הזר, המוזר והמפלצתי: מימה”ב ועד קולנוע – אמה מעיין-פנר – עבודה חדשה

יהודה איש קריות כאב-טיפוס של היהודים: בניית הסטריאוטיפ האולטימטיבי מאמנות
ימי הביניים ועד למל גיבסון. הקרנת הסרט “הפסיון של ישו” ודיון. סיכום והסבר על
העבודה המסכמת

מבוא, פירוט קצר של הנושאים בהם נעסוק, אלוהים – האחר האולטימטיבי.
שוליים ומרכז: הבחנות תיאולוגיות. פניו של הטוב ופניהם הרבות של הרוע

M. Camille, “The Image and the Self: Unwriting Late Medieval Bodies”, in Framing
Medieval Bodies, ed. S. Kay and M. Rubin, Manchester, NY., 1994, pp. 62-122
M. Camille, Mirror in Parchment, the Luttrell Psalter and the Making of Medieval
England, Chicago, 1998
Profane Images in Marginal Arts of the Middle Ages, ed. Elaine C. Block ; with the
assistance of Frederic Billiet, Sylvie Bethmont-Gallerand and Paul Hardwick.
Turnhout : Brepols, 2009

E. M. Cohen, “Joel ben Simeon Revisited: Reflection of the Scribe’s Artistic
Repertoire in a Cinquecento Haggadah,” in S. Sabar, S. Fine, and W. Kramer, eds., A
Crown for a King. Studies in Jewish Art, History, and Archeology in Memory of
Stephen S. Kayser, Jerusalem and New York, 2000, pp. 59–72
K. Kogman-Appel, “Coping with Christian Pictorial Sources: What did Jewish
miniaturists not paint?” Speculum 75/4 (2000), pp. 816–858.

הזר, המוזר והמפלצתי: מימה"ב ועד קולנוע - אמה מעיין-פנר - עבודה חדשה
הזר, המוזר והמפלצתי: מימה”ב ועד קולנוע – אמה מעיין-פנר – עבודה חדשה

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות