החברה הישראלית ב’ – אוניברסיטת אריאל בשומרון – כתיבת עבודה אקדמית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס החברה הישראלית ב’ אשר נלמד ב אוניברסיטת אריאל בשומרון. במסגרת כתיבת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

1 . בחרו פריט תרבותי  או תופעה חברתית העוסקים בקשר בין מגדר לבין הצבא (ניתן לבחור ספר, מאמר, פסק  הלכה, נאום, חוק, פקודה, שיר, תמונה, דמות, פרסומת, סרט, תוכנית טלוויזיה, פריט לבוש, חפץ וכיו”ב).

  1. תארו בקצרה את הפריט.

 

סקירה תיאורטית – פסיכולוגיה התפתחותית ב’ – המרכז האקדמי רופין

Flunger, B., Marttinen, E., Tuominen-Soini, H., & Salmela-Aro, K. (2016). How Do Young Adults Orchestrate Their Multiple Achievement-Related Goals? : Associations of Achievement Goal Orientations With Identity Formation and Goal Appraisals. Research in Human Development, 13 (4), 342-362. doi:10.1080/15427609.2016.1234309

 

Schubach, E., Zimmermann, J., Noack, P., & Neyer, F. J. (2016). Me, Myself, and Mobility: The Relevance of Region for Younf Adults’ Idendity Development. European Journal Of Personality, 30(2), 189-200. Doi:10.1002/per.2048

 

כתיבת סמינריון – דיני נזיקין – המכללה האקדמית נתניה

שמשון ויובב טוענים כי הארועים שבהם הם נפגעו הינם תאונת דרכים כמשמעות מונח זה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. יש לבחון את טענות אלה בהתאם לדרישות החוק והפסיקה.

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל”ה- 1975, סעיפים: 1, 2, 3 ו- 8

פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש”ל- 1970, סעיפים: 2 ו- 3.

רע”א 7460/07 ביטוח חקלאי נ’ איזנברג, פורסם בנבו, מיום 27.3.2008

 

דיני חוזים – המכללה האקדמית נתניה

בתאריך 1/1/17 נכרת חוזה בו התחייבה חברה א’ לייצר מכונה עבור חברה ב’ תמורת 100,000 ש”ח. במועד כריתת החוזה שילמה חברה ב’ מקדמה בסך 5,000 ₪. מועד המסירה של המכונה ומועד התשלום של יתרת התמורה נקבעו לתאריך 1/3/17. השיבו על השאלות הבאות (כל שאלה עומדת בפני עצמה ואינה קשורה לשאלות האחרות):

א. הניחו כי חברה א’ ייצרה את המכונה כמוסכם, למרות שבשל התייקרות שחלה במחירי הפלדה בעולם, עלות הייצור של המכונה הגיעה לסכום של 110,000 ש”ח. בתאריך 1/3/17 הודיעה חברה ב’ כי החליטה להפסיק את פעילותה ולכן היא מסרבת לקבל את המכונה ולשלם עבורה. חברה א’ החליטה לתבוע מחברה ב’ פיצויים בשל הפרת החוזה. מהו הסכום המרבי של הפיצויים שיכולה א’ לתבוע? (הניחו כי המכונה שנבנתה היא ייחודית ולכן אין לחברה א’ אפשרות לעשות בה שימוש כלשהו או למכור אותה למישהו אחר). הסבירו ונמקו.

 

לסיכום, כתיבת עבודות בתשלום ב החברה הישראלית ב’ הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות