המוסר האנושי – פרופ’ דני גימשי – עבודה סמינריונית בחינוך

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס המוסר האנושי אשר נלמד על ידי פרופ’ דני גימשי. במסגרת עבודות סמינריוניות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

הנחיות לכתיבת עבודת סוף סמסטר:

עבודת סוף סמסטר מהווה נדבך מקדים לעבודה הסמינריונית שתכתב במהלך סמסטר ב’.

מטרת העבודה לסכם את הנלמד בכיתה ואת הנחקר על ידי כל סטודנו בהתאם לנושא העבודה שבחר לעשות, בנושא המוסר האנושי. כל עבודה תכתב בהתאם למאפיינים המיוחדים של כל נושא שנבחר על ידי הסטודנט

להלן מרכיבי עבודת סוף סמסטר:

נושא העבודה-

עבודת סוף סמסטר תכלול שני מרכיבים עיקריים:

א. סקירת ספרות המתארת תופעה/נושא הנמצא על סדר היום הציבורי בישראל ובעולם, והתייחסות לסוגיות מוסריות העולות מהתופעה (הנושא שבחרת).

ב. תכנון מערך מחקר שמטרתו לחקור סוגיה/נושא זו.

פרק ב: סקירת ספרות (כ-6 עמ’). מטרת סקירת הספרות לתאר את התופעה אותה חוקר הסטודנט ועליה נכתבת העבודה הסמינריונית. סקירת הספרות תמצה בצורה מובנית לפחות שישה מאמרים/פרקים (שלושה לפחות באנגלית), העוסקים בהיבטים שונים של נושא העבודה.

על מנת לתאר את התופעה מומלץ לעשות שימוש בסולם “4 הממים”.

 

סמינריון בחינוך – נושאים נבחרים בפילוסופיה של החינוך – אוניברסיטת בר-אילן

שאלה 2

מתוך “חומר הקורס” [ראו הגדרה לעיל, “הנחיות לביצוע העבודה, סעיף א’]  בחרי בשני רעיונות שמשכו את תשובת לבך במיוחד, אצל שני הוגים שונים (רעיון אחד לכל הוגה).

במונח “תשומת לבך” אני מתכוון לרעיון שעזר לך להבין משהו חשוב ביחס לחינוך, לתפקידך כמורה, ביחס לתלמידות/ים בבית הספר ו/או להיפתח לשאלה חדשה ו/או רעיון שאת חולקת עליו בצורה ברורה.

שימי לב: אין לחזור על דברים שכתבת במענה לשאלה 1 בעבודה זו. כמו כן, אין לכתוב משפטים כמו “כמו X , אני גם מאמינה ש…” שאלה זו בודקת הבנה וחשיבה ולא “הזדהות” ו/או “אישור”.

א. הסבירי מהם שני הרעיונות האלה.

שימי לב: בדיונך בכל אחד מהרעיונות, עליך לשלב לפחות ציטוט מפורש אחד מתוך כתבי ההוגה.

ב. הסבירי מה משך את תשומת לבך בכל אחד מהרעיונות האלה ומדוע.

הערה חשובה: עליך לענות לסעיף א’ במלואו (כלומר בהסבר שני הרעיונות שמשכו את תשומת לבך) ורק לאחר מכן לענות לסעיף ב’.

 

כתיבת עבודות לסטודנטים – מבוא לפסיכופתולוגיה – אוניברסיטת אריאל בשומרון

ד. בפרק השלישי עליכם להציג את שתי השיטות המועדפות לטיפול בדמות על פי גישות שונות (גם במקרה זה נא לא  לבחור גישה ביולוגית, גנטית וכו’) יש לתאר את טכניקות הטיפול של הגישות הנבחרות, ואת מנגנון הפעולה שלהן. פרק זה לא יעלה על שני עמודים. בפרק זה יש להסתמך על מקורות מ משנת 2010 ואלך.

2 . מבנה העבודה:

א. שער העבודה צריך לכלול את:

כותר העבודה (באותיות מוגדלות) – מכיל את שם ההפרעה ושם הדמות לדוג’: “ניתוח הפרעת טורדנות כפייתית על פי המקרה של…”

עבודה המוגשת במסגרת הקורס “פסיכופתולוגיה”

ג. תוכן עניינים – כולל שמות הפרקים על פי תוכנם (לא פרק א’, פרק ב’) ומספרי העמודים. תוכן העניינים ייכתב בעמוד בפני עצמו.

ד. מבוא –יענה על השאלות: מדוע נבחרה דמות זו (ניתן בהחלט להכניס נימה אישית) ומה צפוי לקורא העבודה (תיאור כללי של הפרקים). בפרק זה אין צורך להגדיר את ההפרעה שכן זה יצוין בהקשר לפרק א’. המבוא לא יעלה על חצי עמוד. מיד לאחר מכן ובאותו העמוד יש כבר לכתוב את הפרק הבא-פרק א’.

ה. גוף העבודה הפרקים השונים- אורכם לא יעלה על שבעה עמודים.

ו. סיכום –יענה על השאלות: מה למדתם מהעבודה, האם היא האירה דברים חדשים, חידדה דברים שכבר ידעתם. ייכתב בגוף שלישי. אורכו של הסיכום לא יעלה על עמוד אחד.

 

יחסי כוח וסטטוס: מהבין-אישי לבין-קבוצתי – המכללה האקדמית תל אביב-יפו

על המאמרים להתייחס לטענות המועלות בעבודה ולתרום להבנת הדברים שאתם מציגים מעבר לחומר שנלמד כבר בכיתה.

– יש לעשות קשור ישיר בין המאמר להבנת התשובה.

– ההתייחסות למאמרים צריכה לתרום להבנה מעבר למה שנלמד בכיתה.

– מההתייחסות צריך להיות ברור המוטיב העיקרי של המאמר.

 

לסיכום, הכנת עבודות אקדמיות ב המוסר האנושי הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות