היוצר ביצירתו יצירתם של שלושה יוצרים סקנדינביים איבסן, סטרינדברג, ברגמן – אוניברסיטת תל אביב – סמינריון

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס היוצר ביצירתו – יצירתם של שלושה יוצרים סקנדינביים – איבסן, סטרינדברג, ברגמן אשר נלמד ב אוניברסיטת תל אביב. במסגרת עבודות סמינריון אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

לבחור במרכיב מייצג: תמונה מסוימת, דמות או אלמנט חזותי– תוך זיקה להקשר הכולל של היצירה.

 

סמינריון – ניתוח דוחות כספיים – המרכז האקדמי פרס

7.) בפירמה מסוימת המנוף הפיננסי הינו 1.5. שווי ההון הזר 750,000 ₪. הרווח הנקי לאחר מס  הינו 50,000 ₪. מהו שיעור התשואה על ההון העצמי ROE?

8.) מה שיעור התשואה ROI?

9.) פירמה חדשה שהוקמה בימים אילו מעוניינת  לגייס 1 מיליון ₪. הפירמה בודקת 2 חלופות מימון: -הנפקת 250,000 מניות במחיר 4 ₪ למניה. -הנפקת 200,000 מניות במחיר 4 ₪ למניה, את היתרה באמצעות הנפקת אג”ח. הריבית השנתית על האג”ח 10%. מהו הרווח למניה (EPS) בחלופה השנייה? (כשידוע כי הרווח התפעולי לסוף שנה 200,000 ₪. מס חברות 25%).

חלק א’: להלן נתונים לגבי חברת “עומר הקטנה בע”מ”. החברה הוקמה בשנת 2004. החברה ממוקמת בישראל ועוסקת בתחום ייצור ושיווק נעליים. מצורפים בזאת דוחותיה הכספיים האחרונים של החברה. 1.) יש לבצע ניתוח אופקי (רוחבי) ואנכי של הסעיפים: מכירות, עלות המכר והרווח הגולמי. נא לציין את השינויים שחלו בסעיפים אלו בשנים 2012, 2013 ו- 2014.

2.) הצע סיבות היכולות להסביר את הממצאים.

3.) נתון כי ימי אשראי הלקוחות לשנת 2013 עמדו על 12 ימים. מהם ימי האשראי שהחברה נתנה ללקוחותיה בשנת בשנת 2014 . מה יכולה להיות הסיבה לגידול/ קיטון בין השנים?

 

כתיבת עבודה אקדמית – שיטות התערבות בעבודה סוציאלית – המכללה האקדמית תל-חי

  1. תהליך הפרידה- תאר את תהליך הפרידה מהפונה. מה היו המרכיבים המרכזיים בהתמודדות עם הפרידה עבור הפונה ועבורך? מקד ותאר את הטכניקות הייחודיות בהן השתמשת והבא כמה דוגמאות קונקרטיות כולל ציטוטים מתוך העבודה עם הפונה.
  2. הערכת ההתערבות והמלצות להמשך ההתערבות- א. הערך את השגת מטרות ההתערבות על פי מדדים איכותיים וכמותיים. התייחס לשינוי שחל במטרות שציינת לעיל במהלך ההתערבות. בחן, מה תרם ומה עיכב את תהליך ההתערבות.

ב. על רקע התוצאות, מהן המלצותיך לפונה, לסוכנות ולגורמים מקצועיים אחרים המעורבים במקרה. באילו צעדים נקטת כדי להכין את הסוכנות ואת הקהילה לסיום ההתערבות, להמשך ההתערבות או למעקב?

לסיכום, כתיבת עבודות בתשלום ב היוצר ביצירתו – יצירתם של שלושה יוצרים סקנדינביים – איבסן, סטרינדברג, ברגמן הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות