופרופ’ דוד נחמיאס. הוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה: ירושלים, 2000

רדאי, פרנסיס, “על העדפה מתקנת”, משפט וממשל ג’ תשנ”ה-1995.

רדאי, פרנסיס, “על השוויון”, משפטים כ”ד תשנ”ד-1994

תירוש, יופי, “ייצוג הולם במשפט הריאליסטי – סיכום ביניים”,  ספר מישאל חשין, הוצאת לשכת עורכי הדין, 2009

 

אנחנו כמובן נשמח לעזור בכל עבודה בה תבחרו!

 

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות